คอร์ดเพลง ชู้เก่า โจ ยมนิล feat. เวียง นฤมล

  
Text   


INTRO | G A | F#m Bm | G A | D |
INTRO | G A | F#m Bm | G | A |

 
อีตาเว็
Bm 
นยังตกบ่เซา 
 
อิเกิ้งดวงเก่
ายังชอดขึ้นบ่ชา
 
ชีวิ
F#m 
ตยังมีมื้อหน้า 
 
เช็ดน้ำตา
Bm 
ออกสาคำนาง
 
บ่
Bm 
ต้องอธิบาย 
 
อ้ายเข้าใ
จเจ้าเบิดซุอย่าง
 
หัวใจ
บักอ้าย 
 
พร้อมยืนเคียงข้าง
 
เหมิ
ดสุบาดหย่าง 
 
ใจเจ้า

 
มาเด้อขวัญเอ้
Em 
ย 
 
มาซ้ว
F#m 
นเอาผู้สาวอ้
Bm 
าย
 
มาปั
ดมาป้อง 
 
มาเป่
F#m 
ามาไล่
 
ให้คำ
แพงอ้าย 
 
ตายคืนจาก
F# 
เขา

 
ชู้เก่
าแฟนหลั
ง 
 
ตั้งแต่
F#m 
เจ้าหย่างจากไ
Bm 
 
บ่มีมื้อใด๋
ที่อ้ายหยับใจ
หนีจากฮัก
เฮา
 
ชู้เก่
าแฟนอ้า
ย 
 
ฮิฟ้าวหอบใ
F#m 
จอ่วยโค้งคืน
Bm 
ต่าว
 
เถี
Em 
ยงนาน้อยหม่องเก่า 
 
ยังครองถ่าเจ้
 
ไปนั่งบอกฮัก
กัน.. 
 
 
F# 
  อยู่เด้อชู้
Bm 
เก่า

 
   
Em 
น้องขอขมาลาโทษ 
 
อย่าถือ
Em 
โกรธอย่าซังน้องเด้อ
 
   
Em 
ที่ตาบอดจนใจเผลอ 
 
ย่าง
Bm 
ลงท่งไปทางเขา
 
   
Em 
บาดนี้ฮู้คัก 
 
อันคำว่าฮัก
Bm 
เชื่อได้แต่ปากอ้ายเ
ว้า
 
   ขอบ
Em 
คุณที่อ้ายบ่เอาหัวใจเน่
าๆ 
 
ไปฟาดถิ่มเข้า
ป่า

 
ชู้เก่
าแฟนหลั
ง 
 
ตั้งแต่
F#m 
น้องหย่างจากไ
Bm 
 
บ่มีมื้อได้
ได้เย็นได้
ชุ่ม 
 
ใจเลยอ้าย
จ๋า
 
ชู้เก่
าแฟนน้อ
ง 
 
ถ้าพอมีป่อ
F#m 
งให้อ้ายคืน
Bm 
มา
 
กะ
Em 
อยากขอดินขอฟ้า 
 
ให้เพิ่นเมต
ตา
 
ให้เฮากลับมาฮัก
กัน.. 
 
 
F# 
  อยู่เด้อชู้
Bm 
เก่า

INSTRU | G A | F#m Bm A | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm A | Em | A |

 
ชู้เก่
าแฟนหลั
ง 
 
ตั้งแต่
F#m 
เจ้าย่างจากไ
Bm 
 
บ่มีมื้อใด๋
ที่อ้ายหยับใจ
หนีจากฮัก
เฮา
 
ชู้เ
ก่าแฟนอ้า
 
ฮิฟ้าวหอบใ
F#m 
จอ่วยโค้งคืนต่
Bm 
าว
 
เถี
Em 
ยงนาน้อยหม่องเก่า 
 
ยังถ่าเจ้าคืน
มา

 
ชู้เก่
าแฟนหลั
ง 
 
ตั้งแต่
F#m 
น้องหย่างจากไ
Bm 
 
บ่มีมื้อได้
ได้เย็นได้
ชุ่ม 
 
ใจเลยอ้าย
จ๋า
 
ชู้เก่
าแฟนน้อ
ง 
 
ถ้าพอมีป่อ
F#m 
งให้อ้ายคืน
Bm 
มา
 
กะ
Em 
อยากขอดินขอฟ้า 
 
ให้เพิ่นเมต
ตา
 
ให้เฮากลับมาฮัก
กัน.. 
 
 
F# 
  อยู่เด้อชู้
Bm 
เก่า

 
เถี
Em 
ยงนาน้อยหม่องเก่า 
 
ยังถ่าจอบเฮ
า.. 
 
 
F# 
 
ชู้เก่าแฟนหลั
Bm 
ง..


อีตาเว็นยังตกบ่เซา อิเกิ้งดวงเก่ายังชอดขึ้นบ่ชา
ชีวิตยังมีมื้อหน้า เช็ดน้ำตาออกสาคำนาง
บ่ต้องอธิบาย อ้ายเข้าใจเจ้าเบิดซุอย่าง
หัวใจบักอ้าย พร้อมยืนเคียงข้าง
เหมิดสุบาดหย่าง ใจเจ้า

มาเด้อขวัญเอ้ย มาซ้วนเอาผู้สาวอ้าย
มาปัดมาป้อง มาเป่ามาไล่
ให้คำแพงอ้าย ตายคืนจากเขา

ชู้เก่าแฟนหลัง ตั้งแต่เจ้าหย่างจากไป
บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายหยับใจหนีจากฮักเฮา
ชู้เก่าแฟนอ้าย ฮิฟ้าวหอบใจอ่วยโค้งคืนต่าว
เถียงนาน้อยหม่องเก่า ยังครองถ่าเจ้า
ไปนั่งบอกฮักกัน.. อยู่เด้อชู้เก่า

น้องขอขมาลาโทษ อย่าถือโกรธอย่าซังน้องเด้อ
ที่ตาบอดจนใจเผลอ ย่างลงท่งไปทางเขา
บาดนี้ฮู้คัก อันคำว่าฮักเชื่อได้แต่ปากอ้ายเว้า
ขอบคุณที่อ้ายบ่เอาหัวใจเน่าๆ ไปฟาดถิ่มเข้าป่า

ชู้เก่าแฟนหลัง ตั้งแต่น้องหย่างจากไป
บ่มีมื้อได้ได้เย็นได้ชุ่ม ใจเลยอ้ายจ๋า
ชู้เก่าแฟนน้อง ถ้าพอมีป่องให้อ้ายคืนมา
กะอยากขอดินขอฟ้า ให้เพิ่นเมตตา
ให้เฮากลับมาฮักกัน.. อยู่เด้อชู้เก่า

( ดนตรี )

ชู้เก่าแฟนหลัง ตั้งแต่เจ้าย่างจากไป
บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายหยับใจหนีจากฮักเฮา
ชู้เก่าแฟนอ้าย
ฮิฟ้าวหอบใจอ่วยโค้งคืนต่าว
เถียงนาน้อยหม่องเก่า ยังถ่าเจ้าคืนมา

ชู้เก่าแฟนหลัง ตั้งแต่น้องหย่างจากไป
บ่มีมื้อได้ได้เย็นได้ชุ่ม ใจเลยอ้ายจ๋า
ชู้เก่าแฟนน้อง ถ้าพอมีป่องให้อ้ายคืนมา
กะอยากขอดินขอฟ้า ให้เพิ่นเมตตา
ให้เฮากลับมาฮักกัน.. อยู่เด้อชู้เก่า

เถียงนาน้อยหม่องเก่า ยังถ่าจอบเฮา..
ชู้เก่าแฟนหลัง..

มิวสิควิดีโอ ชู้เก่า โจ ยมนิล feat. เวียง นฤมล

เพลง : ชู้เก่า
ศิลปิน : โจ ยมนิล feat. เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทนายเอ กิตติศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 096-996-5969, 061-939-3915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend