คอร์ดเพลง จังหวัดจริงใจ – วงลูกเขือ

  
Text   

คอร์ดเพลง : จังหวัดจริงใจ วงลูกเขือ

คอร์ดเพลง จังหวัดจริงใจ - วงลูกเขือ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงลูกเขือ : จังหวัดจริงใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง จังหวัดจริงใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em | Em | C | C | D | D | Em |

Em 
หวัดดีครับน้องสาวไม่รู้บ้านอยู่ไหน
 
ทำไ
C 
มทำไมถึงสวยจัง
D 
พี่เดินเข้าไปทัก 
 
แต่ก็ไม่หานแหลงเสี
Em 
ยงดัง

INSTRU | Em | Em | C | C | D | D | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | C | C | D | D | Em | Em |

Em 
หวัดดีครับน้องสาวไม่รู้บ้านอยู่ไหน
 
ทำไ
C 
มทำไมถึงสวยจัง
D 
พี่เดินเข้าไปทัก 
 
แต่ก็ไม่หานแหลงเสี
Em 
ยงดัง

 
ก็
Em 
เห็นว่าน้องน่ารักเลยอยากทำความรู้จัก
 
เป็นเ
C 
พื่อนในเฟสในไลน์กันได้หม้าย
 
ส่
D 
วนตัวผมเดี๋ยวจะแนะนำตัว 
 
ให้รู้จักกันเอ
Em 
าไว้

 
อาจจะ
C 
ดูเป็นคนบ้
D 
านๆ 
 
แต่เรื่องการง
C 
านพี่ทำสุด
D 
ใจ
 
ไอที่พี่
C 
อยู่ 
 
ก็อยู่ไม่ไ
D 
กล 
 
กับหัวใจของน้องสาว..

 
จังหวัดจริง
G 
ใจ 
 
อำเภอรักเ
D 
ดียว 
 
ตำบลไม่หลอ
Em 
กใคร
 
หมู่บ้านรักจ
G 
ริง 
 
ไม่เคยทอดทิ้งใ
D 
คร 
 
ไม่เคยทำใครเสี
Em 
ยใจ
 
จังหวัดความ
G 
รัก 
 
อำเภอความ
D 
รัก 
 
ตำบลความ
C 
รัก..
Am 
เธอจะลองมาอยู่ด้วยกันไ
D 
หม
Am 
ลองมารักกันแลกับฉันห
D 
ม้าย 
 
มีแต่ความ
G 
รัก..

Em 
อาจจะดูเป็นคนบ้านๆ 
 
แต่เรื่องการงานพี่ทำสุดใจ
 
ไอที่พี่อยู่ก็อยู่ไม่ไกลกับหัวใจ ของน้องส
D 
าว..

 
จังหวัดจริง
G 
ใจ 
 
อำเภอรักเ
D 
ดียว 
 
ตำบลไม่หลอ
Em 
กใคร
 
หมู่บ้านรักจ
G 
ริง 
 
ไม่เคยทอดทิ้งใ
D 
คร 
 
ไม่เคยทำใครเสี
Em 
ยใจ
 
จังหวัดความ
G 
รัก 
 
อำเภอความ
D 
รัก 
 
ตำบลความ
C 
รัก..
Am 
เธอจะลองมาอยู่ด้วยกันไ
D 
หม
Am 
ลองมารักกันแลกับฉันห
D 
ม้าย 
 
มีแต่ความ
G 
รัก..

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | C | C | D | D | Em | Em |

 
อาจจะ
C 
ดูเป็นคนบ้
D 
านๆ 
 
แต่เรื่องการง
C 
านพี่ทำสุด
D 
ใจ
 
ไอที่พี่
C 
อยู่ 
 
ก็อยู่ไม่ไ
D 
กล 
 
กับหัวใจของน้องสาว..

 
จังหวัดจริง
G 
ใจ 
 
อำเภอรักเ
D 
ดียว 
 
ตำบลไม่หลอ
Em 
กใคร
 
หมู่บ้านรักจ
G 
ริง 
 
ไม่เคยทอดทิ้งใ
D 
คร 
 
ไม่เคยทำใครเสี
Em 
ยใจ
 
จังหวัดความ
G 
รัก 
 
อำเภอความ
D 
รัก 
 
ตำบลความ
C 
รัก..
Am 
เธอจะลองมาอยู่ด้วยกันไ
D 
หม
Am 
ลองมารักกันแลกับฉันห
D 
ม้าย 
 
มีแต่ความ
G 
รัก..

OUTRO | Em | Em | C | C | D | D | Em | Em |


หวัดดีครับน้องสาวไม่รู้บ้านอยู่ไหน
ทำไมทำไมถึงสวยจัง
พี่เดินเข้าไปทัก แต่ก็ไม่หานแหลงเสียงดัง

( ดนตรี )

หวัดดีครับน้องสาวไม่รู้บ้านอยู่ไหน
ทำไมทำไมถึงสวยจัง
พี่เดินเข้าไปทัก แต่ก็ไม่หานแหลงเสียงดัง

ก็เห็นว่าน้องน่ารักเลยอยากทำความรู้จัก
เป็นเพื่อนในเฟสในไลน์กันได้หม้าย
ส่วนตัวผมเดี๋ยวจะแนะนำตัว ให้รู้จักกันเอาไว้

อาจจะดูเป็นคนบ้านๆ แต่เรื่องการงานพี่ทำสุดใจ
ไอที่พี่อยู่ ก็อยู่ไม่ไกล กับหัวใจของน้องสาว..

จังหวัดจริงใจ อำเภอรักเดียว ตำบลไม่หลอกใคร
หมู่บ้านรักจริง ไม่เคยทอดทิ้งใคร ไม่เคยทำใครเสียใจ
จังหวัดความรัก อำเภอความรัก ตำบลความรัก..
เธอจะลองมาอยู่ด้วยกันไหม
ลองมารักกันแลกับฉันหม้าย มีแต่ความรัก..

อาจจะดูเป็นคนบ้านๆ แต่เรื่องการงานพี่ทำสุดใจ
ไอที่พี่อยู่ก็อยู่ไม่ไกลกับหัวใจ ของน้องสาว..

จังหวัดจริงใจ อำเภอรักเดียว ตำบลไม่หลอกใคร
หมู่บ้านรักจริง ไม่เคยทอดทิ้งใคร ไม่เคยทำใครเสียใจ
จังหวัดความรัก อำเภอความรัก ตำบลความรัก..
เธอจะลองมาอยู่ด้วยกันไหม
ลองมารักกันแลกับฉันหม้าย มีแต่ความรัก..

( ดนตรี )

อาจจะดูเป็นคนบ้านๆ แต่เรื่องการงานพี่ทำสุดใจ
ไอที่พี่อยู่ ก็อยู่ไม่ไกล กับหัวใจของน้องสาว..

จังหวัดจริงใจ อำเภอรักเดียว ตำบลไม่หลอกใคร
หมู่บ้านรักจริง ไม่เคยทอดทิ้งใคร ไม่เคยทำใครเสียใจ
จังหวัดความรัก อำเภอความรัก ตำบลความรัก..
เธอจะลองมาอยู่ด้วยกันไหม
ลองมารักกันแลกับฉันหม้าย มีแต่ความรัก..


รูปภาพคอร์ด จังหวัดจริงใจ – วงลูกเขือ

คอร์ดเพลง จังหวัดจริงใจ - วงลูกเขือ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จังหวัดจริงใจ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อ.อภินันท์ สุวรรณเกตุ
เรียบเรียง : คณะยิวตุ๊กกั้ง (Nara studio)
ติดต่อการแสดง : 0818947561
คอร์ดเพลง จังหวัดจริงใจ - วงลูกเขือ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend