คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่ย Sprite feat. Seedaa Thevillain, RachYO

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่ย Sprite feat. Seedaa Thevillain, RachYO

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Sprite feat. Seedaa Thevillain, RachYO
เนื้อร้อง : Sprite, Seedaa Thevillain, RachYO
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | Em | Em | C | D |
INTRO | Em | Em | C | D | Em | Em |

 
หนุ่ยเปลี่ยน
Em 
ไป 
 
โทรไปไม่รับสักส
C 
าย
 
ความรักขาดห
D 
าย 
 
มันหายเธอทิ้งพี่
Em 
ไป
 
พี่อยู่ตร
Em 
งนี้ ตรงที่เดิม อยู่ตรง
C 
นี้ตลอด
 
ไปอยู่กับเ
D 
ขาเธอคงไม่เศร้าหรือเศร้ากว่า
Em 
เดิม

 
พี่ทักไปไม่ตอบ
C 
กัน
 
ตอบ
D 
มันแค่เพียงคนเ
Em 
ดียว
 
พี่อยู่ตรง
C 
นี้ 
 
รอเ
D 
ธอคนเดิมกลับ
Em 
คืนมา
 
พี่ไม่เคยห
C 
ลอก 
 
มันทำใจหนุ่ย
D 
พัง
 
หนุ่ยมายืนอก
Bm 
หักในงานชัก
Em 
พระ
 
หนุ่ยบอก
C 
พี่ 
 
ไม่มีปัญ
D 
ญารักษาหัว
B 
ใจ

 
หนุ่ยทิ้งพี่ไ
C 
ปหัวใจช้ำท
D 
รวง
 
เจ็บทั้ง
Bm 
ปวงหนุ่ยทิ้งพี่
Em 
ไป
 
เจ็บหัวใ
C 
จ.. 
 
หัวใ
D 
จของพี่บอบ
Em 
ช้ำ

 
ไอ้หนุ่ยเป็นอะไร ทักไปไม่
Em 
ตอบ
 
ทักไปทำไมไม่ต
C 
อบ
 
โดนเขาเท
D 
ทิ้งละมีใครให้
Em 
ปลอบ
 
โดนเขาเททิ้งละมีใครให้ปลอบ
 
 
เมื่อก่อนพี่ปลอบเเต่ตอนนี้พี่ป
C 
ล่อย
 
เขาหลอกเธอ เ
D 
ธอคงโดนเข้าเเล้ว
 
เธอโดนเขาห
Em 
ลอก

Em 
เธอเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วยังไง
 
ไม่เห็นมีไรที่น่าสน
C 
ใจ
 
กลับไปหาเขา ไปไกลๆ เธออย่ามีเยื่อใย
 
 
เธอแค่โดนฉันห
D 
ลอก 
 
หลอกง่ายไป
 
ความจริงน่ะมันเป็นเช่นไร
 
 
เพียงแค่เธอได้  
Em 
อม 
 
แฮ่
 
ได้เลีย แฮ่ ได้มอง แฮ่ ถูกแล้ว
 

 
อย่า
Em 
มานะ 
 
อย่ามานะ
 
ขอร้องแหละ ลาล่ะ ล่ะ ลาล่ะ
 
 
เธอไม่ต้องม
C 
องหา 
 
และอย่ากลับมานะ
 
วันนี้เป็นวันพระ มะรืนเป็นมาฆะ
 
 
จด
D 
จำ 
 
จำเอาไว้ให้นาน
 
จำเอาไว้ว่า
Em 
เธอแค่คั่นเวลา
 
อย่าปรารถนารักที่จริง ๆ ยา ย่ะ
 

 
หนุ่ยทิ้งพี่ไ
C 
ปหัวใจช้ำท
D 
รวง
 
เจ็บทั้ง
Bm 
ปวงหนุ่ยทิ้งพี่
Em 
ไป
 
เจ็บหัวใ
C 
จ.. 
 
หัวใ
D 
จของพี่บอบ
Em 
ช้ำ

 
ไอ้หนุ่ยเป็นอะไร ทักไปไม่
Em 
ตอบ
 
ทักไปทำไมไม่ต
C 
อบ
 
โดนเขาเท
D 
ทิ้งละมีใครให้
Em 
ปลอบ
 
โดนเขาเททิ้งละมีใครให้ปลอบ
 
 
เมื่อก่อนพี่ปลอบเเต่ตอนนี้พี่ป
C 
ล่อย
 
เขาหลอกเธอ เธอ
D 
คงโดนเข้าเเล้ว
 
เธอโดนเขาห
Em 
ลอก

 
เจียม
Em 
ตัวเหียน้อย 
 
หน้าอย่างข้อศอกหมา
 
ละมา จะอั้นจะอี้ อันนี้ เปิ้นว่าบ่าดีหนา
 
 
ฮู้
C 
ตั๋วก่อว่าง่าว 
 
จู้จี้ปะล้ำปะเหลือ
 
ถ้าฟังบ่ฮู้เรื่อง อั้นจะตบด้วยบะเขือ
 

 
แค่ห
D 
ลอก.. แค่หลอก.. ให้เธอ
 
มาต๊ะตอน
Em 
ยอน 
 
(เหียบ่ดายค่า)

Em 
ก็เราเกิดมาสวยอะแล้วทำไม
 
เอ้าแล้วทำไมเธอมาสนใ
C 
 
หลอกเป็นคนเดียวหรือยังไง
 
 
แล้วเธอเป็นใครฉันจะต้องต
D 
อบ
 
ต้องตอบ.. ต้องตอบ..
 
 
ก็ฉันไม่สนใ
Em 
จอะ 
 
บ๊ายบาย..

 
พี่ทักไปไม่ตอบ
C 
กัน
 
ตอบ
D 
มันแค่เพียงคนเ
Em 
ดียว
 
พี่อยู่ตรง
C 
นี้ 
 
รอเ
D 
ธอคนเดิมกลับ
Em 
คืนมา
 
พี่ไม่เคยห
C 
ลอก 
 
มันทำใจหนุ่ย
D 
พัง
 
หนุ่ยมายืนอก
Bm 
หักในงานชัก
Em 
พระ
 
หนุ่ยบอก
C 
พี่ 
 
ไม่มีปัญ
D 
ญารักษาหัว
B 
ใจ

 
หนุ่ยทิ้งพี่ไ
C 
ปหัวใจช้ำท
D 
รวง
 
เจ็บทั้ง
Bm 
ปวงหนุ่ยทิ้งพี่
Em 
ไป
 
เจ็บหัวใ
C 
จ.. 
 
หัวใ
D 
จของพี่บอบ
Em 
ช้ำ..

OUTRO | Em | C D | Em | C D |
OUTRO | Em | C D | C | D |
OUTRO | Em | Em | C | D |
OUTRO | Em | Em | C | D | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไอ้หนุ่ย


หนุ่ยเปลี่ยนไป โทรไปไม่รับสักสาย
ความรักขาดหาย มันหายเธอทิ้งพี่ไป
พี่อยู่ตรงนี้ ตรงที่เดิม อยู่ตรงนี้ตลอด
ไปอยู่กับเขาเธอคงไม่เศร้าหรือเศร้ากว่าเดิม

พี่ทักไปไม่ตอบกัน
ตอบมันแค่เพียงคนเดียว
พี่อยู่ตรงนี้ รอเธอคนเดิมกลับคืนมา
พี่ไม่เคยหลอก มันทำใจหนุ่ยพัง
หนุ่ยมายืนอกหักในงานชักพระ
หนุ่ยบอกพี่ ไม่มีปัญญารักษาหัวใจ

หนุ่ยทิ้งพี่ไปหัวใจช้ำทรวง
เจ็บทั้งปวงหนุ่ยทิ้งพี่ไป
เจ็บหัวใจ.. หัวใจของพี่บอบช้ำ

ไอ้หนุ่ยเป็นอะไร ทักไปไม่ตอบ
ทักไปทำไมไม่ตอบ
โดนเขาเททิ้งละมีใครให้ปลอบ
โดนเขาเททิ้งละมีใครให้ปลอบ
เมื่อก่อนพี่ปลอบเเต่ตอนนี้พี่ปล่อย
เขาหลอกเธอ เธอคงโดนเข้าเเล้ว
เธอโดนเขาหลอก

เธอเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วยังไง
ไม่เห็นมีไรที่น่าสนใจ
กลับไปหาเขา ไปไกลๆ เธออย่ามีเยื่อใย
เธอแค่โดนฉันหลอก หลอกง่ายไป
ความจริงน่ะมันเป็นเช่นไร
เพียงแค่เธอได้ อม แฮ่
ได้เลีย แฮ่ ได้มอง แฮ่ ถูกแล้ว

อย่ามานะ อย่ามานะ
ขอร้องแหละ ลาล่ะล่ะ ลาล่ะ
เธอไม่ต้องมองหา และอย่ากลับมานะ
วันนี้เป็นวันพระมะรืนเป็นมาฆะ
จดจำ จำเอาไว้ให้นาน
จำเอาไว้ว่าเธอแค่คั่นเวลา
อย่าปรารถนารักที่จริง ๆ ยา ย่ะ

หนุ่ยทิ้งพี่ไปหัวใจช้ำทรวง
เจ็บทั้งปวงหนุ่ยทิ้งพี่ไป
เจ็บหัวใจ.. หัวใจของพี่บอบช้ำ

ไอ้หนุ่ยเป็นอะไร ทักไปไม่ตอบ
ทักไปทำไมไม่ตอบ
โดนเขาเททิ้งละมีใครให้ปลอบ
โดนเขาเททิ้งละมีใครให้ปลอบ
เมื่อก่อนพี่ปลอบเเต่ตอนนี้พี่ปล่อย
เขาหลอกเธอ เธอคงโดนเข้าเเล้ว
เธอโดนเขาหลอก

เจียมตัวเหียน้อย หน้าอย่างข้อศอกหมา
ละมา จะอั้นจะอี้ อันนี้ เปิ้นว่าบ่าดีหนา
ฮู้ตั๋วก่อว่าง่าว จู้จี้ปะล้ำปะเหลือ
ถ้าฟังบ่ฮู้เรื่อง อั้นจะตบด้วยบะเขือ

แค่หลอก.. แค่หลอก.. ให้เธอ
มาต๊ะตอนยอน (เหียบ่ดายค่า)

ก็เราเกิดมาสวยอะแล้วทำไม
เอ้าแล้วทำไมเธอมาสนใจ
หลอกเป็นคนเดียวหรือยังไง
แล้วเธอเป็นใครฉันจะต้องตอบ
ต้องตอบ.. ต้องตอบ..
ก็ฉันไม่สนใจอะ บ๊ายบาย

พี่ทักไปไม่ตอบกัน
ตอบมันแค่เพียงคนเดียว
พี่อยู่ตรงนี้ รอเธอคนเดิมกลับคืนมา
พี่ไม่เคยหลอก มันทำใจหนุ่ยพัง
หนุ่ยมายืนอกหักในงานชักพระ
หนุ่ยบอกพี่ ไม่มีปัญญารักษาหัวใจ

หนุ่ยทิ้งพี่ไปหัวใจช้ำทรวง
เจ็บทั้งปวงหนุ่ยทิ้งพี่ไป
เจ็บหัวใจ.. หัวใจของพี่บอบช้ำ..

มิวสิควิดีโอ ไอ้หนุ่ย Sprite feat. Seedaa Thevillain, RachYO

เพลง : ไอ้หนุ่ย
ศิลปิน : Sprite feat. Seedaa Thevillain, RachYO
Prod. : Nino x Mosshu
ติดต่องาน : 095-247-1527
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend