หน้าแรก » GUYGEEGEE » คอร์ดเพลง ทน – SPRITE x GUYGEEGEE

คอร์ดเพลง ทน – SPRITE x GUYGEEGEE

คอร์ดเพลง : ทน SPRITE x GUYGEEGEE

คอร์ดเพลง ทน - SPRITE x GUYGEEGEE

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single SPRITE, GUYGEEGEE : ทน


INTRO | Gm | Cm Dm |
INTRO | Gm | Cm Dm |

 
พี่ไม่มี Louis Vuit
Gm 
ton มีแต่หนี้ก้อนโ
Dm 
 
นวลน้องคงน้ำตา
Cm 
นอง เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอน
Dm 
โด
 
อยู่กับพี่น่ะมันลำ
Gm 
บากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน
 
อยู่กับพี่ลำบ
Cm 
ากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน

 
ก็พี่ไม่มี Ba
Gm 
len เเถมค่ารถพี่ส่งไม่
Dm 
ทัน
 
กระเป๋าของพี่  
Cm 
Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตั
Dm 
งค์
 
อยู่กับพี่น่ะมันลำ
Gm 
บากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน
 
อยู่กับพี่ลำบ
Cm 
ากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน..

 
วั
Gm 
นๆพี่เอาเเต่เติม เงินทงเงินท
Dm 
องพี่ก็ไม่หานะ
 
เธอบ
Cm 
อกมันดูไม่ดี เธอชอบคน
Dm 
ที่มันมีฐานะ
 
กู
Gm 
กะจะไปเอาตังอยู่เเล้ว อยู่
Dm 
ดีเพื่อนโทรมาหา
 
อ้าวเห้ย กู
Cm 
ไปดีกว่า เห้ยกู
Dm 
ไปดีกว่า
 
ตัวเ
Gm 
ธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะ
Dm 
ไรเลยนอกจากเติม ya
 
ไม่
Cm 
พาเธอไปชมที่ใหม่ๆ วน
Dm 
อยู่เก่าๆ เดิมๆ
 
ไอ้
Gm 
หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตคันใหม่ถูก
Dm 
ใจเธอไปเลยเชิญ
 
เผอิญมี
Cm 
นัด น้องกิฟ น้องนุ๊ก น้องพลอยคืน
Dm 
นี้อะดิมีเพลิน
 
Gm 
พลิน เพลิน เ
Dm 
พลินเพ
Cm 
ลิน เพลิน เ
Dm 
พลิน
 
Gm 
พลิน เ
Dm 
พลินๆๆๆๆๆๆ เ
Cm 
พลิน เพลินเ
Dm 
พลิน

 
พี่ไม่มี Louis Vuit
Gm 
ton มีแต่หนี้ก้อนโ
Dm 
 
นวลน้องคงน้ำตา
Cm 
นอง เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอน
Dm 
โด
 
อยู่กับพี่น่ะมันลำ
Gm 
บากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน
 
อยู่กับพี่ลำบ
Cm 
ากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน

 
ก็พี่ไม่มี Ba
Gm 
len เเถมค่ารถพี่ส่งไม่
Dm 
ทัน
 
กระเป๋าของพี่  
Cm 
Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตั
Dm 
งค์
 
อยู่กับพี่น่ะมันลำ
Gm 
บากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน
 
อยู่กับพี่ลำบ
Cm 
ากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน

Gm 
หกโมงเช้าพระ
Dm 
มาพี่ยังไม่ตื่น ยังไม่ตื่น
Cm 
นั่งชิวกับพี่
Dm 
กายเเต่ไม่ได้ดื่ม ไม่ได้ดื่ม
Gm 
พี่กายเขาเพ้อถึง
Dm 
รักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืน
Cm 
รักเรานี่เเสนอา
Dm 
ภัพเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่น
 
Gm 
หมื่นหนึ่ง หมื่นสอง หมื่น
Dm 
สาม
 
หมื่นสี่ หมื่นห้า หมื่นหก หมื่นเจ็ด
 
Cm 
เอ้ยลืมไปนี่ห
Dm 
ว่า ต้องคืนตังค์พี่โน่หมื่นแปด
Gm 
ใครบอกใครเตือนอะ
Dm 
ไร ใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟัง
Cm 
น้องไม่ชอบคนทะเ
Dm 
ล้น
 
เเต่เธอบอกชอบคนเต้นระ
Gm 
บำๆๆ 
 
 
Dm 
บำๆๆ
 
บ่า ลา 
Cm 
ล่ำ บำ บำ
Dm 
บำๆๆ
 
บาลา บา
Gm 
ล่ำ บำ บำ
Dm 
บำๆๆ
 
บาลา บา
Cm 
ล่ำ บำ บำ น้องชอบ
Dm 
คนเต้นละบำ

 
พี่ไม่มี Louis Vuit
Gm 
ton มีแต่หนี้ก้อนโ
Dm 
 
นวลน้องคงน้ำตา
Cm 
นอง เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอน
Dm 
โด
 
อยู่กับพี่น่ะมันลำ
Gm 
บากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน
 
อยู่กับพี่ลำบ
Cm 
ากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน

 
ก็พี่ไม่มี Ba
Gm 
len เเถมค่ารถพี่ส่งไม่
Dm 
ทัน
 
กระเป๋าของพี่  
Cm 
Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตั
Dm 
งค์
 
อยู่กับพี่น่ะมันลำ
Gm 
บากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน
 
อยู่กับพี่ลำบ
Cm 
ากนะ หรือว่าน้องจะ
Dm 
ทน..

OUTRO | Gm Dm | Cm Dm |
OUTRO | Gm Dm | Cm Dm |
OUTRO | Gm Dm | Cm Dm |
OUTRO | Gm Dm | Cm Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทน


พี่ไม่มี Louis Vuitton มีแต่หนี้ก้อนโต
นวลน้องคงน้ำตานอง เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน

ก็พี่ไม่มี Balen เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน..

วันๆพี่เอาเเต่เติม เงินทงเงินทองพี่ก็ไม่หานะ
เธอบอกมันดูไม่ดี เธอชอบคนที่มันมีฐานะ
กูกะจะไปเอาตังอยู่เเล้ว อยู่ดีเพื่อนโทรมาหา
อ้าวเห้ย กูไปดีกว่า เห้ยกูไปดีกว่า

ตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติม ya
ไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ๆ วนอยู่เก่าๆ เดิมๆ
ไอ้หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตคันใหม่ถูกใจเธอไปเลยเชิญ
เผอิญมีนัด น้องกิฟ น้องนุ๊ก น้องพลอยคืนนี้อะดิมีเพลิน
เพลิน เพลิน เพลินเพลิน เพลิน เพลิน
เพลิน เพลินๆๆๆๆๆๆ เพลิน เพลินเพลิน

พี่ไม่มี Louis Vuitton มีแต่หนี้ก้อนโต
นวลน้องคงน้ำตานอง เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน

ก็พี่ไม่มี Balen เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน

หกโมงเช้าพระมาพี่ยังไม่ตื่น ยังไม่ตื่น
นั่งชิวกับพี่กายเเต่ไม่ได้ดื่ม ไม่ได้ดื่ม
พี่กายเขาเพ้อถึงรักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืน
รักเรานี่เเสนอาภัพเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่น

หมื่นหนึ่ง หมื่นสอง หมื่นสาม หมื่นสี่ หมื่นห้า หมื่นหก หมื่นเจ็ด
เอ้ยลืมไปนี่หว่า ต้องคืนตังค์พี่โน่หมื่นแปด
ใครบอกใครเตือนอะไร ใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟัง
น้องไม่ชอบคนทะเล้น
เเต่เธอบอกชอบคนเต้นระบำๆๆ บำๆๆ
บ่า ลา ล่ำ บำ บำบำๆๆ
บาลา บาล่ำ บำ บำบำๆๆ
บาลา บาล่ำ บำ บำ น้องชอบคนเต้นละบำ

พี่ไม่มี Louis Vuitton มีแต่หนี้ก้อนโต
นวลน้องคงน้ำตานอง เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน

ก็พี่ไม่มี Balen เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน..

มิวสิควิดีโอ ทน SPRITE x GUYGEEGEE

เพลง ทน (คอร์ด)
ศิลปิน : SPRITE x GUYGEEGEE
Prod. by MOSSHU
Lyrics : SPRITE x GUYGEEGEE
FOR WORK : 0812579651
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา