คอร์ดเพลง ก่อนเป็นแฟนเก่า วงลูกเขือ

  
Text   

คอร์ดเพลง ก่อนเป็นแฟนเก่า วงลูกเขือ

คอร์ดเพลง ก่อนเป็นแฟนเก่า วงลูกเขือ

คอร์ด :

ศิลปิน : วงลูกเขือ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชคัทพล สุภาพ

คอร์ดในเพลง : C,Am,F,G,Em


INTRO | C | Am | F | G |

C 
  ตั้งแต่วัน 
 
ที่เราเลิ
Em 
กกัน
 
  เธอโร้ห
Am 
ม้ายฉันยังคงคิด
G 
ถึง
C 
  ทุกเวลา 
 
ทุก
Em 
ห้วงคำนึง
 
  ยังคิด
Am 
ถึง 
 
ไม่เคยเลือนห
G 
าย

 
เธอคือแฟน
Am 
เก่าคนโปรดของ
Em 
ฉัน
 
ไม่ว่าคืน
F 
วันจะเปลี่ยนไปน
G 
านสักแค่ไ
C 
หน
 
เธอคือแฟน
Am 
เก่าที่ฉันจะ
Em 
รักตลอดไป
 
ทั้งหัวใ
F 
จ 
 
ฉันไม่เคย
G 
ลืม

 
ยังคงโทษตัวเ
C 
องทุกครั้ง
 
พูดกับเ
Em 
ดือนและดาว
 
ว่าวัน
F 
นั้นทำไมรัก
G 
ษาเธอไม่ไ
C 
ด้
 
ก่อนเธอกลายเป็นแ
Am 
ฟนเก่า
 
ก่อนที่เราจะ
Em 
จากกันไป
 
ถ้าเป็นไปไ
F 
ด้ขอย้อนเวลาได้ห
G 
ม้าย

 
สักน
Am 
าทีกะได้ 
 
ถ้าเธอยังไ
Em 
ม่ไปไหน
 
คิด
F 
ถึงเวลาที่เคยมีเธออยู่ข้า
G 
งกาย
 
ก่อนที่เธอจะกลายเป็นแฟ
C 
นเก่า 
 
 
F 
 
G 

INSTRU | Am | Em | F G | C |
INSTRU | Am | Em | F G | C |

 
เธอคือแฟน
Am 
เก่าคนโปรดของ
Em 
ฉัน
 
ไม่ว่าคืน
F 
วันจะเปลี่ยนไปน
G 
านสักแค่ไ
C 
หน
 
เธอคือแฟน
Am 
เก่าที่ฉันจะ
Em 
รักตลอดไป
 
ทั้งหัวใ
F 
จ 
 
ฉันไม่เคย
G 
ลืม

 
ยังคงโทษตัวเ
C 
องทุกครั้ง
 
พูดกับเ
Em 
ดือนและดาว
 
ว่าวัน
F 
นั้นทำไมรัก
G 
ษาเธอไม่ไ
C 
ด้
 
ก่อนเธอกลายเป็นแ
Am 
ฟนเก่า
 
ก่อนที่เราจะ
Em 
จากกันไป
 
ถ้าเป็นไปไ
F 
ด้ขอย้อนเวลาได้ห
G 
ม้าย

 
สักน
Am 
าทีกะได้ 
 
ถ้าเธอยังไ
Em 
ม่ไปไหน
 
คิด
F 
ถึงเวลาที่เคยมีเธออยู่ข้า
G 
งกาย
 
ก่อนที่เธอจะกลายเป็นแฟ
C 
นเก่า

 
คิด
F 
ถึงเวลาที่เคยมีเธออยู่ข้า
G 
งกาย
 
ก่อนที่เธอจะกลายเป็นแฟ
C 
นเก่า..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ก่อนเป็นแฟนเก่า


ตั้งแต่วัน ที่เราเลิกกัน
เธอโร้หม้ายฉันยังคงคิดถึง
ทุกเวลา ทุกห้วงคำนึง
ยังคิดถึง ไม่เคยเลือนหาย

เธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉัน
ไม่ว่าคืนวันจะเปลี่ยนไปนานสักแค่ไหน
เธอคือแฟนเก่าที่ฉันจะรักตลอดไป
ทั้งหัวใจ ฉันไม่เคยลืม

ยังคงโทษตัวเองทุกครั้ง
พูดกับเดือนและดาว
ว่าวันนั้นทำไมรักษาเธอไม่ได้
ก่อนเธอกลายเป็นแฟนเก่า
ก่อนที่เราจะจากกันไป
ถ้าเป็นไปได้ขอย้อนเวลาได้หม้าย

สักนาทีกะได้ ถ้าเธอยังไม่ไปไหน
คิดถึงเวลาที่เคยมีเธออยู่ข้างกาย
ก่อนที่เธอจะกลายเป็นแฟนเก่า

( ดนตรี )

เธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉัน
ไม่ว่าคืนวันจะเปลี่ยนไปนานสักแค่ไหน
เธอคือแฟนเก่าที่ฉันจะรักตลอดไป
ทั้งหัวใจ ฉันไม่เคยลืม

ยังคงโทษตัวเองทุกครั้ง
พูดกับเดือนและดาว
ว่าวันนั้นทำไมรักษาเธอไม่ได้
ก่อนเธอกลายเป็นแฟนเก่า
ก่อนที่เราจะจากกันไป
ถ้าเป็นไปได้ขอย้อนเวลาได้หม้าย

สักนาทีกะได้ ถ้าเธอยังไม่ไปไหน
คิดถึงเวลาที่เคยมีเธออยู่ข้างกาย
ก่อนที่เธอจะกลายเป็นแฟนเก่า

คิดถึงเวลาที่เคยมีเธออยู่ข้างกาย
ก่อนที่เธอจะกลายเป็นแฟนเก่า..

มิวสิควิดีโอ ก่อนเป็นแฟนเก่า วงลูกเขือ

เพลง ก่อนเป็นแฟนเก่า
ศิลปิน : วงลูกเขือ
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน : โทร.081-082-6999

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend