คอร์ดเพลง เน็ตกาก – วงลูกเขือ

  
Text   

คอร์ดเพลง : เน็ตกาก วงลูกเขือ

คอร์ดเพลง เน็ตกาก - วงลูกเขือ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงลูกเขือ : เน็ตกาก


INTRO | F G | Em Am | Dm G | C G |

 
เหตุ
C 
ผลอย่างโน้นอย่างนี้ที่เธอบอ
Am 
กฉัน
 
บอกว่าสั
Dm 
ญญาณบ้านเ
G 
ธอไม่ค่อ
C 
ยดี
 
แต่ว่าเ
F 
ธอ 
 
ไปโ
G 
ทรกับเขาตั้งห
Em 
ลายน
Am 
าที
 
และเธอมา
Dm 
บอกฉันเน็ตไ
G 
ม่ดีทำ
C 
ไม 
 
 
G 

 
C 
ธอไม่รักทำไมไม่
Am 
บอก
 
ทำ
Dm 
ไม 
 
ถึงบ
G 
อกว่าเน็ตไ
C 
ม่ดี
 
จน
F 
ฉัน 
 
มั
G 
นคิด 
 
ว่า
Em 
เธอก็
Am 
รู้สึกดี
Dm 
แต่ในความจริ
G 
งนี้ 
 
เธอไม่
C 
คิดอะไร

 
เน็ตมันก
F 
ากหรือเ
G 
ธอ 
 
ลำ
Em 
บากที่จะ
Am 
ตอบ
Dm 
หรือว่าเธอไม่ช
G 
อบก็บอกต
C 
รงๆ 
 
 
G 
 
เน็ตมันก
F 
ากจริงห
G 
รือเธอ 
 
ทำ
Em 
ไมไม่มาบอ
Am 
กฉัน
 
ว่า
Dm 
เธอไม่ได้รัก
G 
กัน 
 
 
F 
ไม่อยากคุยกับ
G 
ฉัน
 
ไม่ใช่เพราะเ
C 
น็ตเลย 
 
 
G 

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | F G | C G |

 
C 
ธอไม่รักทำไมไม่
Am 
บอก
 
ทำ
Dm 
ไม 
 
ถึงบ
G 
อกว่าเน็ตไ
C 
ม่ดี
 
จน
F 
ฉัน 
 
มั
G 
นคิด 
 
ว่า
Em 
เธอก็
Am 
รู้สึกดี
Dm 
แต่ในความจริ
G 
งนี้ 
 
เธอไม่
C 
คิดอะไร

 
เน็ตมันก
F 
ากหรือเ
G 
ธอ 
 
ลำ
Em 
บากที่จะ
Am 
ตอบ
Dm 
หรือว่าเธอไม่ช
G 
อบก็บอกต
C 
รงๆ 
 
 
G 
 
เน็ตมันก
F 
ากจริงห
G 
รือเธอ 
 
ทำ
Em 
ไมไม่มาบอ
Am 
กฉัน
 
ว่า
Dm 
เธอไม่ได้รัก
G 
กัน 
 
 
F 
ไม่อยากคุยกับ
G 
ฉัน

 
เน็ตมันก
F 
ากหรือเ
G 
ธอ 
 
ลำ
Em 
บากที่จะ
Am 
ตอบ
Dm 
หรือว่าเธอไม่ช
G 
อบก็บอกต
C 
รงๆ 
 
 
G 
 
เน็ตมันก
F 
ากจริงห
G 
รือเธอ 
 
ทำ
Em 
ไมไม่มาบอ
Am 
กฉัน
 
ว่า
Dm 
เธอไม่ได้รัก
G 
กัน 
 
 
F 
ไม่อยากคุยกับ
G 
ฉัน
 
ไม่ใช่เพราะเ
C 
น็ตเลย

Dm 
ไม่อยากคุยกับ
G 
ฉัน..
 
เพราะไม่อยากคุ
C 
ยเฉยๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


เหตุผลอย่างโน้นอย่างนี้ที่เธอบอกฉัน
บอกว่าสัญญาณบ้านเธอไม่ค่อยดี
แต่ว่าเธอไปโทรกับเขาตั้งหลายนาที
และเธอมาบอกฉันเน็ตไม่ดีทำไม

เธอไม่รักทำไมไม่บอก
ทำไมถึงบอกว่าเน็ตไม่ดี
จนฉันมันคิดว่าเธอก็รู้สึกดี
แต่ในความจริงนี้ เธอไม่คิดอะไร

เน็ตมันกากหรือเธอลำบากที่จะตอบ
หรือว่าเธอไม่ชอบก็บอกตรงๆ
เน็ตมันกากจริงหรือเธอทำไมไม่มาบอกฉัน
ว่าเธอไม่ได้รักกัน ไม่อยากคุยกับฉัน
ไม่ใช่เพราะเน็ตเลย

( ดนตรี )

เธอไม่รักทำไมไม่บอก
ทำไมถึงบอกว่าเน็ตไม่ดี
จนฉันมันคิดว่าเธอก็รู้สึกดี
แต่ในความจริงนี้ เธอไม่คิดอะไร

เน็ตมันกากหรือเธอลำบากที่จะตอบ
หรือว่าเธอไม่ชอบก็บอกตรงๆ
เน็ตมันกากจริงหรือเธอทำไมไม่มาบอกฉัน
ว่าเธอไม่ได้รักกัน ไม่อยากคุยกับฉัน

เน็ตมันกากหรือเธอลำบากที่จะตอบ
หรือว่าเธอไม่ชอบก็บอกตรงๆ
เน็ตมันกากจริงหรือเธอทำไมไม่มาบอกฉัน
ว่าเธอไม่ได้รักกัน ไม่อยากคุยกับฉัน
ไม่ใช่เพราะเน็ตเลย

ไม่อยากคุยกับฉัน
เพราะไม่อยากคุยเฉยๆ

มิวสิควิดีโอ เน็ตกาก วงลูกเขือ
เพลง เน็ตกาก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : แบงค์ วงลูกเขือ
เรียบเรียง : เรื่อยเรื่อยrecord
ติดต่องานแสดง : 062-8286386, 0834620615
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend