คอร์ดเพลง จบแบบเท่ๆ โจ ยมนิล

  
Text   
คอร์ดเพลง จบแบบเท่ๆ โจ ยมนิล

คอร์ด :

ศิลปิน : โจ ยมนิล

เนื้อร้อง/ทำนอง : Em,G,Am,Bm,C,D

คอร์ดในเพลง : เพชร สหรัตน์


INTRO | Em | G | Am | Em |
INTRO | Em | G | Am | Em | C D | Em |

 
โง่ในสายตา
Em 
เธอ 
 
ก็ฮู้อยู่เ
D 
ด้อ 
 
ว่าเธอนอ
Em 
กใจ
 
ฮู่เบิ๋ดว่าเจ้ามี
Am 
ไผ 
 
แกล้งโง่ยื้อใ
D 
จบ่ให้เจ้า
Em 
ลา
 
เฮ็ดดีน่ำซุอ
G 
ย่าง 
 
ซ่วนนำซุอ
Em 
ย่าง 
 
ยังมีน้ำ
Am 
ตา
 
อย่าหา
D 
ทำแบบนี่เด้อ
Bm 
หล่า
 
แพงปานหน่วยตา เจ้ายังนอ
Em 
กใจ

 
มื้อเจ้าสิไ
Am 
ป 
 
กะพอเข้
D 
าใจเหตุผลอยู่
Em 
หล่า
 
ได้ข่าวค่าดองกองสูงเสีย
Am 
ดฟ้า
 
คนที่หน้าห
D 
ล่า 
 
กลายเป็นโต
G 
เฮา
 
มื้อเจ้าไป
Em 
ดี เเม่นเจ็บส่ำได๋ กลั้นใจทน
Am 
เอา
 
จบแบบเ
D 
ท่ๆ 
 
ยินดีนำเ
G 
ขา
 
หน้าที่แฟนเ
D 
ก่าคือลบเจ้
G 
าจากใจ

 
จบแบบ
Am 
เท่ๆ
 
หย่างออกรัน
D 
เวย์ความฮักสอง
Em 
เฮา
 
ยินดีนำน้องกับเ
C 
ขา 
 
มื้อเ
D 
จ้าเอาเสาลงห
G 
ลุม
 
ผูกแขนส่ง
Em 
เธอ ดีใจนำเด้อ ให้เย็นให้
Am 
ซุ่ม
 
จบแบบเ
D 
ท่ห์ๆ 
 
ไปแบบ
Bm 
นุ่มๆ
 
แมนอ้ายสิกลุ้มหัวใ
Em 
จส่ำได๋

INSTRU | C D | Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C | B | Em |

 
มื้อเจ้าสิไ
Am 
 
กะพอเข้
D 
าใจเหตุผลอยู่
Em 
หล่า
 
ได้ข่าวค่าดองกองสูงเสีย
Am 
ดฟ้า
 
คนที่หน้าห
D 
ล่า 
 
กลายเป็นโต
G 
เฮา
 
มื้อเจ้าไป
Em 
ดี เเม่นเจ็บส่ำได๋ กลั้นใจทน
Am 
เอา
 
จบแบบเ
D 
ท่ๆ 
 
ยินดีนำเ
G 
ขา
 
หน้าที่แฟนเ
D 
ก่าคือลบเจ้
G 
าจากใจ

 
จบแบบ
Am 
เท่ๆ
 
หย่างออกรัน
D 
เวย์ความฮักสอง
Em 
เฮา
 
ยินดีนำน้องกับเ
C 
ขา 
 
มื้อเ
D 
จ้าเอาเสาลงห
G 
ลุม
 
ผูกแขนส่ง
Em 
เธอ ดีใจนำเด้อ ให้เย็นให้
Am 
ซุ่ม
 
จบแบบเ
D 
ท่ห์ๆ 
 
ไปแบบ
Bm 
นุ่มๆ
 
แมนอ้ายสิกลุ้มหัวใ
Em 
จส่ำได๋

 
ผูกแขนส่ง
Em 
เธอ ดีใจนำเด้อ ให้เย็นให้
Am 
ซุ่ม
 
จบแบบเ
D 
ท่ห์ๆ 
 
ไปแบบ
Bm 
นุ่มๆ
 
แมนอ้ายสิกลุ้มหัวใ
Em 
จส่ำได๋

OUTRO | Em | G | Am | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จบแบบเท่ๆ


โง่ในสายตาเธอ ก็ฮู้อยู่เด้อ ว่าเธอนอกใจ
ฮู่เบิ๋ดว่าเจ้ามีไผ แกล้งโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าลา
เฮ็ดดีน่ำซุอย่าง ซ่วนนำซุอย่าง ยังมีน้ำตา
อย่าหาทำแบบนี่เด้อหล่า
แพงปานหน่วยตา เจ้ายังนอกใจ

มื้อเจ้าสิไป กะพอเข้าใจเหตุผลอยู่หล่า
ได้ข่าวค่าดองกองสูงเสียดฟ้า
คนที่หน้าหล่า กลายเป็นโตเฮา
มื้อเจ้าไปดี เเม่นเจ็บส่ำได๋ กลั้นใจทนเอา
จบแบบเท่ๆ ยินดีนำเขา
หน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจ

จบแบบเท่ๆ
หย่างออกรันเวย์ความฮักสองเฮา
ยินดีนำน้องกับเขา มื้อเจ้าเอาเสาลงหลุม
ผูกแขนส่งเธอ ดีใจนำเด้อ ให้เย็นให้ซุ่ม
จบแบบเท่ห์ๆ ไปแบบนุ่มๆ
แมนอ้ายสิกลุ้มหัวใจส่ำได๋

( ดนตรี )

มื้อเจ้าสิไป
กะพอเข้าใจเหตุผลอยู่หล่า
ได้ข่าวค่าดองกองสูงเสียดฟ้า
คนที่หน้าหล่า กลายเป็นโตเฮา
มื้อเจ้าไปดี เเม่นเจ็บส่ำได๋ กลั้นใจทนเอา
จบแบบเท่ๆ ยินดีนำเขา
หน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจ

จบแบบเท่ๆ
หย่างออกรันเวย์ความฮักสองเฮา
ยินดีนำน้องกับเขา มื้อเจ้าเอาเสาลงหลุม
ผูกแขนส่งเธอ ดีใจนำเด้อ ให้เย็นให้ซุ่ม
จบแบบเท่ห์ๆ ไปแบบนุ่มๆ
แมนอ้ายสิกลุ้มหัวใจส่ำได๋

ผูกแขนส่งเธอ ดีใจนำเด้อ ให้เย็นให้ซุ่ม
จบแบบเท่ห์ๆ ไปแบบนุ่มๆ
แมนอ้ายสิกลุ้มหัวใจส่ำได๋

มิวสิควิดีโอ จบแบบเท่ๆ โจ ยมนิล

เพลง : จบแบบเท่ๆ
ศิลปิน : โจ ยมนิล
เรียงเรียงดนตรี : อ.อั๋น หมาหลง
ติดต่องานเเสดง: 096-996-5969,061-939-3915
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend