คอร์ดเพลง ลาลับไป SARAN feat. JUEDJANG, THAOWANZ

  
Text   


INTRO| D | G | Bm A | G |

 
อยากจะเปลี่ยนให้โลก
D 
นี้มีแต่ความส
G 
ดใส
 
เปลี่ยนจากความ
Bm 
รักที่มื
A 
ดมน..ให้มันห
G 
ายลาลับไป
 
อยากขอโ
D 
ทษเธออีกครั้งที่ฉันเคยทำ..
 
ให้เธอ
G 
นั้นต้องเสียน้ำตา
 
กี่รอยบาด
Bm 
แผลที่สร้างกัน
A 
มา 
 
ให้กาลเว
G 
ลารักษาหัวใจ
 
โปรดให้
Bm 
ฉันได้แ
A 
ก้ไข
G 
มัน..อีกครั้ง..

 
ผมอ
D 
ยากกอดคุณอีกจัง
 
ขอร้องฟ้าได้โปรดอย่ากีดกัน
 
 
ผมขอโ
G 
ทษที่เคยทำผิดไป
 
มันเจ็บปวดจิตใจกว่าจะผ่านไปอีกวัน
 
 
มองดูดวง
Bm 
ดาวเคียงคู่กับจันทร์
 
ฉันตกหลุม
A 
รักลงไปกับมัน
 
ยังรอเจอเ
G 
ธอในวันถัดไป
 
ฉันบอกกับใจ และขอพรกับจันทร์
 

 
ให้ความรู้
D 
สึกเรามันพาไป
 
ฉันเองก็แค่เจ็บและยังคาใจ
 
 
เหมือนกับความรู้สึกเ
G 
ราที่มันจืดจาง
 
ส่งเธอคืนกลับสู่นภาลัย
 
 
ฉันขอแค่
Bm 
เธอจำหน้าฉันได้
 
หวังไว้
A 
ว่าจะคิดถึงกันบ้าง
 
การอยู่คนเ
G 
ดียวจริง ๆ มันง่าย
 
แต่ว่าการลืมเธอนั่นแหละที่มันยาก
 

 
นี่คืออีกหนึ่ง
D 
วันที่มันผ่านไป
 
ฉันยังหาประสบการณ์ในตอนเดินระหว่างทาง
 
 
ฉันใช้ความคิด
G 
ถึงให้มันเป็นเหมือนกับถ่านไฟ
 
เพราะฉันจะต่อขบวนรถไฟให้มันได้ไประหว่างราง
 
 
หวังเอาไว้เ
Bm 
สมอเราคงได้พบกัน
 
ฉันไม่เคยคิ
A 
ดที่จะลบมัน
 
แต่ว่าฉันก็เข้าใ
G 
จถ้าหากเธออยู่กับฉัน
 
อยู่ได้ไม่นานก็อนาคตพัง
 

 
ฉันแค่อยากย้
D 
อนเวลาไปแก้ไข
 
ถึงมันจะผิดหวังก็น้ำตาแค่ไหล
 
 
ฉันอยากปรับป
G 
รุง บางสิ่ง บางอย่าง
 
ถึงมันจะผ่านไปนานแค่ไหน
 
 
แต่ว่าเธอยังคง
Bm 
อยู่ในความทรงจำฉัน
 
ฉันเห็นภาพเ
A 
ธอตอนมองบนจันทร์นั้น
 
และใบห
G 
น้าเธอยังคงลอยบนใจฉัน
 
Start to the height เพื่อล่องลอยบนควัน
 

 
ถ้าจะให้เธอลอง
D 
คิดให้เธอลองทบทวน
 
มันคงไม่ถือเป็นการรบกวน
 
 
เพลงเพลง
G 
นี้ฉันใส่มันไปทั้งใจ
 
เธองามกว่าใคร ทั้งหลาย ทั้งปวง
 
 
ยอมทุกอ
Bm 
ย่างไม่มีข้อต่อรอง
 
ไม่เคย
A 
คิดที่จะไปต่อกร
 
คงไม่มีเ
G 
ธออยู่ในตอนต่อไป
 
และวันนี้คงไม่มีใครที่จะมาคอยกล่อมนอน
 
 
ฉันคิดถึงเธอทุกคืนก่อนนอน
 

 
อยากจะเปลี่ยนให้โลก
D 
นี้มีแต่ความส
G 
ดใส
 
เปลี่ยนจากความ
Bm 
รักที่มื
A 
ดมน..ให้มันห
G 
ายลาลับไป
 
อยากขอโ
D 
ทษเธออีกครั้งที่ฉันเคยทำ..
 
ให้เธอ
G 
นั้นต้องเสียน้ำตา
 
กี่รอยบาด
Bm 
แผลที่สร้างกัน
A 
มา 
 
ให้กาลเว
G 
ลารักษาหัวใจ
 
โปรดให้
Bm 
ฉันได้แ
A 
ก้ไข
G 
มัน..อีกครั้ง..

Bm 
  ฉันนั่งทบทวนอยู่ทุกเรื่อ
A 
งราวที่เรานั้นพบเจอ
G 
  แม้ว่าเวลาจะผ่านไป
D 
  แต่หัวใจของฉันไม่ลืม
Bm 
เธอ..
 
  เส
A 
มอ 
 
ไม่เคยจะเปลี่ย
G 
นไป

 
กี่ครั้งแ
Em 
ล้วที่ฉันต้องทำให้เธอเ
F#m 
สียใจอยู่อย่างนั้น
 
แค่อยาก
G 
ขอโอกาสอีกครั้งเพื่อให้ฉันได้แก้ไข

D 
  ก็เธอคือทุกสิ่ง 
 
 
G 
  และเธอเ
A 
ป็นทุกอย่าง
Bm 
  ที่ทำให้ตัวฉันได้
G 
รู้จัก 
 
รู้ว่าเรารัก..

 
อยากจะเปลี่ยนให้โลก
D 
นี้มีแต่ความส
G 
ดใส
 
เปลี่ยนจากความ
Bm 
รักที่มื
A 
ดมน..ให้มันห
G 
ายลาลับไป
 
อยากขอโ
D 
ทษเธออีกครั้งที่ฉันเคยทำ..
 
ให้เธอ
G 
นั้นต้องเสียน้ำตา
 
กี่รอยบาด
Bm 
แผลที่สร้างกัน
A 
มา 
 
ให้กาลเว
G 
ลารักษาหัวใจ
 
โปรดให้
Bm 
ฉันได้แ
A 
ก้ไข
G 
มัน..อีกครั้ง..


อยากจะเปลี่ยนให้โลกนี้มีแต่ความสดใส
เปลี่ยนจากความรักที่มืดมน..ให้มันหายลาลับไป
อยากขอโทษเธออีกครั้งที่ฉันเคยทำ
ให้เธอนั้นต้องเสียน้ำตา
กี่รอยบาดแผลที่สร้างกันมา ให้กาลเวลารักษาหัวใจ
โปรดให้ฉันได้แก้ไขมัน..อีกครั้ง..

ผมอยากกอดคุณอีกจัง
ขอร้องฟ้าได้โปรดอย่ากีดกัน
ผมขอโทษที่เคยทำผิดไป
มันเจ็บปวดจิตใจกว่าจะผ่านไปอีกวัน
มองดูดวงดาวเคียงคู่กับจันทร์
ฉันตกหลุมรักลงไปกับมัน
ยังรอเจอเธอในวันถัดไป
ฉันบอกกับใจ และขอพรกับจันทร์

ให้ความรู้สึกเรามันพาไป
ฉันเองก็แค่เจ็บและยังคาใจ
เหมือนกับความรู้สึกเราที่มันจืดจาง
ส่งเธอคืนกลับสู่นภาลัย
ฉันขอแค่เธอจำหน้าฉันได้
หวังไว้ว่าจะคิดถึงกันบ้าง
การอยู่คนเดียวจริง ๆ มันง่าย
แต่ว่าการลืมเธอนั่นแหละที่มันยาก

นี่คืออีกหนึ่งวันที่มันผ่านไป
ฉันยังหาประสบการณ์ในตอนเดินระหว่างทาง
ฉันใช้ความคิดถึงให้มันเป็นเหมือนกับถ่านไฟ
เพราะฉันจะต่อขบวนรถไฟให้มันได้ไประหว่างราง
หวังเอาไว้เสมอเราคงได้พบกัน
ฉันไม่เคยคิดที่จะลบมัน
แต่ว่าฉันก็เข้าใจถ้าหากเธออยู่กับฉัน
อยู่ได้ไม่นานก็อนาคตพัง

ฉันแค่อยากย้อนเวลาไปแก้ไข
ถึงมันจะผิดหวังก็น้ำตาแค่ไหล
ฉันอยากปรับปรุง บางสิ่ง บางอย่าง
ถึงมันจะผ่านไปนานแค่ไหน
แต่ว่าเธอยังคงอยู่ในความทรงจำฉัน
ฉันเห็นภาพเธอตอนมองบนจันทร์นั้น
และใบหน้าเธอยังคงลอยบนใจฉัน
Start to the height เพื่อล่องลอยบนควัน

ถ้าจะให้เธอลองคิดให้เธอลองทบทวน
มันคงไม่ถือเป็นการรบกวน
เพลงเพลงนี้ฉันใส่มันไปทั้งใจ
เธองามกว่าใคร ทั้งหลาย ทั้งปวง
ยอมทุกอย่างไม่มีข้อต่อรอง
ไม่เคยคิดที่จะไปต่อกร
คงไม่มีเธออยู่ในตอนต่อไป
และวันนี้คงไม่มีใครที่จะมาคอยกล่อมนอน
ฉันคิดถึงเธอทุกคืนก่อนนอน

อยากจะเปลี่ยนให้โลกนี้มีแต่ความสดใส
เปลี่ยนจากความรักที่มืดมน..ให้มันหายลาลับไป
อยากขอโทษเธออีกครั้งที่ฉันเคยทำ
ให้เธอนั้นต้องเสียน้ำตา
กี่รอยบาดแผลที่สร้างกันมา ให้กาลเวลารักษาหัวใจ
โปรดให้ฉันได้แก้ไขมัน..อีกครั้ง..

ฉันนั่งทบทวนอยู่ทุกเรื่องราวที่เรานั้นพบเจอ
แม้ว่าเวลาจะผ่านไป แต่หัวใจของฉันไม่ลืมเธอ
เสมอ ไม่เคยจะเปลี่ยนไป

กี่ครั้งแล้วที่ฉันต้องทำให้เธอเสียใจอยู่อย่างนั้น
แค่อยากขอโอกาสอีกครั้งเพื่อให้ฉันได้แก้ไข

ก็เธอคือทุกสิ่ง และเธอเป็นทุกอย่าง
ที่ทำให้ตัวฉันได้รู้จัก รู้ว่าเรารัก

อยากจะเปลี่ยนให้โลกนี้มีแต่ความสดใส
เปลี่ยนจากความรักที่มืดมน..ให้มันหายลาลับไป
อยากขอโทษเธออีกครั้งที่ฉันเคยทำ
ให้เธอนั้นต้องเสียน้ำตา
กี่รอยบาดแผลที่สร้างกันมา ให้กาลเวลารักษาหัวใจ
โปรดให้ฉันได้แก้ไขมัน..อีกครั้ง..

มิวสิควิดีโอ ลาลับไป SARAN

เพลง : ลาลับไป (คอร์ด)
ศิลปิน : SARAN
เนื้อร้อง/ทำนอง : Produced : Kmkz
เรียบเรียง : Mixed & Mastered : Slowvxnz
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend