คอร์ดเพลง ทางตัน – ปอน นิพนธ์ x โต๋ เหน่อ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ทางตัน ปอน นิพนธ์ X โต๋ เหน่อ

คอร์ดเพลง ทางตัน - ปอน นิพนธ์ X โต๋ เหน่อ

เพลง :

ศิลปิน : ปอน นิพนธ์ X โต๋ เหน่อ

เนื้อร้อง : แบงค์ โมเดิร์น

คอร์ดทั้งหมด : Em,G,Am,D


Intro | Em | Em | G | G | Am | Am | Em | Em |

Em 
  บ้านนี้เมืองนี้มีคนจับจ
G 
อง
 
  เขาเป็นเจ้าของกันหมดแล้ว
 
Am 
  กูเป็นใครที่ไม่รู้ 
 
ไปอยู่ที่ไหน
Em 
มา

Em 
  ไม่รู้ไม่สน 
 
ไอ้คนจ
G 
นๆ 
 
พวกมึงมันตัวปัญหา
 
  เรียก
Am 
ร้องแต่ความเป็นธรรม
 
  ไม่มีปัญญาลุกขึ้นมาฝ่า
Em 
ฟัน

 
D 
อ๊ย.. 
 
จะทำมาหา
Em 
กินยังไงกันครับนาย
 
D 
อ๊ย.. 
 
พวกมึงสบายกันสิถึงมอ
Em 
งไม่เคยเห็น

 
C 
ช้า.. 
 
กูต้องทำงานแทบตายเพื่อไ
Em 
ด้แค่มื้อเย็น
 
D 
ถ.. 
 
สิ่งที่กูเป็นสายตามึง
Em 
มองแค่สำออย

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

Instru | Em | Em | G | G | Am | Am | Em | D |

Em 
  ชีวิตน้อยๆ 
 
ของคนบน
G 
พื้น
 
  เขาคงไม่คืนความสุขมา
 
Am 
  ถ้าคิดทำตัวมีปัญหา 
 
ก็เด้งกันทั้ง
Em 
บาง

Em 
  พูดล้านทำร้อยใครคิดจะ
G 
ขัด
 
  ต้องโดนปล่อยวัดทิ้งตัดหาง
 
Am 
  ได้ยินบ้างไหมเสียงครวญและคราง
 
  ของคนข้างล่างที่บอบ
Em 
ช้ำ

 
D 
อ๊ย.. 
 
จะทำมาหา
Em 
กินยังไงกันครับนาย
 
D 
อ๊ย.. 
 
พวกมึงสบายกันสิถึงมอ
Em 
งไม่เคยเห็น

 
C 
ช้า.. 
 
กูต้องทำงานแทบตายเพื่อไ
Em 
ด้แค่มื้อเย็น
 
D 
ถ.. 
 
สิ่งที่กูเป็นสายตามึง
Em 
มองแค่สำออย

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

Instru | Em | Em | D | D | C | C | D | D |
Instru | Em | Em | D | D | Am | C | D | D |

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ 
 
ถึงทางตัน

 
เป็นได้แค่เ
C 
พียงปลาน้อยในบึงใหญ่
 
คอย สักวันจะโ
G 
ดนขย้ำไปตอนไหน
 
มีปากก็ไ
Am 
ม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
 
ทำไ
Em 
ม..กูก็ไม่รู้

 
ไม่เคยมองเ
C 
ห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
 
วันๆ ก็เ
G 
อาแต่นิ่งอุดรูหู
 
พวกคนใหญ่คน
Am 
โตไปอยู่ไหน 
 
ทำไ
C 
มไม่เคยอยู่
 
ในวันที่ค
D 
นตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

Outro | Em | Em | G | G | Am | Am | Em | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทางตัน


บ้านนี้เมืองนี้มีคนจับจอง
เขาเป็นเจ้าของกันหมดแล้ว
กูเป็นใครที่ไม่รู้ ไปอยู่ที่ไหนมา

ไม่รู้ไม่สน ไอ้คนจนๆ พวกมึงมันตัวปัญหา
เรียกร้องแต่ความเป็นธรรม
ไม่มีปัญญาลุกขึ้นมาฝ่าฟัน

โอ๊ย.. จะทำมาหากินยังไงกันครับนาย
โอ๊ย.. พวกมึงสบายกันสิถึงมองไม่เคยเห็น

เช้า.. กูต้องทำงานแทบตายเพื่อได้แค่มื้อเย็น
โถ.. สิ่งที่กูเป็นสายตามึงมองแค่สำออย

เป็นได้แค่เพียงปลาน้อยในบึงใหญ่
คอย สักวันจะโดนขย้ำไปตอนไหน
มีปากก็ไม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
ทำไม..กูก็ไม่รู้

ไม่เคยมองเห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
วันๆ ก็เอาแต่นิ่งอุดรูหู
พวกคนใหญ่คนโตไปอยู่ไหน ทำไมไม่เคยอยู่
ในวันที่คนตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

( ดนตรี )

ชีวิตน้อยๆ ของคนบนพื้น
เขาคงไม่คืนความสุขมา
ถ้าคิดทำตัวมีปัญหา ก็เด้งกันทั้งบาง

พูดล้านทำร้อยใครคิดจะขัด
ต้องโดนปล่อยวัดทิ้งตัดหาง
ได้ยินบ้างไหมเสียงครวญและคราง
ของคนข้างล่างที่บอบช้ำ

โอ๊ย.. จะทำมาหากินยังไงกันครับนาย
โอ๊ย.. พวกมึงสบายกันสิถึงมองไม่เคยเห็น

เช้า.. กูต้องทำงานแทบตายเพื่อได้แค่มื้อเย็น
โถ.. สิ่งที่กูเป็นสายตามึงมองแค่สำออย

เป็นได้แค่เพียงปลาน้อยในบึงใหญ่
คอย สักวันจะโดนขย้ำไปตอนไหน
มีปากก็ไม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
ทำไม..กูก็ไม่รู้

ไม่เคยมองเห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
วันๆ ก็เอาแต่นิ่งอุดรูหู
พวกคนใหญ่คนโตไปอยู่ไหน ทำไมไม่เคยอยู่
ในวันที่คนตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

( ดนตรี )

เป็นได้แค่เพียงปลาน้อยในบึงใหญ่
คอย สักวันจะโดนขย้ำไปตอนไหน
มีปากก็ไม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
ทำไม..กูก็ไม่รู้

ไม่เคยมองเห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
วันๆ ก็เอาแต่นิ่งอุดรูหู
พวกคนใหญ่คนโตไปอยู่ไหน ทำไมไม่เคยอยู่
ในวันที่คนตัวเล็กๆ ถึงทางตัน

เป็นได้แค่เพียงปลาน้อยในบึงใหญ่
คอย สักวันจะโดนขย้ำไปตอนไหน
มีปากก็ไม่มีแม้สิทธิ์พูดความจริงออกไป
ทำไม..กูก็ไม่รู้

ไม่เคยมองเห็นความสำคัญของคนอย่างเรา
วันๆ ก็เอาแต่นิ่งอุดรูหู
พวกคนใหญ่คนโตไปอยู่ไหน ทำไมไม่เคยอยู่
ในวันที่คนตัวเล็กๆ ถึงทางตัน จะหันไปพึ่งใคร

มิวสิควิดีโอ ทางตัน ปอน นิพนธ์ X โต๋ เหน่อ

เพลง ทางตัน
ศิลปิน : ปอน นิพนธ์ X โต๋ เหน่อ
เรียบเรียง ลองฟังแล สตูดิโอ (ตุ๊ต๊ะ วงพัทลุง)
มิ๊กมาสเตอร์ บอล นิวัฒน์ อ่อนไหว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend