คอร์ดเพลง ไม่ทันเธอ – วงลูกเขือ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ทันเธอ วงลูกเขือ

คอร์ดเพลง ไม่ทันเธอ - วงลูกเขือ

ศิลปิน : วงลูกเขือ

เนื้อร้อง : เอฟ วงFIN

คอร์ดทั้งหมด : D,A,Bm,G,F#m,Em,


INTRO | Bm A | Bm F#m | Bm | A | A |

Bm 
เป็นคนโง่มาน
A 
าน 
 
สง
F#m 
สารตัวเองสิ้
Bm 
นดี
 
D 
ลงรักคนแบบ
A 
นี้ไปได้ยัง
D 
ไง
 
D 
ป็นเพราะฉัน 
 
เชื่อ
A 
ใจเธอ
F#m 
เลยไม่คิด 
 
เชื่
Bm 
อใคร
D 
มาวันนี้เป็น
A 
ไง 
 
เหมือนหมาตั
D 
วหนึ่ง

 
หากเปรียบ
Em 
เธอเหมือนนางวัน
F#m 
ทองสองใจ
 
เธอ
G 
คงใจร้ายมากก
D 
ว่า
 
หากเปรียบ
Em 
เธอเช่นนาง
F#m 
โมราฆ่าผัว
 
ความ
G 
ชั่ว 
 
เทียบเธอไม่
A 
ได้

 
เธอใจร้
D 
าย 
 
เธอหลา
Bm 
ยใจ
 
เธอหลอกใ
G 
คร 
 
มาหลาย
A 
คน
 
แอบคบ
D 
ชู้สู่ชาย 
 
มาแ
F#m 
ล้วกี่หน
 
กี่
G 
คนที่เธอหลอก
A 
ใช้
 
เธอจะ
D 
ไป 
 
กับใครก็
Bm 
เชิญ
 
ไม่ต้องเ
G 
ขิน 
 
ไม่ต้องอายใครใ
D 
ครทั้งนั้น
G 
คนแถวนี้เขา
F#m 
รู้กัน
 
มีแต่
G 
ฉันที่โง่มาน
A 
านไม่ทันเ
D 
ธอ

D 
นับแต่นี้ต่อไ
A 
 
จะไม่
F#m 
ยอมเป็นควายใ
Bm 
ห้เธอ
D 
จะไม่ขอพบเ
A 
จอ 
 
คนใจ
D 
ดำ 
 
 
A/C# 
 
จะ
D 
จดจำไว้ทุกอ
A 
ย่าง 
 
 
F#m 
ทุกสิ่งที่เธ
Bm 
อทำ
D 
ขอให้เธอรับก
A 
รรมที่เธอ
D 
ทำไว้ 
 
 
A 

INSTRU | D A/C# | Bm A | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
หากเปรียบ
Em 
เธอเหมือนนางวัน
F#m 
ทองสองใจ
 
เธอ
G 
คงใจร้ายมากก
D 
ว่า
 
หากเปรียบ
Em 
เธอเช่นนาง
F#m 
โมราฆ่าผัว
 
ความ
G 
ชั่ว 
 
เทียบเธอไม่
A 
ได้

 
เธอใจร้
D 
าย 
 
เธอหลา
Bm 
ยใจ
 
เธอหลอกใ
G 
คร 
 
มาหลาย
A 
คน
 
แอบคบ
D 
ชู้สู่ชาย 
 
มาแ
F#m 
ล้วกี่หน
 
กี่
G 
คนที่เธอหลอก
A 
ใช้
 
เธอจะ
D 
ไป 
 
กับใครก็
Bm 
เชิญ
 
ไม่ต้องเ
G 
ขิน 
 
ไม่ต้องอายใครใ
D 
ครทั้งนั้น
G 
คนแถวนี้เขา
F#m 
รู้กัน
 
มีแต่
G 
ฉันที่โง่มาน
A 
านไม่ทันเ
D 
ธอ 
 
 
A 

 
ก็เธอใจร้
D 
าย 
 
เธอหลา
Bm 
ยใจ
 
เธอหลอกใ
G 
คร 
 
มาหลาย
A 
คน
 
แอบคบ
D 
ชู้สู่ชาย 
 
มาแ
F#m 
ล้วกี่หน
 
กี่
G 
คนที่เธอหลอก
A 
ใช้
 
เธอจะ
D 
ไป 
 
กับใครก็
Bm 
เชิญ
 
ไม่ต้องเ
G 
ขิน 
 
ไม่ต้องอายใครใ
D 
ครทั้งนั้น
G 
คนแถวนี้เขา
F#m 
รู้กัน
 
มีแต่
G 
ฉันที่โง่มาน
A 
าน 
 
ไม่ทันเธอ

INSTRU | D | Bm | D | A |

G 
คนแถวนี้เขา
F#m 
รู้กัน
 
มีแต่
G 
ฉันที่โง่มาน
A 
าน 
 
ไม่ทั
D 
นเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ทันเธอ


เป็นคนโง่มานาน สงสารตัวเองสิ้นดี
หลงรักคนแบบนี้ไปได้ยังไง
เป็นเพราะฉัน เชื่อใจเธอ
เลยไม่คิด เชื่อใคร
มาวันนี้เป็นไง เหมือนหมาตัวหนึ่ง

หากเปรียบเธอเหมือนนางวันทองสองใจ
เธอคงใจร้ายมากกว่า
หากเปรียบเธอเช่นนางโมราฆ่าผัว
ความชั่ว เทียบเธอไม่ได้

เธอใจร้าย เธอหลายใจ
เธอหลอกใคร มาหลายคน
แอบคบชู้สู่ชาย มาแล้วกี่หน
กี่คนที่เธอหลอกใช้
เธอจะไป กับใครก็เชิญ
ไม่ต้องเขิน ไม่ต้องอายใครใครทั้งนั้น
คนแถวนี้เขารู้กัน
มีแต่ฉันที่โง่มานานไม่ทันเธอ

นับแต่นี้ต่อไป
จะไม่ยอมเป็นควายให้เธอ
จะไม่ขอพบเจอ คนใจดำ
จะจดจำไว้ทุกอย่าง ทุกสิ่งที่เธอทำ
ขอให้เธอรับกรรมที่เธอทำไว้

( ดนตรี )

หากเปรียบเธอเหมือนนางวันทองสองใจ
เธอคงใจร้ายมากกว่า
หากเปรียบเธอเช่นนางโมราฆ่าผัว
ความชั่ว เทียบเธอไม่ได้

เธอใจร้าย เธอหลายใจ
เธอหลอกใคร มาหลายคน
แอบคบชู้สู่ชาย มาแล้วกี่หน
กี่คนที่เธอหลอกใช้
เธอจะไป กับใครก็เชิญ
ไม่ต้องเขิน ไม่ต้องอายใครใครทั้งนั้น
คนแถวนี้เขารู้กัน
มีแต่ฉันที่โง่มานานไม่ทันเธอ

ก็เธอใจร้าย เธอหลายใจ
เธอหลอกใคร มาหลายคน
แอบคบชู้สู่ชาย มาแล้วกี่หน
กี่คนที่เธอหลอกใช้
เธอจะไป กับใครก็เชิญ
ไม่ต้องเขิน ไม่ต้องอายใครใครทั้งนั้น
คนแถวนี้เขารู้กัน
มีแต่ฉันที่โง่มานาน ไม่ทันเธอ

( ดนตรี )

คนแถวนี้เขารู้กัน
มีแต่ฉันที่โง่มานาน ไม่ทันเธอ..

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่ทันเธอ วงลูกเขือ

เพลง ไม่ทันเธอ
ศิลปิน วงลูกเขือ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง : 0834620615 / 0644256601
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend