คอร์ดเพลง ช้ำรักจากสาวสตริง โจ ยมนิล

  
Text   


INTRO | C#m | C#m | G#m | C#m |
INTRO | F#m | G#m | C#m | C#m |

 
สาวนายุคใหม่หัวใจ
C#m 
สตริง
 
เจ้าลืมบ่าวหมอลำซิ่ง สัญญาฮักจริง
G#m 
จืดจาง
 
หลงมน
C#m 
ต์ร็อค 
 
หมอลำบ้านนอก
F#m 
บ่ฟัง
 
เต้นตามดนตรีฝ
E 
รั่ง 
 
ลืม
B 
ฟัง เสียงซุง เสีย
G#m 
งแคน

 
ลำเดินขอนแก่นเอิ้นแฟน
C#m 
บ่ฟัง
 
ฮักเฮาต้องถูก
C#m 
เจ้าพัง 
 
เขามาทีหลังเสีย
G#m 
บแทน
 
หนุ่มนัก
Cm 
ศึกษา 
 
นั่งเกลากีตาร์กล่อ
F#m 
มแฟน
 
บ่าวทุ่งเต๊าะซุง เป่าแ
E 
คน 
 
ถูกแ
B 
ฟนมองว่าบ่
E 
เท่

 
โทรอ้อน
B 
ดีเจ 
 
วิท
G#m 
ยุคลื่นจ๊าบ
C#m 
วัยซิ่ง
 
เว้าไทยใส่เพลง
C#m 
สตริง 
 
ถืกคิงเจ้าหลา
G#m 
ยแท้เด้
 
ฮักอ้าย
E 
ช้ำชอก 
 
ถูก
C#m 
หนุ่มเพลงร็อก
F#m 
พังเพ
 
อยากโ
C#m 
ทรขอเพลงดี
E 
เจ
 
กะอยากอ
B 
าย 
 
เว้าไ
G#m 
ทยบ่แข็ง

 
แพ้ทางคู่แข่ง สิ้นแรงแย่
C#m 
งชิง
 
มื้อบุญฟังหมอ
C#m 
ลำซิ่ง 
 
คึดฮอดเจ้าจริง
G#m 
คำแพง
 
ห่วงสาวสต
E 
ริง 
 
โดนเขาซิ่งซูน
F#m 
แก้มแดง
 
หนุ่ม
C#m 
ร็อคเขาว่าใจแ
E 
รง 
 
ย่านคำแ
B 
พงดึงเ
C#m 
ขาบ่อยู่

INSTRU | C#m | C#m | F#m B | G#m |
INSTRU | C#m | F#m C#m | G#m B | C#m |

 
โทรอ้อน
B 
ดีเจ 
 
วิท
G#m 
ยุคลื่นจ๊าบ
C#m 
วัยซิ่ง
 
เว้าไทยใส่เพลง
C#m 
สตริง 
 
ถืกคิงเจ้าหลา
G#m 
ยแท้เด้
 
ฮักอ้าย
E 
ช้ำชอก 
 
ถูก
C#m 
หนุ่มเพลงร็อก
F#m 
พังเพ
 
อยากโ
C#m 
ทรขอเพลงดี
E 
เจ
 
กะอยากอ
B 
าย 
 
เว้าไ
G#m 
ทยบ่แข็ง

 
แพ้ทางคู่แข่ง สิ้นแรงแย่
C#m 
งชิง
 
มื้อบุญฟังหมอ
C#m 
ลำซิ่ง 
 
คึดฮอดเจ้าจริง
G#m 
คำแพง
 
ห่วงสาวสต
E 
ริง 
 
โดนเขาซิ่งซูน
F#m 
แก้มแดง
 
หนุ่ม
C#m 
ร็อคเขาว่าใจแ
E 
รง 
 
ย่านคำแ
B 
พงดึงเ
C#m 
ขาบ่อยู่

OUTRO | C#m | C#m | F#m B | C#m |s


สาวนายุคใหม่หัวใจสตริง
เจ้าลืมบ่าวหมอลำซิ่ง สัญญาฮักจริงจืดจาง
หลงมนต์ร็อค หมอลำบ้านนอกบ่ฟัง
เต้นตามดนตรีฝรั่ง ลืมฟัง เสียงซุง เสียงแคน

ลำเดินขอนแก่นเอิ้นแฟนบ่ฟัง
ฮักเฮาต้องถูกเจ้าพัง เขามาทีหลังเสียบแทน
หนุ่มนักศึกษา นั่งเกลากีตาร์กล่อมแฟน
บ่าวทุ่งเต๊าะซุง เป่าแคน ถูกแฟนมองว่าบ่เท่

โทรอ้อนดีเจ วิทยุคลื่นจ๊าบวัยซิ่ง
เว้าไทยใส่เพลงสตริง ถืกคิงเจ้าหลายแท้เด้
ฮักอ้ายช้ำชอก ถูกหนุ่มเพลงร็อกพังเพ
อยากโทรขอเพลงดีเจ
กะอยากอาย เว้าไทยบ่แข็ง

แพ้ทางคู่แข่ง สิ้นแรงแย่งชิง
มื้อบุญฟังหมอลำซิ่ง คึดฮอดเจ้าจริงคำแพง
ห่วงสาวสตริง โดนเขาซิ่งซูนแก้มแดง
หนุ่มร็อคเขาว่าใจแรง ย่านคำแพงดึงเขาบ่อยู่

( ดนตรี )

โทรอ้อนดีเจ วิทยุคลื่นจ๊าบวัยซิ่ง
เว้าไทยใส่เพลงสตริง ถืกคิงเจ้าหลายแท้เด้
ฮักอ้ายช้ำชอก ถูกหนุ่มเพลงร็อกพังเพ
อยากโทรขอเพลงดีเจ
กะอยากอาย เว้าไทยบ่แข็ง

แพ้ทางคู่แข่ง สิ้นแรงแย่งชิง
มื้อบุญฟังหมอลำซิ่ง คึดฮอดเจ้าจริงคำแพง
ห่วงสาวสตริง โดนเขาซิ่งซูนแก้มแดง
หนุ่มร็อคเขาว่าใจแรง ย่านคำแพงดึงเขาบ่อยู่

มิวสิควิดีโอ ช้ำรักจากสาวสตริง โจ ยมนิล

เพลง : ช้ำรักจากสาวสตริง
ศิลปิน : โจ ยมนิล
ติดต่องานศิลปิน : 096-996-5969, 061-939-3915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend