คอร์ดเพลง ประชาธิปตังค์ แอ๊ด คาราบาว

  
Text   


INTRO | G | D | A | D |

 
บัก
Bm 
หำ 
 
มาขอลากลับบ้
G 
าน
 
เขาว่าวันว
A 
าน อีพ่อ อีแม่โทร
D 
หา
 
ให้กลับมาเลือก
G 
ตั้ง 
 
พ่อ
A 
แม่รับตังค์เขา
D 
มา
 
พี่น้องกลับมาพร้อม
Bm 
หน้า
 
พวกเจ้าต้อง
A 
กาเบอร์ที่ให้
D 
ตังค์

 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
ไล่ต้อนให้ไปเลือก
D 
ตั้ง
 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
เมืองไทยขนเงินมาแ
D 
จก

INSTRU | G | D | A | D |

 
บัก
Bm 
หำ 
 
ไม่ต้องกาได้ไ
G 
หม
 
รับเงินเขาไ
A 
ป 
 
คงไม่มีใคร
D 
รู้
 
มันผิดคำสาบ
G 
าน 
 
ที่ให้ไ
A 
ว้กับพ่อตู้แม่
D 
ตู้
 
ชาวบ้านไม่ค่อยมีควา
Bm 
มรู้
 
มีแต่ความ
A 
ซื่อความทุกข์ระ
D 
ทม

 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
ไล่ต้อนให้ไปเลือก
D 
ตั้ง
 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
เมืองไทยขนเงินมาแ
D 
จก

INSTRU | D |
INSTRU | G | D | A | D |
INSTRU | Bm | G | A | D |

 
บัก
Bm 
หำ 
 
เจ้าเคยหวังสิ่ง
G 
ใด
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
ซื้อเสียงเลือก
D 
ตั้ง
 
หำบอกว่าไม่
G 
รู้ 
 
รู้แต่รับ
A 
ตังค์กันทั้งบ
D 
าง
 
ครอบครัวเราเลยรับ
Bm 
บ้าง
 
ประชาธิป
A 
ตังค์ 
 
ธิปไ
D 
ตย

 
บัก
Bm 
หำ 
 
จงจำคำฉัน
G 
ไว้
 
บุญคุณแผ่นดินไ
A 
ทย 
 
มากมายล้นเห
D 
ลือ
 
ที่เธอกำลัง
G 
ทำ 
 
คือ
A 
นำพิมเสนไปแลกเก
D 
ลือ
 
แค่ประชาธิปไตยใส่
Bm 
เสื้อ 
 
เนื้อในนัก
A 
มายา
D 
กล

 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
ไล่ต้อนให้ไปเลือก
D 
ตั้ง
 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
เมืองไทยขนเงินมาแ
D 
จก

 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
ไล่ต้อนให้ไปเลือก
D 
ตั้ง
 
เลือกตั้งอีกแ
G 
ล้ว 
 
จะเลือกตั้งทำ
D 
ไม
 
ประชาธิปไ
A 
ตย 
 
เมืองไทยขนเงินมาแ
D 
จก

A 
แลกซื้อเสียงเลือก
D 
ตั้ง 
 
ประ
G 
ชา
A 
ธิป
D 
ตังค์

OUTRO | G | D | A | D A | D |


บักหำ มาขอลากลับบ้าน
เขาว่าวันวาน อีพ่อ อีแม่โทรหา
ให้กลับมาเลือกตั้ง พ่อแม่รับตังค์เขามา
พี่น้องกลับมาพร้อมหน้า
พวกเจ้าต้องกาเบอร์ที่ให้ตังค์

เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย ไล่ต้อนให้ไปเลือกตั้ง
เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย เมืองไทยขนเงินมาแจก

บักหำ ไม่ต้องกาได้ไหม
รับเงินเขาไปคงไม่มีใครรู้
มันผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อตู้แม่ตู้
ชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้
มีแต่ความซื่อความทุกข์ระทม

เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย ไล่ต้อนให้ไปเลือกตั้ง
เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย เมืองไทยขนเงินมาแจก

บักหำ เจ้าเคยหวังสิ่งใด
ประชาธิปไตย ซื้อเสียงเลือกตั้ง
หำบอกว่าไม่รู้ รู้แต่รับตังค์กันทั้งบาง
ครอบครัวเราเลยรับบ้าง
ประชาธิปตังค์ ธิปไตย

บักหำ จงจำคำฉันไว้
บุญคุณแผ่นดินไทยมากมายล้นเหลือ
ที่เธอกำลังทำ คือนำพิมเสนไปแลกเกลือ
แค่ประชาธิปไตยใส่เสื้อ เนื้อในนักมายากล

เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย ไล่ต้อนให้ไปเลือกตั้ง
เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย เมืองไทยขนเงินมาแจก

เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย ไล่ต้อนให้ไปเลือกตั้ง
เลือกตั้งอีกแล้ว จะเลือกตั้งทำไม
ประชาธิปไตย เมืองไทยขนเงินมาแจก
แลกซื้อเสียงเลือกตั้ง ประชาธิปตังค์

มิวสิควิดีโอ ประชาธิปตังค์ แอ๊ด คาราบาว

เพลง : ประชาธิปตังค์ (คอร์ด)
ศิลปิน : แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอ๊ด คาราบาว
เรียบเรียง : มาสเตอร์ : ภูวกฤต นนท์ธนธาดา
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend