คอร์ดเพลง นึ่งข้าวให้พ่อเเหน่ โจ ยมนิล, อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง

  
Text   


INTRO | Em | ( 9 Times )

 
เกิดเป็นมื้อเป็น
Em 
เว็น 
 
หละข่อยบ่เห็นสร้างหยัง
 
ลูกสาวเอาแต่นั่ง เลื่อนเบิ่งแต่ติ๊กตอก
 
 
ใช้ไปนึ่งข้าว กะตอบว่าสินึ่ง
Am 
ดอก
 
จักแม่นอยากแส้ต
D 
อก ต๊อก ตอก ตอก ตอก
 
ลูกสาว
Bm 
ขี้คร้าน..

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

 
วัยรุ่นยุคใ
Em 
หม่ 
 
ต้องตามสมัยให้ทัน
 
เกาะกระแสรายวัน ตามฟีดติ๊กตอก
 
 
อีพ่อบ่เข้าใจ วันรุ่นยุคนี้
Am 
ดอก
 
มีสับแต่บักก
D 
อก ก๊อก กอก กอก กอก
 
บ่เข้าใจ
Bm 
วัยรุ่น..

INSTRU | Em | Em |

 
ข่อยสูนแ
Am 
ท้เด้.. 
 
อั่นผู้วัยรุ่
Em 
นใหญ่
 
อิพ่อขอห
Am 
ลายๆ 
 
นึ่งข้าวให้พ่
Em 
อถ่อน

 
ว่าที่ดาว
Em 
ติ๊กตอกขอเวลาสา
Am 
ก่อน
 
อีพ่ออย่าใจร้
D 
อน 
 
ขอสักห้า..
Em 
นาที

 
ไปนึ่งข้าวสา
Am 
ก่อน 
 
แล้วจั่งมานอน
Em 
เล่น
 
ไปเอาน้ำเ
D 
ย็นๆ 
 
มาให้พ่อกินตอ
Em 
นนี้
 
สิปิดไ
Am 
วไฟ ถ้ายังบ่ไปสักที คุณลูกสาวโต
C 
ดี..
 
ไปนึ่งข้าวถะ
Bm 
แม๋..

 
พ่อ
Em 
เอ๋ย.. 
 
พ่อ
Am 
จ๋า..
 
ลูกกำลัง
D 
หาคอนเท้นสร้า
Em 
งฝัน
 
ที่เล่นติ๊กต
G 
อก 
 
บ่แม่นแค่เล่นไป
Am 
วันๆ
 
อยากเป็นนัก
Em 
ร้อง 
 
แต่ลูกบ่มีคนช่ว
Am 
ยดัน
 
เผื่อติ๊กตอกสาน
D 
ฝัน 
 
สักวันที่เราจะ
Em 
สบาย
 
ลูกอัดคลิป
D 
นี้ จนเสร็จตอนไหน แล้วลูก
Bm 
สิไป
 
นึ่งข้าวให้พ่อเด้อ..
 

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | F# | F# | F# | Em |
INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em |

 
ข่อยสูนแ
Am 
ท้เด้.. 
 
อั่นผู้วัยรุ่
Em 
นใหญ่
 
อิพ่อขอห
Am 
ลายๆ 
 
นึ่งข้าวให้พ่
Em 
อถ่อน

 
ว่าที่ดาว
Em 
ติ๊กตอกขอเวลาสา
Am 
ก่อน
 
อีพ่ออย่าใจร้
D 
อน 
 
ขอสักห้า..
Em 
นาที

 
ไปนึ่งข้าวสา
Am 
ก่อน 
 
แล้วจั่งมานอน
Em 
เล่น
 
ไปเอาน้ำเ
D 
ย็นๆ 
 
มาให้พ่อกินตอ
Em 
นนี้
 
สิปิดไ
Am 
วไฟ ถ้ายังบ่ไปสักที คุณลูกสาวโต
C 
ดี..
 
ไปนึ่งข้าวถะ
Bm 
แม๋..

 
พ่อ
Em 
เอ๋ย.. 
 
พ่อ
Am 
จ๋า..
 
ลูกกำลัง
D 
หาคอนเท้นสร้า
Em 
งฝัน
 
ที่เล่นติ๊กต
G 
อก 
 
บ่แม่นแค่เล่นไป
Am 
วันๆ
 
อยากเป็นนัก
Em 
ร้อง 
 
แต่ลูกบ่มีคนช่ว
Am 
ยดัน
 
เผื่อติ๊กตอกสาน
D 
ฝัน 
 
สักวันที่เราจะ
Em 
สบาย
 
ลูกอัดคลิป
D 
นี้ จนเสร็จตอนไหน แล้วลูก
Bm 
สิไป
 
นึ่งข้าวให้พ่อเด้อ..
 

OUTRO | Em | Em | Em | Em |
OUTRO | Em | Em | Em | Em |
OUTRO | F# | F# | F# | Em |


เกิดเป็นมื้อเป็นเว็น หละข่อยบ่เห็นสร้างหยัง
ลูกสาวเอาแต่นั่ง เลื่อนเบิ่งแต่ติ๊กตอก
ใช้ไปนึ่งข้าว กะตอบว่าสินึ่งดอก
จักแม่นอยากแส้ตอก ต๊อก ตอก ตอก ตอก
ลูกสาวขี้คร้าน..

( ดนตรี )

วัยรุ่นยุคใหม่ ต้องตามสมัยให้ทัน
เกาะกระแสรายวัน ตามฟีดติ๊กตอก
อีพ่อบ่เข้าใจ วันรุ่นยุคนี้ดอก
มีสับแต่บักกอก ก๊อก กอก กอก กอก
บ่เข้าใจวัยรุ่น..

( ดนตรี )

ข่อยสูนแท้เด้.. อั่นผู้วัยรุ่นใหญ่
อิพ่อขอหลายๆ นึ่งข้าวให้พ่อถ่อน

ว่าที่ดาวติ๊กตอกขอเวลาสาก่อน
อีพ่ออย่าใจร้อน ขอสักห้า.. นาที

ไปนึ่งข้าวสาก่อน แล้วจั่งมานอนเล่น
ไปเอาน้ำเย็นๆ มาให้พ่อกินตอนนี้
สิปิดไวไฟ ถ้ายังบ่ไปสักที คุณลูกสาวโตดี..
ไปนึ่งข้าวถะแม๋..

พ่อเอ๋ย.. พ่อจ๋า..
ลูกกำลังหาคอนเท้นสร้างฝัน
ที่เล่นติ๊กตอก บ่แม่นแค่เล่นไปวันๆ
อยากเป็นนักร้อง แต่ลูกบ่มีคนช่วยดัน
เผื่อติ๊กตอกสานฝัน สักวันที่เราจะสบาย
ลูกอัดคลิปนี้ จนเสร็จตอนได๋ แล้วลูกสิไป
นึ่งข้าวให้พ่อเด้อ..

( ดนตรี )

ข่อยสูนแท้เด้.. อั่นผู้วัยรุ่นใหญ่
อิพ่อขอหลายๆ นึ่งข้าวให้พ่อถ่อน

ว่าที่ดาวติ๊กตอกขอเวลาสาก่อน
อีพ่ออย่าใจร้อน ขอสักห้า.. นาที

ไปนึ่งข้าวสาก่อน แล้วจั่งมานอนเล่น
ไปเอาน้ำเย็นๆ มาให้พ่อกินตอนนี้
สิปิดไวไฟ ถ้ายังบ่ไปสักที คุณลูกสาวโตดี..
ไปนึ่งข้าวถะแม๋..

พ่อเอ๋ย.. พ่อจ๋า..
ลูกกำลังหาคอนเท้นสร้างฝัน
ที่เล่นติ๊กตอก บ่แม่นแค่เล่นไปวันๆ
อยากเป็นนักร้อง แต่ลูกบ่มีคนช่วยดัน
เผื่อติ๊กตอกสานฝัน สักวันที่เราจะสบาย
ลูกอัดคลิปนี้ จนเสร็จตอนได๋ แล้วลูกสิไป
นึ่งข้าวให้พ่อเด้อ..

มิวสิควิดีโอ นึ่งข้าวให้พ่อเเหน่ โจ ยมนิล, อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง

เพลง : นึ่งข้าวให้พ่อเเหน่ (คอร์ด)
ศิลปิน : โจ ยมนิล, อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง : อ.จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 096-9965969 / 061-9393915

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend