คอร์ดเพลง ผัวนอกสมรส (ผัวน้อย) โจ ยมนิล

  
Text   
คอร์ดเพลง ผัวนอกสมรส (ผัวน้อย) โจ ยมนิล

ศิลปิน : โจ ยมนิล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
คอร์ด : Cm,Bb,Eb,Fm,Ab


INTRO | Cm Bb | Eb Gm | Fm Bb | Cm Bb |
INTRO | Ab Bb | Cm | Cm |

 
ยังทำใจบ่ได้
Cm 
ดอก 
 
สิ
Bb 
ให้เดินถอยออ
Cm 
กมา
 
ตลอดเ
Fm 
วลาที่ฮัก
Bb 
กันกะมีแต่เจ้าผู้เ
Eb 
ดียว
 
อย่าเอิ้นอ้ายว่า
Cm 
ชู้ 
 
ย้อนอ้ายบ่
Bb 
ฮู้เลยมาข้องเ
Eb 
กี่ยว
 
ซื่อ
Fm 
ตรงจน
Gm 
เบิดทางเ
Cm 
ลี้ยว 
 
หลุดโค้งหัวใ
Bb 
จบ่ได้อี
Cm 
หลี

 
อ้ายทำหน้า
Fm 
ที่ของสา
Bb 
มีเหมือนเขาทุก
Cm 
อย่าง
 
ผิดแค่ว่า
Bb 
อ้ายมา
Ab 
หลัง 
 
คนใ
Bb 
นทะเบียนส
Eb 
มรส
 
เจ้าตั๋วว่าโ
Fm 
สด 
 
แล้วทร
Gm 
ยศคนนอนข้าง
Fm 
กาย
Bb 
ลักลอบเขามานอก
Eb 
ใจ 
 
จนไทบ้
Bb 
านเอิ้นบักซา
Cm 
ดซั่ว

 
ผัวนอกสม
Ab 
รส 
 
บ่ได้
Bb 
จดทะเบียนคื
Cm 
อเขา
 
แต่ทำหน้า
Bb 
ที่ในการฮักเ
Ab 
จ้า 
 
บ่
Bb 
เคยเป็นสองรอง
Eb 
ไผ
 
และใน
Gm 
วันนี้ 
 
ได้
Bb 
ทำหน้าที่
Cm 
ฮ้องไห้
 
มื้อผัวเ
Bb 
จ้าฮู้ว่านอ
Ab 
กใจ 
 
สิให้อ้าย
Bb 
อยู่จั่งได๋น้อนาง

INSTRU | Ab Bb | Cm Bb | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Fm Gm | Fm Bb | Eb Bb | Eb |

 
อ้ายทำหน้า
Fm 
ที่ของสา
Bb 
มีเหมือนเขาทุก
Cm 
อย่าง
 
ผิดแค่ว่า
Bb 
อ้ายมา
Ab 
หลัง 
 
คนใ
Bb 
นทะเบียนส
Eb 
มรส
 
เจ้าตั๋วว่าโ
Fm 
สด 
 
แล้วทร
Gm 
ยศคนนอนข้าง
Fm 
กาย
Bb 
ลักลอบเขามานอก
Eb 
ใจ 
 
จนไทบ้
Bb 
านเอิ้นบักซา
Cm 
ดซั่ว

 
ผัวนอกสม
Ab 
รส 
 
บ่ได้
Bb 
จดทะเบียนคื
Cm 
อเขา
 
แต่ทำหน้า
Bb 
ที่ในการฮักเ
Ab 
จ้า 
 
บ่
Bb 
เคยเป็นสองรอง
Eb 
ไผ
 
และใน
Gm 
วันนี้ 
 
ได้
Bb 
ทำหน้าที่
Cm 
ฮ้องไห้
 
มื้อผัวเ
Bb 
จ้าฮู้ว่านอ
Ab 
กใจ 
 
สิให้อ้าย
Bb 
อยู่จั่งได๋น้อนาง..

 
ผัวนอกสม
Ab 
รส 
 
บ่ได้
Bb 
จดทะเบียนคื
Cm 
อเขา
 
แต่ทำหน้า
Bb 
ที่ในการฮักเ
Ab 
จ้า 
 
บ่
Bb 
เคยเป็นสองรอง
Eb 
ไผ
 
และใน
Gm 
วันนี้ 
 
ได้
Bb 
ทำหน้าที่
Cm 
ฮ้องไห้
 
มื้อผัวเ
Bb 
จ้าฮู้ว่านอ
Ab 
กใจ 
 
สิให้อ้าย
Bb 
อยู่จั่งได๋น้อนาง..

OUTRO | Cm Bb | Eb Gm | Fm Bb |
OUTRO | Cm Bb | A B | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผัวนอกสมรส (ผัวน้อย)


ยังทำใจบ่ได้ดอก สิให้เดินถอยออกมา
ตลอดเวลาที่ฮักกันกะมีแต่เจ้าผู้เดียว
อย่าเอิ้นอ้ายว่าชู้ ย้อนอ้ายบ่ฮู้เลยมาข้องเกี่ยว
ซื่อตรงจนเบิดทางเลี้ยว หลุดโค้งหัวใจบ่ได้อีหลี

อ้ายทำหน้าที่ของสามีเหมือนเขาทุกอย่าง
ผิดแค่ว่าอ้ายมาหลัง คนในทะเบียนสมรส
เจ้าตั๋วว่าโสด แล้วทรยศคนนอนข้างกาย
ลักลอบเขามานอกใจ จนไทบ้านเอิ้นบักซาดซั่ว

ผัวนอกสมรส บ่ได้จดทะเบียนคือเขา
แต่ทำหน้าที่ในการฮักเจ้า บ่เคยเป็นสองรองไผ
และในวันนี้ ได้ทำหน้าที่ฮ้องไห้
มื้อผัวเจ้าฮู้ว่านอกใจ สิให้อ้ายอยู่จั่งได๋น้อนาง

( ดนตรี )

อ้ายทำหน้าที่ของสามีเหมือนเขาทุกอย่าง
ผิดแค่ว่าอ้ายมาหลัง คนในทะเบียนสมรส
เจ้าตั๋วว่าโสด แล้วทรยศคนนอนข้างกาย
ลักลอบเขามานอกใจ จนไทบ้านเอิ้นบักซาดซั่ว

ผัวนอกสมรส บ่ได้จดทะเบียนคือเขา
แต่ทำหน้าที่ในการฮักเจ้า บ่เคยเป็นสองรองไผ
และในวันนี้ ได้ทำหน้าที่ฮ้องไห้
มื้อผัวเจ้าฮู้ว่านอกใจ สิให้อ้ายอยู่จั่งได๋น้อนาง..

ผัวนอกสมรส บ่ได้จดทะเบียนคือเขา
แต่ทำหน้าที่ในการฮักเจ้า บ่เคยเป็นสองรองไผ
และในวันนี้ ได้ทำหน้าที่ฮ้องไห้
มื้อผัวเจ้าฮู้ว่านอกใจ สิให้อ้ายอยู่จั่งได๋น้อนาง..

มิวสิควิดีโอ ผัวนอกสมรส (ผัวน้อย) โจ ยมนิล

เพลง : ผัวนอกสมรส (ผัวน้อย)
ศิลปิน : โจ ยมนิล
เรียบเรียง : อ.อั๋น หมาหลง
ติดต่องานแสดง : 096-996-5969,061-939-3915
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend