คอร์ดเพลง จบแบบบ่เท่ โจ ยมนิล

  
Text   


INTRO | D | Bb | D | Bb |
INTRO | Em | F#m | G | A | A |

 
หน้าตา
Bm 
โง่ๆ 
 
กะพอฮู้โ
A 
ตว่าถืกสวมเ
D 
ขา
 
มันจบลงแล้วในคำว่า
Em 
เรา
 
เธอแอบมีเ
A 
ขาตอนเราห่า
Bm 
งกัน

 
ฮักแป๋ล้มแป๋ต
D 
าย
 
เฮ็ดดีส่ำใด๋กะยังเลือ
Em 
กมัน
 
เอ่ยคำลาด้วยข้อความ
Bm 
สั้นๆ
 
ว่าความสัม
A 
พันธ์มันไปต่อ
Bm 
บ่ได้

 
สิให้มันจบแบ
Em 
บใด๋
 
คือขี้ใส่ใ
A 
จอ้ายคักแท้
Bm 
หล่า
 
คำเว้าว่าฮัก ฮักกัน
Em 
ส่ำฟ้า
 
แม่นคนหรือห
A 
มา 
 
เคยจาอ้อ
D 
นพี่
 
ขี้ใหม่หมา
Bm 
หอม 
 
น้องพยอมลืมอ้าย
Em 
คนนี้
 
แอบแ
A 
ล่นนำเขา
Bm 
ที่ลี่ 
 
คั่นสิจบแบบ
A 
นี้บ่เท่เ
Bm 
ด้อนาง

 
มื้อเจ้ากินด
G 
อง 
 
อ้ายสิฮ้องใส่ง
A 
าน
 
ว่าผู้หญิงคน
F#m 
นั้นเคยทำให้เ
Bm 
สียใจ
 
เคยตั๋วเคย
G 
ต้มเคยแอบไปมีผู้ใ
A 
หม่
 
เคยเป็นคนหลา
F#m 
ยใจฮักใผบ่
Bm 
ฮักจริง
 
สิสาปสิแ
G 
ช่ง 
 
ให้เจ้าถืกเขา
A 
ทิ้ง 
 
เพราะในชีวิต
F#7 
จริง
 
มันจบบ่เท่ดอกเ
Bm 
ด้อนาง

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | Bm |

 
สิให้มันจบแบ
Em 
บใด๋
 
คือขี้ใส่ใ
A 
จอ้ายคักแท้
Bm 
หล่า
 
คำเว้าว่าฮัก ฮักกัน
Em 
ส่ำฟ้า
 
แม่นคนหรือห
A 
มา 
 
เคยจาอ้อ
D 
นพี่
 
ขี้ใหม่หมา
Bm 
หอม 
 
น้องพยอมลืมอ้าย
Em 
คนนี้
 
แอบแ
A 
ล่นนำเขา
Bm 
ที่ลี่ 
 
คั่นสิจบแบบ
A 
นี้บ่เท่เ
Bm 
ด้อนาง

 
มื้อเจ้ากินด
G 
อง 
 
อ้ายสิฮ้องใส่ง
A 
าน
 
ว่าผู้หญิงคน
F#m 
นั้นเคยทำให้เ
Bm 
สียใจ
 
เคยตั๋วเคย
G 
ต้มเคยแอบไปมีผู้ใ
A 
หม่
 
เคยเป็นคนหลา
F#m 
ยใจฮักใผบ่
Bm 
ฮักจริง
 
สิสาปสิแ
G 
ช่ง 
 
ให้เจ้าถืกเขา
A 
ทิ้ง 
 
เพราะในชีวิต
F#7 
จริง
 
มันจบบ่เท่ดอกเ
Bm 
ด้อนาง

 
มื้อเจ้ากินด
G 
อง 
 
อ้ายสิฮ้องใส่ง
A 
าน
 
ว่าผู้หญิงคน
F#m 
นั้นเคยทำให้เ
Bm 
สียใจ
 
เคยตั๋วเคย
G 
ต้มเคยแอบไปมีผู้ใ
A 
หม่
 
เคยเป็นคนหลา
F#m 
ยใจฮักใผบ่
Bm 
ฮักจริง
 
สิสาปสิแ
G 
ช่ง 
 
ให้เจ้าถืกเขา
A 
ทิ้ง 
 
เพราะในชีวิต
F#7 
จริง..
 
มันจบบ่เท่ดอกเ
Bm 
ด้อนาง.. 
 
 
A 
 
Bm 


หน้าตาโง่ๆ กะพอฮู้โตว่าถืกสวมเขา
มันจบลงแล้วในคำว่าเรา
เธอแอบมีเขาตอนเราห่างกัน

ฮักแป๋ล้มแป๋ตาย
เฮ็ดดีส่ำใด๋กะยังเลือกมัน
เอ่ยคำลาด้วยข้อความสั้นๆ
ว่าความสัมพันธ์มันไปต่อบ่ได้

สิให้มันจบแบบใด
คือขี้ใส่ใจอ้ายคักแท้หล่า
คำเว้าว่าฮัก ฮักกันส่ำฟ้า
แม่นคนหรือหมา เคยจาอ้อนพี่
ขี้ใหม่หมาหอม น้องพยอมลืมอ้ายคนนี้
แอบแล่นนำเขาที่ลี่ คั่นสิจบแบบนี้บ่เท่เด้อนาง

มื้อเจ้ากินดอง อ้ายสิฮ้องใส่งาน
ว่าผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้เสียใจ
เคยตั๋วเคยต้มเคยแอบไปมีผู้ใหม่
เคยเป็นคนหลายใจฮักใผบ่ฮักจริง
สิสาปสิแช่ง ให้เจ้าถืกเขาทิ้ง
เพราะในชีวิตจริง มันจบบ่เท่ดอกเด้อนาง

( ดนตรี )

สิให้มันจบแบบใด
คือขี้ใส่ใจอ้ายคักแท้หล่า
คำเว้าว่าฮัก ฮักกันส่ำฟ้า
แม่นคนหรือหมา เคยจาอ้อนพี่
ขี้ใหม่หมาหอม น้องพยอมลืมอ้ายคนนี้
แอบแล่นนำเขาที่ลี่ คั่นสิจบแบบนี้บ่เท่เด้อนาง

มื้อเจ้ากินดอง อ้ายสิฮ้องใส่งาน
ว่าผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้เสียใจ
เคยตั๋วเคยต้มเคยแอบไปมีผู้ใหม่
เคยเป็นคนหลายใจฮักใผบ่ฮักจริง
สิสาปสิแช่ง ให้เจ้าถืกเขาทิ้ง
เพราะในชีวิตจริง มันจบบ่เท่ดอกเด้อนาง

มื้อเจ้ากินดอง อ้ายสิฮ้องใส่งาน
ว่าผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้เสียใจ
เคยตั๋วเคยต้มเคยแอบไปมีผู้ใหม่
เคยเป็นคนหลายใจฮักใผบ่ฮักจริง
สิสาปสิแช่ง ให้เจ้าถืกเขาทิ้ง
เพราะในชีวิตจริง.. มันจบบ่เท่ดอกเด้อนาง

มิวสิควิดีโอ จบแบบบ่เท่ โจ ยมนิล

เพลง : จบแบบบ่เท่ (คอร์ด)
ศิลปิน : โจ ยมนิล
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อ.อั๋น หมาหลง
ติดต่องานศิลปิน : 096-9965969, 061-9393915

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend