คอร์ดเพลง น่ารักชิบปุ๋ง Bonnadol feat. SPRITE

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Am | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | Bm | Em |

Am 
รู้ไหมครับ 
 
ผู้ชายคนหนึ่งมันห
D 
ลงไปรัก
 
ก็เธอหนะออกจะ
Bm 
ดูน่ารัก 
 
ผมยืนไม่อยู่
Em 
เลย

Am 
รู้ไหมครับ 
 
ก็เธอหนะแบบว่าส
D 
วยไม่พัก
 
แก้มเธอมันออกจะ
Bm 
ดูน่าฟัด 
 
น่ารักที่สุด
Em 
เลย

 
ให้คะแนนเธอเกิน
Am 
ร้อย 
 
เพราะเธอน่ารักถึงร้อยเอ็ด
 
เดี๋ยวผมไปคล้องพวงมา
D 
ลัย
 
แต่เธอต้องรอผมร้อยเสร็จ
 
 
ไม่อยากให้เธอ
Bm 
คอย 
 
พาไปลอยถึงเสม็ด
 
รอบที่แล้วถีบ
Em 
ฉลาม 
 
คราวนี้ไปถีบเรือเป็ด

 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋ง 
 
ปาลาลุ้งปุ๊งปุ่ง
 
อยากจะชวนไปทานข้
D 
าว 
 
ขอเวลาเธอนิดนุง
 
ก็ใจมัน
Bm 
รอแต่เธอตั้งนาน 
 
คิดถึ
Em 
งจุง 
 
ปุ้งปุ่ง

 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย
 
ไม่เจอละผมอะโคตรคิด
D 
ถุงเลย
 
ถูกใจแต่เธอ แต่
Bm 
เธอ
 
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้
Em 
เปล่า
 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย 
 
ได้เจอละผมเข้าไป
D 
อุ๋งเลย
 
ก็เธอหนะน่ารักชิ
Bm 
บปุ๋ง
 
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุง
Em 
ปุงป๋ง

 
ปุงปุงปุง
Am 
ปุง.. 
 
ปุงปุงปุง
D 
ปุง..
 
ปุงปุงปุ
Bm 
งปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุง
Em 
ปุงปุ้ง

 
ปุงปุงปุง
Am 
ปุง.. 
 
ปุงปุงปุง
D 
ปุง..
 
ปุงปุงปุ
Bm 
งปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุง
Em 
ปุงปุ้ง

 
คิด
Am 
ถึง คิดถึงไม่ไหว ผมมีเงินที่จะพอให้ใช้
 
และเธอไม่ต้
D 
องทำอะไรให้ไปร์ท
 
เธอแค่น่ารักเพียงอย่างเดียวได้ไหม
 
 
เวลาเธอ
Bm 
ยิ้มผมเก็บทรงไม่ไหว
 
สตอรี่เธออยู่หน้า hi lights
 
 
วันเ
Em 
สาร์จะเจอได้ไหม 
 
ถ้านัดสยามจะมาใช่ไหม

 
ไม่ว่าวัน
Am 
หยุดธรรมดา 
 
หรือว่ากี่สัปดาห์
 
ว่างหรือห
D 
ยุด ให้เธอมา คืนวันศุกร์ภาวนา
 
ให้เธอ
Bm 
ว่างมีเวลา..
Em 
เพียงแค่เพียงต้องการเจอเธอ..

 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย
 
ไม่เจอละผมอะโคตรคิด
D 
ถุงเลย
 
ถูกใจแต่เธอ แต่
Bm 
เธอ
 
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้
Em 
เปล่า
 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย 
 
ได้เจอละผมเข้าไป
D 
อุ๋งเลย
 
ก็เธอหนะน่ารักชิ
Bm 
บปุ๋ง
 
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุง
Em 
ปุงป๋ง

 
ปุงปุงปุง
Am 
ปุง.. 
 
ปุงปุงปุง
D 
ปุง..
 
ปุงปุงปุ
Bm 
งปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุง
Em 
ปุงปุ้ง

 
ปุงปุงปุง
Am 
ปุง.. 
 
ปุงปุงปุง
D 
ปุง..
 
ปุงปุงปุ
Bm 
งปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุง
Em 
ปุงปุ้ง

 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย
 
ไม่เจอละผมอะโคตรคิด
D 
ถุงเลย
 
ถูกใจแต่เธอ แต่
Bm 
เธอ
 
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้
Em 
เปล่า
 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย 
 
ได้เจอละผมเข้าไป
D 
อุ๋งเลย
 
ก็เธอหนะน่ารักชิ
Bm 
บปุ๋ง
 
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุง
Em 
ปุงป๋ง

 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย
 
ไม่เจอละผมอะโคตรคิด
D 
ถุงเลย
 
ถูกใจแต่เธอ แต่
Bm 
เธอ
 
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้
Em 
เปล่า
 
น่ารักชิบ
Am 
ปุ๋งเลย 
 
ได้เจอละผมเข้าไป
D 
อุ๋งเลย
 
ก็เธอหนะน่ารักชิ
Bm 
บปุ๋ง
 
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุง
Em 
ปุงป๋ง

 
ปุงปุงปุง
Am 
ปุง.. 
 
ปุงปุงปุง
D 
ปุง..
 
ปุงปุงปุ
Bm 
งปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุง
Em 
ปุงปุ้ง


รู้ไหมครับ ผู้ชายคนหนึ่งมันหลงไปรัก
ก็เธอหนะออกจะดูน่ารัก ผมยืนไม่อยู่เลย

รู้ไหมครับ ก็เธอหนะแบบว่าสวยไม่พัก
แก้มเธอมันออกจะดูน่าฟัด น่ารักที่สุดเลย

ให้คะแนนเธอเกินร้อย เพราะเธอน่ารักถึงร้อยเอ็ด
เดี๋ยวผมไปคล้องพวงมาลัย
แต่เธอต้องรอผมร้อยเสร็จ
ไม่อยากให้เธอคอย พาไปลอยถึงเสม็ด
รอบที่แล้วถีบฉลาม คราวนี้ไปถีบเรือเป็ด

น่ารักชิบปุ๋ง ปาลาลุ้งปุ๊งปุ่ง
อยากจะชวนไปทานข้าว ขอเวลาเธอนิดนุง
ก็ใจมันรอแต่เธอตั้งนาน คิดถึงจุง ปุ้งปุ่ง

น่ารักชิบปุ๋งเลย
ไม่เจอละผมอะโคตรคิดถุงเลย
ถูกใจแต่เธอ แต่เธอ
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้เปล่า
น่ารักชิบปุ๋งเลย ได้เจอละผมเข้าไปอุ๋งเลย
ก็เธอหนะน่ารักชิบปุ๋ง
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุงปุงป๋ง

ปุงปุงปุงปุง.. ปุงปุงปุงปุง..
ปุงปุงปุงปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุงปุงปุ้ง

ปุงปุงปุงปุง.. ปุงปุงปุงปุง..
ปุงปุงปุงปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุงปุงปุ้ง

คิดถึง คิดถึงไม่ไหว ผมมีเงินที่จะพอให้ใช้
และเธอไม่ต้องทำอะไรให้ไปร์ท
เธอแค่น่ารักเพียงอย่างเดียวได้ไหม
เวลาเธอยิ้มผมเก็บทรงไม่ไหว
สตอรี่เธออยู่หน้า hi lihts
วันเสาร์จะเจอได้ไหม ถ้านัดสยามจะมาใช่ไหม

ไม่ว่าวันหยุดธรรมดา หรือว่ากี่สัปดาห์
ว่างหรือหยุด ให้เธอมา คืนวันศุกร์ภาวนา
ให้เธอว่างมีเวลา..
เพียงแค่เพียงต้องการเจอเธอ..

น่ารักชิบปุ๋งเลย
ไม่เจอละผมอะโคตรคิดถุงเลย
ถูกใจแต่เธอ แต่เธอ
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้เปล่า
น่ารักชิบปุ๋งเลย ได้เจอละผมเข้าไปอุ๋งเลย
ก็เธอหนะน่ารักชิบปุ๋ง
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุงปุงป๋ง

ปุงปุงปุงปุง.. ปุงปุงปุงปุง..
ปุงปุงปุงปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุงปุงปุ้ง

ปุงปุงปุงปุง.. ปุงปุงปุงปุง..
ปุงปุงปุงปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุงปุงปุ้ง

น่ารักชิบปุ๋งเลย
ไม่เจอละผมอะโคตรคิดถุงเลย
ถูกใจแต่เธอ แต่เธอ
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้เปล่า
น่ารักชิบปุ๋งเลย ได้เจอละผมเข้าไปอุ๋งเลย
ก็เธอหนะน่ารักชิบปุ๋ง
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุงปุงป๋ง

น่ารักชิบปุ๋งเลย
ไม่เจอละผมอะโคตรคิดถุงเลย
ถูกใจแต่เธอ แต่เธอ
แต่เธอ แต่เธอคนเดียวรู้เปล่า
น่ารักชิบปุ๋งเลย ได้เจอละผมเข้าไปอุ๋งเลย
ก็เธอหนะน่ารักชิบปุ๋ง
ปาลุงปุ่งปุ๋ง ปาลาลุงปุงป๋ง

ปุงปุงปุงปุง.. ปุงปุงปุงปุง..
ปุงปุงปุงปุง ปาลุงปุงปุง ปาลาลุงปุงปุ้ง

มิวสิควิดีโอ น่ารักชิบปุ๋ง Bonnadol feat. SPRITE

เพลง : น่ารักชิบปุ๋ง
ศิลปิน : Bonnadol feat. SPRITE
เนื้อร้อง/ทำนอง : Bonnadol, SPRITE, iivy b, baby rocky, silly cooly
เรียบเรียง : Bonnadol, iivy b, baby rocky, silly cooly
ติดต่องานศิลปิน : 082-296-5241
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend