คอร์ดเพลง สาวเมืองน่าน SPRITE

  
Text   


INTRO | F | Dm | Bb | C |
INTRO | F | Dm | Bb | C |

 
แม่สาวเมือง
F 
น่าน 
 
พี่ไปหาที่บ้านได้
Dm 
ก่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
Bb 
ล่อ 
 
แต่ว่าหัวใจมีเธอคนเ
C 
ดียว
 
หากว่
F 
างๆ 
 
ขอไปแอ่วที่น่านไ
Dm 
ด้บ่
 
ใจแค่อยากจะ
Bb 
ขอ 
 
ขอน้องคนนี้เป็นแ
C 
ฟน

 
ฉันไม่เคยเจ้า
F 
ชู้เธออย่าพูดไป
 
ใจแค่อยาก
Dm 
ถามว่าเธอลูกใคร
 
พ่อเธอใหญ่
Bb 
โต 
 
โอ้อย่าพูดไป
 
ไม่ใช่ธนาค
C 
ารแต่ให้กู้ใจ

 
ยกให้เ
F 
ธอเป็นนัมเบอร์วันในใจของฉัน 
 
แค่เธอเท่านั้น
 
ขอร้องคน
Dm 
สวยเธออย่าเพิ่งหยุดรักกัน
 
ฉันต้อง
Bb 
การแค่เพียงเท่านี้ 
 
ถึงหน้าของฉันจะไม่ได้ดี
 
ขอร้องคน
C 
ดีเธอนั้นจงโปรดรับฟัง

 
โอ้ s
F 
hawty 
 
ฉันยืนรอเธอต
Dm 
รงนี้
 
ต้องการเจอเธอตอ
Bb 
นนี้ 
 
ขอร้องได้โปรดเ
C 
ห็นใจ
 
โอ้ s
F 
hawty 
 
ฉันยืนรอเธอตร
Dm 
งนี้
 
ต้องการเจอเธอตอ
Bb 
นนี้ ต้องการเธอ by  
C 
my 
 
side

 
แม่สาวเมือง
F 
น่าน 
 
พี่ไปหาที่บ้านได้
Dm 
ก่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
Bb 
ล่อ 
 
แต่ว่าหัวใจมีเธอคนเ
C 
ดียว
 
หากว่
F 
างๆ 
 
ขอไปแอ่วที่น่านไ
Dm 
ด้บ่
 
ใจแค่อยากจะ
Bb 
ขอ 
 
ขอน้องคนนี้เป็นแ
C 
ฟน

 
หนุ่มหล่อใ
F 
นเมือง 
 
เห็นทีไว้ใจไ
Dm 
ม่ได้
 
เขาทำเธอเศร้าเดีย
Bb 
วดาย
 
ส่วนฉันต้องการเพีย
C 
งเธอ

 
ต้องการกันไ
F 
หม 
 
ฉันกดหัวใจรูปเธอหน้
Dm 
าจอ
 
ฉันทำได้เพียงแ
Bb 
ค่รอ.. 
 
 
C 
 
ขอร้องเถอะเธอได้โปรดรับฟัง
 

 
โอ้ s
F 
hawty 
 
ฉันยืนรอเธอต
Dm 
รงนี้
 
ต้องการเจอเธอตอ
Bb 
นนี้ 
 
ขอร้องได้โปรดเ
C 
ห็นใจ
 
โอ้ s
F 
hawty 
 
ฉันยืนรอเธอตร
Dm 
งนี้
 
ต้องการเจอเธอตอ
Bb 
นนี้ ต้องการเธอ by  
C 
my 
 
side

 
แม่สาวเมือง
F 
น่าน 
 
พี่ไปหาที่บ้านได้
Dm 
ก่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
Bb 
ล่อ 
 
แต่ว่าหัวใจมีเธอคนเ
C 
ดียว
 
หากว่
F 
างๆ 
 
ขอไปแอ่วที่น่านไ
Dm 
ด้บ่
 
ใจแค่อยากจะ
Bb 
ขอ 
 
ขอน้องคนนี้เป็นแ
C 
ฟน

OUTRO | F | Dm | Bb | C | ( 2 Times )


แม่สาวเมืองน่าน พี่ไปหาที่บ้านได้ก่อ
ถึงพี่ไม่หล่อแต่ว่าหัวใจมีเธอคนเดียว
หากว่างๆ ขอไปแอ่วที่น่านได้บ่
ใจแค่อยากจะขอ ขอน้องคนนี้เป็นแฟน

ฉันไม่เคยเจ้าชู้เธออย่าพูดไป
ใจแค่อยากถามว่าเธอลูกใคร
พ่อเธอใหญ่โตเธออย่าพูดไป
ไม่ใช่ธนาคารแต่ให้กู้ใจ

ยกให้เธอเป็นนัมเบอร์วันในใจของฉัน แค่เธอเท่านั้น
ขอร้องคนสวยเธออย่าเพิ่งหยุดรักกัน
ฉันต้องการแค่เพียงเท่านี้ ถึงหน้าของฉันจะไม่ได้ดี
ขอร้องคนดีเธอนั้นจงโปรดรับฟัง

โอ้ shawty ฉันยืนรอเธอตรงนี้
ต้องการเจอเธอตอนนี้ ขอร้องได้โปรดเห็นใจ
โอ้ shawty ฉันยืนรอเธอตรงนี้
ต้องการเจอเธอตอนนี้ ต้องการเธอ by my side

แม่สาวเมืองน่าน พี่ไปหาที่บ้านได้ก่อ
ถึงพี่ไม่หล่อแต่ว่าหัวใจมีเธอคนเดียว
หากว่างๆ ขอไปแอ่วที่น่านได้บ่
ใจแค่อยากจะขอ ขอน้องคนนี้เป็นแฟน

หนุ่มหล่อในเมืองเห็นทีไว้ใจไม่ได้
เขาทำเธอเศร้าเดียวดาย ส่วนฉันต้องการเพียงเธอ
ต้องการกันไหม ฉันกดหัวใจรูปเธอหน้าจอ
ฉันทำได้เพียงเเค่รอ ขอร้องเถอะเธอได้โปรดรับฟัง

โอ้ shawty ฉันยืนรอเธอตรงนี้
ต้องการเจอเธอตอนนี้ ขอร้องได้โปรดเห็นใจ
โอ้ shawty ฉันยืนรอเธอตรงนี้
ต้องการเจอเธอตอนนี้ ต้องการเธอ by my side

แม่สาวเมืองน่าน พี่ไปหาที่บ้านได้ก่อ
ถึงพี่ไม่หล่อแต่ว่าหัวใจมีเธอคนเดียว
หากว่างๆ ขอไปแอ่วที่น่านได้บ่
ใจแค่อยากจะขอ ขอน้องคนนี้เป็นแฟน

มิวสิควิดีโอ สาวเมืองน่าน SPRITE

เพลง : สาวเมืองน่าน (คอร์ด)
ศิลปิน : SPRITE
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics: SPRITE
เรียบเรียง : Prod. NINO x Pontekz
ติดต่องานศิลปิน : 095-247-1527
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend