คอร์ดเพลง ไม่มีวันไหน ไม่คิดถึง PREM

  
Text   


INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

G 
  ขอบฟ้าวันนี้ 
 
ที่
D/F# 
ฉันได้มอง 
 
ดูไม่เหมือนเก่า
Em 
  บทเพลงที่เรา..
 
  ชอบ
D 
ฟังและเคยร้องไห้ด้ว
C 
ยกันในวันนั้น.. 
 
 
Bm 
 
  ยัง
Am 
คิดถึงอยู่ไ
D 
หม

G 
  เมื่อนอนหลับฝัน 
 
เธอ
D/F# 
ยังมีฉัน 
 
ตรงนั้นรึเปล่า
Em 
  ยังดูดวงดาว..
 
  ดัง
D 
คืนที่เราสองนั่งม
C 
องและยิ้มให้กัน.. 
 
 
Bm 
 
  อยู่เห
Am 
มือนเดิมใช่ไ
D 
หม

C 
  ดอกไม้ที่ฉันให้ไป.. 
 
 
Bm 
  เธอยังเก็บไว้อยู่ไหม
Am 
  เมื่อในวันที่
D 
ฉันต้องห่างไกล
C 
  ขอให้รู้เอาไว้.. 
 
 
Bm 
  ฉันยังรักเธอเห
Am 
มือนเคย
 
  ทุกอย่างเหมือนเ
D 
ดิม

 
ไม่มีวันไ
G 
หนไม่
D/F# 
คิดถึง..
Em 
เฝ้ารอใ
D 
ห้ถึง..
C 
ช่วงเวลาที่เราจะได้กลับ
Bm 
มาเหมือนวันก่อน
 
ให้ส
Am 
องเราใกล้
D 
กัน
 
ฝากสายลม
G 
พัดพา..
D/F# 
ส่งไป..
Em 
รัก..ฉันจา
D 
กใจ
 
ได้ยินไ
C 
หมเธอมีฉันอยู่ตรง
Bm 
นี้.. 
 
 
Am 
 
D 
 
G 

G 
  จะเร็ว หรือช้า หรือ
D/F# 
ท้องนภานำพาให้เจอกัน
Em 
  หากถึงวันนั้น 
 
ฉันสั
D 
ญญาจะเข้าไปสว
C 
มกอด.. 
 
 
Bm 
 
  บอก
Am 
รักเธออีกค
D 
รั้ง

C 
  ดอกไม้ที่ฉันให้ไป.. 
 
 
Bm 
  เธอยังเก็บไว้อยู่ไหม
Am 
  เมื่อในวันที่
D 
ฉันต้องห่างไกล
C 
  ขอให้รู้เอาไว้.. 
 
 
Bm 
  ฉันยังรักเธอเห
Am 
มือนเคย
 
  ทุกอย่างเหมือนเ
D 
ดิม

 
ไม่มีวันไ
G 
หนไม่
D/F# 
คิดถึง..
Em 
เฝ้ารอใ
D 
ห้ถึง..
C 
ช่วงเวลาที่เราจะได้กลับ
Bm 
มาเหมือนวันก่อน
 
ให้ส
Am 
องเราใกล้
D 
กัน
 
ฝากสายลม
G 
พัดพา..
D/F# 
ส่งไป..
Em 
รัก..ฉันจา
D 
กใจ
 
ได้ยินไ
C 
หมเธอมีฉันอยู่ตรง
Bm 
นี้..
Am 
เฝ้ารอให้ถึง
D 
วันได้พบกัน.. 
 
 
C 
 
Bm 

Em 
กลับมาเป็นเหมือนเดิ
G 
มในทุก
C 
วัน.. 
 
 
Bm 
Am 
หา.. 
 
 
D 

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

 
ไม่มีวันไ
G 
หนไม่
D/F# 
คิดถึง..
Em 
เฝ้ารอใ
D 
ห้ถึง..
C 
ช่วงเวลาที่เราจะได้กลับ
Bm 
มาเหมือนวันก่อน
 
ให้ส
Am 
องเราใกล้
D 
กัน
 
ฝากสายลม
G 
พัดพา..
D/F# 
ส่งไป..
Em 
รัก..ฉันจา
D 
กใจ
 
ได้ยินไ
C 
หมเธอมีฉันอยู่ตร
Bm 
งนี้..
Am 
เฝ้ารอให้ถึง
D 
วันได้พบกัน

G 
  ไม่มีสิ่งใด..จะเ
D/F# 
ท่ากับการที่เราได้ใกล้กัน
Em 
  เธอยิ้มให้ฉัน 
 
มีค
D 
วามสุขกันทุกวันไม่ห่าง
C 
  ก็แค่อยากให้เธอรู้จริงๆ 
 
..
Bm 
  ว่าเธอคือทุกทุกสิ่ง
Am 
  ที่ฉันนั้นต้อ
D 
งการ

G 
  ไม่มีวันใด..ที่ค
D/F# 
วามคิดถึงจากฉันลบหายไป
Em 
  จะนานเท่าไร 
 
ก็
D 
ยังเหมือนเคย
C 
  ก็แค่อยากให้รู้จริงๆ 
 
..
Bm 
  ว่าเธอคือทุกๆสิ่ง
Am 
  ที่ฉันเฝ้า
D 
รอ..ตลอ
G 
ดไป.. 
 
 
D/F# 

Em 
รอจนวันที่
D 
มีเธอข้างก
C 
าย.. 
 
 
Bm 
Am 
วันที่เราสองค
D 
นไม่ต้องไ
G 
กล..


ขอบฟ้าวันนี้ ที่ฉันได้มอง ดูไม่เหมือนเก่า
บทเพลงที่เรา ชอบฟังและเคยร้องไห้ด้วยกันในวันนั้น
ยังคิดถึงอยู่ไหม

เมื่อนอนหลับฝันเธอยังมีฉัน ตรงนั้นรึเปล่า
ยังดูดวงดาว ดังคืนที่เราสองนั่งมองและยิ้มให้กัน
อยู่เหมือนเดิมใช่ไหม

ดอกไม้ที่ฉันให้ไป เธอยังเก็บไว้อยู่ไหม
เมื่อในวันที่ฉันต้องห่างไกล
ขอให้รู้เอาไว้ ฉันยังรักเธอเหมือนเคย
ทุกอย่างเหมือนเดิม

ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง เฝ้ารอให้ถึง
ช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาเหมือนวันก่อน
ให้สองเราใกล้กัน
ฝากสายลมพัดพาส่งไป รักฉันจากใจ
ได้ยินไหมเธอมีฉันอยู่ตรงนี้

จะเร็วหรือช้า หรือท้องนภานำพาให้เจอกัน
หากถึงวันนั้น ฉันสัญญาจะเข้าไปสวมกอด
บอกรักเธออีกครั้ง

ดอกไม้ที่ฉันให้ไป เธอยังเก็บไว้อยู่ไหม
เมื่อในวันที่ฉันต้องห่างไกล
ขอให้รู้เอาไว้ ฉันยังรักเธอเหมือนเคย
ทุกอย่างเหมือนเดิม

ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง เฝ้ารอให้ถึง
ช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาเหมือนวันก่อน
ให้สองเราใกล้กัน
ฝากสายลมพัดพาส่งไป รักฉันจากใจ
ได้ยินไหมเธอมีฉันอยู่ตรงนี้

เฝ้ารอให้ถึงวันได้พบกัน
กลับมาเป็นเหมือนเดิมในทุกวัน

ดนตรี

ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง เฝ้ารอให้ถึง
ช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาเหมือนวันก่อน
ให้สองเราใกล้กัน
ฝากสายลมพัดพาส่งไป รักฉันจากใจ
ได้ยินไหมเธอมีฉันอยู่ตรงนี้
เฝ้ารอให้ถึงวันได้พบกัน

ไม่มีสิ่งใดจะเท่ากับการที่เราได้ใกล้กัน
เธอยิ้มให้ฉัน มีความสุขกันทุกวันไม่ห่าง
ก็แค่อยากให้เธอรู้จริงๆ ว่าเธอคือทุกทุกสิ่ง
ที่ฉันนั้นต้องการ

ไม่มีวันใด ที่ความคิดถึงจากฉันลบหายไป
จะนานเท่าไร ก็ยังเหมือนเคย
ก็แค่อยากให้รู้จริงๆ ว่าเธอคือทุกๆสิ่ง
ที่ฉันเฝ้ารอ ตลอดไป

รอจนวันที่มีเธอข้างกาย
วันที่เราสองคนไม่ต้องไกล

มิวสิควิดีโอ ไม่มีวันไหน ไม่คิดถึง PREM

เพลง : ไม่มีวันไหน ไม่คิดถึง (คอร์ด)
ศิลปิน : PREM
เนื้อร้อง/ทำนอง : PREM, Prat Parnploy
เรียบเรียง : Peeyeaker
ติดต่องานศิลปิน : 093-192-9669, 08-12345-966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend