คอร์ดเพลง เพื่อเธอ ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   


INTRO | C | Am | F | G | ( 2 Times ) | G |

Am 
สิ่งที่ทำ 
 
เพราะพี่จะ
Em 
ทำเพื่อเธอ
 
อยากให้เ
F 
ธอมีสุขเพียบพร้อมเหมือนใค
G 
รๆ
Am 
ที่ทำทุกอย่าง 
 
ที่พี่เฝ้า
Em 
ทำลงไป
 
หวังเก็บเ
F 
งินสร้างตัวให้ไวก็เพื่อน้
G 
อง

 
พี่ทำงาน
Am 
หนักทุกวัน 
 
ไม่มีเว
Em 
ลาบางครั้ง
 
แค่อย่างเ
F 
ดียวแค่อยากให้รู้ให้เข้า
G 
ใจ
 
สัง
Am 
คมเพื่อนฝูง 
 
ก็ต้องมีพ
Em 
ร้อมแค่เข้าใจ
 
มีเ
F 
ธอมีฉันก้าวไปบนความพ
G 
ร้อม

 
ต้องมีสัก
C 
วันงานหนักไม่ฆ่าใ
Am 
คร
 
ทำงานแลกก
F 
าย 
 
ก็เ
G 
พื่อเธอ
 
หวังให้เธอมีค
C 
วามสุข 
 
หวังให้เธอไ
Am 
ด้เจอ
 
ผู้ช
F 
ายที่มันรักเ
G 
ธอ
 
ต้องมีสัก
C 
วันงานหนักไม่ฆ่าใ
Am 
คร
 
ทำงานแลกก
F 
าย 
 
ก็เ
G 
พื่อเธอ
 
หวังให้เธอมีค
C 
วามสุข 
 
หวังให้เธอไ
Am 
ด้เจอ
 
ผู้ช
F 
ายที่มันรักเ
G 
ธอ..
 
แค่อยากให้เธอนั้นภูมิ
C 
ใจ..

F 
  ให้เธอนั้นภูมิใจที่ฉันมี
Am 
  ให้เธอภูมิใจให้เป็นแฟนกัน
G# 
  ให้เธอภูมิใจในตัวของฉัน
 
  แล้วฉันจะ
G 
ทำ.. 
 
เพื่อเธอ..

INSTRU | C | Am | F | G | ( 4 Times ) | G |

 
พี่ทำงาน
Am 
หนักทุกวัน 
 
ไม่มีเว
Em 
ลาบางครั้ง
 
แค่อย่างเ
F 
ดียวแค่อยากให้รู้ให้เข้า
G 
ใจ
 
สัง
Am 
คมเพื่อนฝูง 
 
ก็ต้องมีพ
Em 
ร้อมแค่เข้าใจ
 
มีเ
F 
ธอมีฉันก้าวไปบนความพ
G 
ร้อม

 
ต้องมีสัก
C 
วันงานหนักไม่ฆ่าใ
Am 
คร
 
ทำงานแลกก
F 
าย 
 
ก็เ
G 
พื่อเธอ
 
หวังให้เธอมีค
C 
วามสุข 
 
หวังให้เธอไ
Am 
ด้เจอ
 
ผู้ช
F 
ายที่มันรักเ
G 
ธอ
 
ต้องมีสัก
C 
วันงานหนักไม่ฆ่าใ
Am 
คร
 
ทำงานแลกก
F 
าย 
 
ก็เ
G 
พื่อเธอ
 
หวังให้เธอมีค
C 
วามสุข 
 
หวังให้เธอไ
Am 
ด้เจอ
 
ผู้ช
F 
ายที่มันรักเ
G 
ธอ..
 
แค่อยากให้เธอนั้นภูมิใจ..
 

OUTRO | Am | D | Am | G | Am |


สิ่งที่ทำ เพราะพี่จะทำเพื่อเธอ
อยากให้เธอมีสุขเพียบพร้อมเหมือนใครๆ
ที่ทำทุกอย่าง ที่พี่เฝ้าทำลงไป
หวังเก็บเงินสร้างตัวให้ไวก็เพื่อน้อง

พี่ทำงานหนักทุกวัน
ไม่มีเวลาบางครั้ง
แค่อย่างเดียวแค่อยากให้รู้ให้เข้าใจ
สังคมเพื่อนฝูง
ก็ต้องมีพร้อมแค่เข้าใจ
มีเธอมีฉันก้าวไปบนความพร้อม

ต้องมีสักวันงานหนักไม่ฆ่าใคร
ทำงานแลกกาย ก็เพื่อเธอ
หวังให้เธอมีความสุข หวังให้เธอได้เจอ
ผู้ชายที่มันรักเธอ
ต้องมีสักวันงานหนักไม่ฆ่าใคร
ทำงานแลกกาย ก็เพื่อเธอ
หวังให้เธอมีความสุข หวังให้เธอได้เจอ
ผู้ชายที่มันรักเธอ
แค่อยากให้เธอนั้นภูมิใจ

ให้เธอนั้นภูมิใจที่ฉันมี
ให้เธอภูมิใจให้เป็นแฟนกัน
ให้เธอภูมิใจในตัวของฉัน
แล้วฉันจะทำ เพื่อเธอ

( ดนตรี )

พี่ทำงานหนักทุกวัน
ไม่มีเวลาบางครั้ง
แค่อย่างเดียวแค่อยากให้รู้ให้เข้าใจ
สังคมเพื่อนฝูง
ก็ต้องมีพร้อมแค่เข้าใจ
มีเธอมีฉันก้าวไปบนความพร้อม

ต้องมีสักวันงานหนักไม่ฆ่าใคร
ทำงานแลกกาย ก็เพื่อเธอ
หวังให้เธอมีความสุข หวังให้เธอได้เจอ
ผู้ชายที่มันรักเธอ
ต้องมีสักวันงานหนักไม่ฆ่าใคร
ทำงานแลกกาย ก็เพื่อเธอ
หวังให้เธอมีความสุข หวังให้เธอได้เจอ
ผู้ชายที่มันรักเธอ

แค่อยากให้เธอนั้นภูมิใจ

มิวสิควิดีโอ เพื่อเธอ ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : เพื่อเธอ (คอร์ด)
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงศ์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend