คอร์ดเพลง ไม่ต้องทัก วงลูกเขือ

  
Text   


INTRO | E B | C#m | A B | E |
INTRO | A B | G#m C#m | F#m B | E B |

 
เรื่องของเ
E 
รามันจบลง
G#m 
แล้วไม่ต้อง
C#m 
ทักมา
 
ไม่ได้มีธุ
A 
ระอะไรจะ
B 
คุยกับเธออีกแ
E 
ล้ว
 
ก็ในวัน
A 
นั้น 
 
เธอ
B 
ทิ้งฉันไป
 
ถึงฉันจ
G#m 
ะยื้อเท่าไรมันคงไม่
C#m 
มีวี่แวว
 
แล้วใน
F#m 
วันนี้ 
 
เธอจะ
B 
ทักฉันมาเพื่ออ
E 
ะไร

 
ไม่อยาก
F#m 
คุยกับคนหลายใ
B 
 
ไม่อยากเสี
G#m 
ยใจซ้ำๆ
C#m 
ซ้อนๆ
 
แผลที่เ
A 
ธอฝากไว้ครั้งก่
B 
อน 
 
ก็ยังไม่ห
E 
าย
 
เลิกวุ่น
F#m 
วายกับฉันสัก
B 
ที
 
ไหนบอกเข
G#m 
าดีแล้วกลับมา
C#m 
ทำไม
 
เราไม่ไ
F#m 
ด้เป็นอะไรกันอีกแ
B 
ล้ว.. 
 
โฮ..

 
ต่อไป
A 
นี้ไม่ต้องทัก
B 
หา
 
ไม่ต้องโท
G#m 
รมา 
 
ไม่อยากเห็น
C#m 
หน้าเธอ
 
ไม่ต้อ
F#m 
งมาให้ฉันพบเ
B 
จอ 
 
ไอ้คนใ
E 
จร้าย
 
ไม่ต้อง
A 
มาทำเป็นห่วง
B 
ฉัน 
 
ตอนรัก
G#m 
กันยังทิ้ง
C#m 
กันได้
 
ไม่ต้อง
F#m 
รักในตอนที่ส
B 
าย 
 
ไปไหนก็ไ
E 
ปเลย

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
ไม่อยาก
F#m 
คุยกับคนหลายใ
B 
 
ไม่อยากเสี
G#m 
ยใจซ้ำๆ
C#m 
ซ้อนๆ
 
แผลที่เ
A 
ธอฝากไว้ครั้งก่
B 
อน 
 
ก็ยังไม่ห
E 
าย
 
เลิกวุ่น
F#m 
วายกับฉันสัก
B 
ที
 
ไหนบอกเข
G#m 
าดีแล้วกลับมา
C#m 
ทำไม
 
เราไม่ไ
F#m 
ด้เป็นอะไรกันอีกแ
B 
ล้ว.. 
 
โฮ..

 
ต่อไป
A 
นี้ไม่ต้องทัก
B 
หา
 
ไม่ต้องโท
G#m 
รมา 
 
ไม่อยากเห็น
C#m 
หน้าเธอ
 
ไม่ต้อ
F#m 
งมาให้ฉันพบเ
B 
จอ 
 
ไอ้คนใ
E 
จร้าย
 
ไม่ต้อง
A 
มาทำเป็นห่วง
B 
ฉัน 
 
ตอนรัก
G#m 
กันยังทิ้ง
C#m 
กันได้
 
ไม่ต้อง
F#m 
รักในตอนที่ส
B 
าย..

 
ต่อไป
A 
นี้ไม่ต้องทัก
B 
หา
 
ไม่ต้องโท
G#m 
รมา 
 
ไม่อยากเห็น
C#m 
หน้าเธอ
 
ไม่ต้อ
F#m 
งมาให้ฉันพบเ
B 
จอ 
 
ไอ้คนใ
E 
จร้าย
 
ไม่ต้อง
A 
มาทำเป็นห่วง
B 
ฉัน 
 
ตอนรัก
G#m 
กันยังทิ้ง
C#m 
กันได้
 
ไม่ต้อง
F#m 
รักในตอนที่ส
B 
าย 
 
ไปไหนก็ไ
E 
ปเลย

 
ไม่ต้อง
F#m 
รักในตอนที่ส
B 
าย.. 
 
ไปไหนก็ไ
E 
ปเลย


เรื่องของเรามันจบลงแล้วไม่ต้องทักมา
ไม่ได้มีธุระอะไรจะคุยกับเธออีกแล้ว
ก็ในวันนั้น เธอทิ้งฉันไป
ถึงฉันจะยื้อเท่าไรมันคงไม่มีวี่แวว
แล้วในวันนี้ เธอจะทักฉันมาเพื่ออะไร

ไม่อยากคุยกับคนหลายใจ
ไม่อยากเสียใจซ้ำๆซ้อนๆ
แผลที่เธอฝากไว้ครั้งก่อน ก็ยังไม่หาย
เลิกวุ่นวายกับฉันสักที
ไหนบอกเขาดีแล้วกลับมาทำไม
เราไม่ได้เป็นอะไรกันอีกแล้ว

ต่อไปนี้ไม่ต้องทักหา
ไม่ต้องโทรมา ไม่อยากเห็นหน้าเธอ
ไม่ต้องมาให้ฉันพบเจอ ไอ้คนใจร้าย
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงฉัน ตอนรักกันยังทิ้งกันได้
ไม่ต้องรักในตอนที่สาย ไปไหนก็ไปเลย

ดนตรี

ไม่อยากคุยกับคนหลายใจ
ไม่อยากเสียใจซ้ำๆซ้อนๆ
แผลที่เธอฝากไว้ครั้งก่อน ก็ยังไม่หาย
เลิกวุ่นวายกับฉันสักที
ไหนบอกเขาดีแล้วกลับมาทำไม
เราไม่ได้เป็นอะไรกันอีกแล้ว

ต่อไปนี้ไม่ต้องทักหา
ไม่ต้องโทรมา ไม่อยากเห็นหน้าเธอ
ไม่ต้องมาให้ฉันพบเจอ ไอ้คนใจร้าย
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงฉัน ตอนรักกันยังทิ้งกันได้
ไม่ต้องรักในตอนที่สาย

ต่อไปนี้ไม่ต้องทักหา
ไม่ต้องโทรมา ไม่อยากเห็นหน้าเธอ
ไม่ต้องมาให้ฉันพบเจอ ไอ้คนใจร้าย
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงฉัน ตอนรักกันยังทิ้งกันได้
ไม่ต้องรักในตอนที่สาย ไปไหนก็ไปเลย

ไม่ต้องรักในตอนที่สาย.. ไปไหนก็ไปเลย

มิวสิควิดีโอ ไม่ต้องทัก วงลูกเขือ

เพลง : ไม่ต้องทัก (คอร์ด)
ศิลปิน : วงลูกเขือ
เนื้อร้อง/ทำนอง : นพดล ไกรนรา
เรียบเรียง : วงลูกเขือ, พีรพัฒน์ อินนุรักษ์
ติดต่องานศิลปิน : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend