คอร์ดเพลง บ้านนาบ้านเรา RachYO feat. SPRITE

  
Text   
คอร์ดเพลง บ้านนาบ้านเรา RachYO feat. SPRITE

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : RachYO feat. SPRITE
เนื้อร้อง/ทำนอง : RachYO & SPRITE
คอร์ด : D,C#m,Bm,E,A


INTRO | D | C#m | Bm | A | ( 2 Times )

 
ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบ
D 
าร์
 
ชอบอยู่บ้านนาของเราดี
C#m 
กว่า
 
ไม่อยากไปรักให้เสียเว
Bm 
ลา
 
กับความงดงามแค่เพียงชั่วค
A 
ราว

 
ขณะที่เหงายังมีแวว
D 
ตา
 
ที่มันโผล่มาในรูป
C#m 
เก่าๆ
 
และมันจะเป็นรูปคู่
Bm 
สองเรา 
E 
 
และมันจะเป็นตลอ
A 
ดไป

 
ตลอด
D 
ไปนั่นแหละหมายถึงเธอ
 
ฉันอยากจะเจอ
C#m 
เธออีกคนดี ดี ดี
Bm 
 
มีเรื่องมีราวให้เผลอหน้า
A 
เธอก็โผล่มาอีกที่นี่

 
เสร็จงานตอน
D 
ไหนจะรีบกลับบ้าน
 
ยังคิดถึง
C#m 
คนคอยผับผ้า
 
พ่อแม่
Bm 
รอให้เรากลับมา
 
แล้วเธอล่ะ
A 
จ๊ะลืมฉันหรือยัง

D 
ยอม..ให้เธอทุก
C#m 
อย่าง
 
เงินแต่ละ
Bm 
งานก็โอนอย่าง
A 
ไว
 
ไม่มี
D 
สาวๆ 
 
ข่าวฉาวที่ใด
 
อย่าเพิ่งตก
C#m 
ใจเธออย่าเพิ่งกลัว
 
ถึง
Bm 
ทัวร์ฉันมันจะรัว
 
ไว้ใจ
E 
ได้ชัวร์ว่ามันเป็น
A 
งาน

 
ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบ
D 
าร์
 
ชอบอยู่บ้านนาของเราดี
C#m 
กว่า
 
ไม่อยากไปรักให้เสียเว
Bm 
ลา
 
กับความงดงามแค่เพียงชั่วค
A 
ราว

 
ขณะที่เหงายังมีแวว
D 
ตา
 
ที่มันโผล่มาในรูป
C#m 
เก่าๆ
 
และมันจะเป็นรูปคู่
Bm 
สองเรา 
E 
 
และมันจะเป็นตลอ
A 
ดไป

 
โอ้น้อง
D 
นางงามศรีวิไล 
 
ผมไ
C#m 
ม่มีพิษมีภัย
 
ตอนกลาง
Bm 
คืนเธอก็คงจะนอน
 
แต่ในทางกลับ
A 
กัน 
 
ผมนั้นเพิ่งจะร้อง

 
เสร็จคืน
D 
นี้ผมต้องบินต่อ
 
อยากกลับบาง
C#m 
กงเบื่อละบางกอก
 
วันใดที่เหนื่อยใ
Bm 
จบ้านคือทางออก
 
สาวในเมืองใจ
A 
ร้าย คงต้อง say good bye

 
เชียงใหม่ เชียง
D 
ราย
 
โคราช พิจิตร ไม่มี ไม่
C#m 
มี
 
หาดใหญ่  
Bm 
อุดร สกล รังสิต ก็ดี ก็
A 
ดี
 
แต่ผมไม่สน
D 
ใจ 
 
เพราะว่ามีแต่เธอ
 
จะหน
C#m 
ใดผมไม่มีหรอกเธอ
 
ถึงโรง
Bm 
แรมผมจะรีบเข้านอน
 
อยากสุข
E 
ใจกลับไปนอนบ้านนา..
 
ฮา ฮา  
A 
ฮา..

 
ไม่ชอบผับชอบ
D 
บาร์
 
บ่าบาบ๊าบาบาบ่า
C#m 
บา
 
อยากกลับไปอยู่ข้าง
Bm 
เธอ
 
เธอ เธ้อ เธอ เออ เ
A 
ออ
 
อยากกลับไปนอนบ้าน
D 
นา
 
นานาน้านานาหน่า
C#m 
นา
 
รอวันได้
Bm 
เจอ เจอ เจอ เจอ..
A 

 
ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบ
D 
าร์
 
ชอบอยู่บ้านนาของเราดี
C#m 
กว่า
 
ไม่อยากไปรักให้เสียเว
Bm 
ลา
 
กับความงดงามแค่เพียงชั่วค
A 
ราว

 
ขณะที่เหงายังมีแวว
D 
ตา
 
ที่มันโผล่มาในรูป
C#m 
เก่าๆ
 
และมันจะเป็นรูปคู่
Bm 
สองเรา 
E 
 
และมันจะเป็นตลอ
A 
ดไป

 
ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบ
D 
าร์
 
ชอบอยู่บ้านนาของเราดี
C#m 
กว่า
 
ไม่อยากไปรักให้เสียเว
Bm 
ลา
 
กับความงดงามแค่เพียงชั่วค
A 
ราว

 
ขณะที่เหงายังมีแวว
D 
ตา
 
ที่มันโผล่มาในรูป
C#m 
เก่าๆ
 
และมันจะเป็นรูปคู่
Bm 
สองเรา 
E 
 
และมันจะเป็นตลอ
A 
ดไป

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ้านนาบ้านเรา


ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบาร์
ชอบอยู่บ้านนาของเราดีกว่า
ไม่อยากไปรักให้เสียเวลา
กับความงดงามแค่เพียงชั่วคราว

ขณะที่เหงายังมีแววตา
ที่มันโผล่มาในรูปเก่าๆ
และมันจะเป็นรูปคู่สองเรา 
และมันจะเป็นตลอดไป

ตลอดไปนั่นแหละหมายถึงเธอ
ฉันอยากจะเจอเธออีกคนดี ดี ดี
มีเรื่องมีราวให้เผลอหน้าเธอก็โผล่มาอีกที่นี่

เสร็จงานตอนไหนจะรีบกลับบ้าน
ยังคิดถึงคนคอยผับผ้า
พ่อแม่รอให้เรากลับมา
แล้วเธอล่ะจ๊ะลืมฉันหรือยัง

ยอม..ให้เธอทุกอย่าง
เงินแต่ละงานก็โอนอย่างไว
ไม่มีสาวๆ ข่าวฉาวที่ใด
อย่าเพิ่งตกใจเธออย่าเพิ่งกลัว
ถึงทัวร์ฉันมันจะรัว
ไว้ใจได้ชัวร์ว่ามันเป็นงาน

ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบาร์
ชอบอยู่บ้านนาของเราดีกว่า
ไม่อยากไปรักให้เสียเวลา
กับความงดงามแค่เพียงชั่วคราว

ขณะที่เหงายังมีแววตา
ที่มันโผล่มาในรูปเก่าๆ
และมันจะเป็นรูปคู่สองเรา 
และมันจะเป็นตลอดไป

โอ้น้องนางงามศรีวิไล ผมไม่มีพิษมีภัย
ตอนกลางคืนเธอก็คงจะนอน
แต่ในทางกลับกัน ผมนั้นเพิ่งจะร้อง

เสร็จคืนนี้ผมต้องบินต่อ
อยากกลับบางกงเบื่อละบางกอก
วันใดที่เหนื่อยใจบ้านคือทางออก
สาวในเมืองใจร้าย คงต้อง say good bye

เชียงใหม่ เชียงราย
โคราช พิจิตร ไม่มี ไม่มี
หาดใหญ่ อุดร สกล รังสิต ก็ดี ก็ดี
แต่ผมไม่สนใจ เพราะว่ามีแต่เธอ
จะหนใดผมไม่มีหรอกเธอ
ถึงโรงแรมผมจะรีบเข้านอน
อยากสุขใจกลับไปนอนบ้านนา..
ฮา ฮา ฮา..

ไม่ชอบผับชอบบาร์
บ่าบาบ๊าบาบาบ่าบา
อยากกลับไปอยู่ข้างเธอ
เธอ เธ้อ เธอ เออ เออ
อยากกลับไปนอนบ้านนา
นานาน้านานาหน่านา
รอวันได้เจอ เจอ เจอ เจอ..

ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบาร์
ชอบอยู่บ้านนาของเราดีกว่า
ไม่อยากไปรักให้เสียเวลา
กับความงดงามแค่เพียงชั่วคราว

ขณะที่เหงายังมีแววตา
ที่มันโผล่มาในรูปเก่าๆ
และมันจะเป็นรูปคู่สองเรา 
และมันจะเป็นตลอดไป

ไม่ชอบผับ ไม่ชอบบาร์
ชอบอยู่บ้านนาของเราดีกว่า
ไม่อยากไปรักให้เสียเวลา
กับความงดงามแค่เพียงชั่วคราว

ขณะที่เหงายังมีแววตา
ที่มันโผล่มาในรูปเก่าๆ
และมันจะเป็นรูปคู่สองเรา 
และมันจะเป็นตลอดไป

มิวสิควิดีโอ บ้านนาบ้านเรา RachYO feat. SPRITE

เพลง : บ้านนาบ้านเรา
ศิลปิน : RachYO feat. SPRITE
เรียบเรียง : Cisumee
Music prod : Cisumee
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend