คอร์ดเพลง Kiminoto (คิมิโนโตะ) Sprite feat. Youngohm

  
Text   
คอร์ดเพลง Kiminoto (คิมิโนโตะ) Sprite feat. Youngohm

คอร์ด :

ศิลปิน : Sprite feat. Youngohm

เนื้อร้อง/ทำนอง : Sprite, Youngohm

คอร์ดในเพลง : Am,D,Bm,Em,G


INTRO | Am | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | G | Em |

 
ผมเจอผู้ห
Am 
ญิงคนหนึ่ง 
 
เขาทำให้ใ
D 
จผมไหว
 
ไม่รู้อะ
Bm 
ไร เป็นเพราะอะไร ทำไมเป็
Em 
นงั้น
 
ก็ขอเเค่เพียงได้
Am 
มอง
 
ฝันถึงเธอทุก
D 
วัน 
 
ทุกวันได้หรื
G 
อเปล่า
Em 

 
เพราะว่าเธอ
Am 
นั้นมาทำให้ใจฉันไหว
D 
เธอมาทำให้ใจของฉัน
Bm 
มันถึงขั้นรุนเเรงอย่า
Em 
งนี้
 
ขอร้องให้เธอช่วย
Am 
หยุด
 
ขอให้เธอช่วยห
D 
ยุด 
 
ความน่ารัก
G 
ที
Em 

 
เพราะว่าเธอ
Am 
นั้นมาทำให้ใจฉันไหว
D 
เธอมาทำให้ใจของฉัน
Bm 
มันถึงขั้นรุนเเรงอย่า
Em 
งนี้
 
ขอร้องให้เธอช่วย
Am 
หยุด
 
ขอให้เธอช่วยห
D 
ยุด 
 
ความน่ารัก
G 
ที
Em 

 
ก็เพราะว่า
Am 
เธอนั้นมันคิมิโนโตะ
D 
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
Bm 
ทำใจมันหวั่นมันไ
Em 
หว
 
เพราะงี้เลยมีเเต่
Am 
คนมาชอบ
 
ทำให้ใจฉัน
D 
พังตลอด
 
อย่าไปทำใ
G 
ครให้หวั่นไหวนัก
Em 
เธอ

 
ก็เพราะว่า
Am 
เธอนั้นมันคิมิโนโตะ
D 
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
Bm 
ทำใจมันหวั่นมันไ
Em 
หว
 
เพราะงี้เลยมีเเต่
Am 
คนมาชอบ
 
ทำให้ใจฉัน
D 
พังตลอด
 
อย่าไปทำใ
G 
ครให้หวั่นไหวนัก
Em 
เธอ

 
ในใจก็อยากจะ
Am 
รู้ว่า daijoubu desu  
D 
ka
 
ทดลองใช้บริก
Bm 
ารก่อนได้แล้วค่อยมาว่
Em 
ากัน
 
ไม่อยากมานั่งคิด
Am 
ถึง ถึงเธอ ทั้ง
D 
วัน
 
คิดถึงเธออยู่ยัง
G 
งั้น ไม่ดี ซะ
Em 
เลย

 
โรนินพเน
Am 
จรกับสาวสวยในชุด 
 
kimono
 
ด้วยเ
D 
กียรติของซามูไรฉันไม่เคยคิดโกหก
 
เธอคิดว่า
Bm 
ฉันโป้ปด 
 
เหรอ
 
ที่บอกว่าเ
Em 
ธอนั้นงามกว่าใครปฐ
Am 
พีนี้
D 
 
ตัองขออภัยที่พยายามจ
G 
ะตีซี้
 
But now you’re in my  
Em 
city
 
Just  
Am 
hop in my Mercedes
 
เธอน่ะส
D 
วยเหมือน Jessie Reyez
 
ระหว่างฉัน get  
Bm 
high ให้เธอไป get dressed
Em 
Uh, say no หรือ say yes
 
เห็นหน้า
Am 
เธอในหัวเป็นเพลง 
 
คิมิโนโตะ
 
ฝากไปบอ
D 
กพ่อแม่เธอว่า 
 
arigatou
G 
พูดจริงจริงฉันไม่ได้ติดตลกน่ะ
Em 

 
ก็เพราะว่า
Am 
เธอนั้นมันคิมิโนโตะ
D 
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
Bm 
ทำใจมันหวั่นมันไ
Em 
หว
 
เพราะงี้เลยมีเเต่
Am 
คนมาชอบ
 
ทำให้ใจฉัน
D 
พังตลอด
 
อย่าไปทำใ
G 
ครให้หวั่นไหวนัก
Em 
เธอ

 
ก็เพราะว่า
Am 
เธอนั้นมันคิมิโนโตะ
D 
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
Bm 
ทำใจมันหวั่นมันไ
Em 
หว
 
เพราะงี้เลยมีเเต่
Am 
คนมาชอบ
 
ทำให้ใจฉัน
D 
พังตลอด
 
อย่าไปทำใ
G 
ครให้หวั่นไหวนัก
Em 
เธอ

OUTRO | Am | D | Bm | Em |
OUTRO | Am | D | G | Em |
OUTRO | Am | D | Bm | Em |
OUTRO | Am | D | G | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Kiminoto (คิมิโนโตะ)


ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่ง เขาทำให้ใจผมไหว
ไม่รู้อะไร เป็นเพราะอะไร ทำไมเป็นงั้น
ก็ขอเเค่เพียงได้มอง
ฝันถึงเธอทุกวัน ทุกวันได้หรือเปล่า

เพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไหว
เธอมาทำให้ใจของฉัน
มันถึงขั้นรุนเเรงอย่างนี้
ขอร้องให้เธอช่วยหยุด
ขอให้เธอช่วยหยุด ความน่ารักที

เพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไหว
เธอมาทำให้ใจของฉัน
มันถึงขั้นรุนเเรงอย่างนี้
ขอร้องให้เธอช่วยหยุด
ขอให้เธอช่วยหยุด ความน่ารักที

ก็เพราะว่าเธอนั้นมันคิมิโนโตะ
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
ทำใจมันหวั่นมันไหว
เพราะงี้เลยมีเเต่คนมาชอบ
ทำให้ใจฉันพังตลอด
อย่าไปทำใครให้หวั่นไหวนักเธอ

ก็เพราะว่าเธอนั้นมันคิมิโนโตะ
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
ทำใจมันหวั่นมันไหว
เพราะงี้เลยมีเเต่คนมาชอบ
ทำให้ใจฉันพังตลอด
อย่าไปทำใครให้หวั่นไหวนักเธอ

ในใจก็อยากจะรู้ว่า daijoubu desu ka
ทดลองใช้บริการก่อนได้แล้วค่อยมาว่ากัน
ไม่อยากมานั่งคิดถึง ถึงเธอ ทั้งวัน
คิดถึงเธออยู่ยังงั้น ไม่ดี ซะเลย

โรนินพเนจรกับสาวสวยในชุด kimono
ด้วยเกียรติของซามูไรฉันไม่เคยคิดโกหก
เธอคิดว่าฉันโป้ปด เหรอ
ที่บอกว่าเธอนั้นงามกว่าใครปฐพีนี้
ตัองขออภัยที่พยายามจะตีซี้
But now you’re in my city
Just hop in my Mercedes
เธอน่ะสวยเหมือน Jessie Reyez
ระหว่างฉัน get high ให้เธอไป get dressed
Uh, say no หรือ say yes
เห็นหน้าเธอในหัวเป็นเพลง คิมิโนโตะ
ฝากไปบอกพ่อแม่เธอว่า arigatou
พูดจริงจริงฉันไม่ได้ติดตลกน่ะ

ก็เพราะว่าเธอนั้นมันคิมิโนโตะ
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
ทำใจมันหวั่นมันไหว
เพราะงี้เลยมีเเต่คนมาชอบ
ทำให้ใจฉันพังตลอด
อย่าไปทำใครให้หวั่นไหวนักเธอ

ก็เพราะว่าเธอนั้นมันคิมิโนโตะ
สวยกว่าใครที่เจอมาก่อน
ทำใจมันหวั่นมันไหว
เพราะงี้เลยมีเเต่คนมาชอบ
ทำให้ใจฉันพังตลอด
อย่าไปทำใครให้หวั่นไหวนักเธอ

มิวสิควิดีโอ Kiminoto (คิมิโนโตะ) Sprite feat. Youngohm

เพลง : Kiminoto (คิมิโนโตะ)
ศิลปิน : Sprite feat. Youngohm
เรียบเรียง : NINO & MOSSHU
ติดต่องาน : 0812579651
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend