คอร์ดเพลง วนลูป (Loop) 7Days Crazy

  
Text   


Tune to Eb

 
ไม่
Bm 
เคยจะยอมให้ใ
A 
ครเข้ามาทำร้
G 
ายถ้าไ
D 
ม่ใช่เธอ
 
ที่ยัง
Bm 
ทนเสมอ 
 
เพราะเ
A 
ธอคือใจของ
G 
ฉัน 
 
 
Gm 

 
อีกกี่ค
D 
รั้งที่เธอ 
 
คิดได้ก็
G 
วนเข้ามา
 
อีกกี่
Bm 
ครั้งที่เธอคิดอยากจะ
A 
ลาก็ไป
 
จะให้
D 
ฉันต้องทนแบบนี้อีกน
G 
านเท่าไหร่
 
หรือเห็น
Bm 
ฉันรักใช่ไหม 
 
เลยคิดว่า
A 
ฉันเป็นของตาย

 
ไม่
Bm 
เคยจะยอมให้ใ
F#m 
ครเข้ามา 
 
ทำร้
G 
ายถ้าไม่ใช่เ
D 
ธอ
 
ที่ยัง
Bm 
ทนเสมอ 
 
เพราะ
F#m 
เธอคือใจของ
G 
ฉัน 
 
และ
A 
มัน

 
จะต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
อีกนานแค่ไ
A 
หน
 
บ้างก็ทำ
Bm 
ร้าย 
 
บ้างก็ยังทำว่ายัง
G 
รัก
 
ช่วยปลดปล่อยใจ
D 
ฉัน
 
ให้หลุดจากลูปเ
A 
ดิม 
 
ที่เธอได้สร้าง
G 
ขึ้นมา 
 
 
A 
 
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว  
 

INSTRU | D | A | Bm | G |

 
ถ้าไม่
D 
รักไม่ต้อง 
 
แกล้งทำว่าเ
G 
ธอยังรักกัน
 
โปรดอย่า
Bm 
คิดว่าฉัน 
 
เป็นคนไม่
A 
มีที่ไป
 
จะเจ็บ
D 
ช้ำปางตาย 
 
ไม่นานก็
G 
คงหายไป
 
จบฉาก
Bm 
นี้เลยได้ไหม 
 
บอกตอนต่อไ
A 
ปให้รู้ที

 
ไม่
Bm 
เคยจะยอมให้ใ
F#m 
ครเข้ามา 
 
ทำร้
G 
ายถ้าไม่ใช่เ
D 
ธอ
 
ที่ยัง
Bm 
ทนเสมอ 
 
เพราะ
F#m 
เธอคือใจของ
G 
ฉัน 
 
และ
A 
มัน

 
จะต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
อีกนานแค่ไ
A 
หน
 
บ้างก็ทำ
Bm 
ร้าย 
 
บ้างก็ยังทำว่ายัง
G 
รัก
 
ช่วยปลดปล่อยใจ
D 
ฉัน
 
ให้หลุดจากลูปเ
A 
ดิม 
 
ที่เธอได้สร้าง
G 
ขึ้นมา 
 
 
A 
 
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว  
 

Em 
หรือมีใครก็บอกกันมา 
 
อย่า
F#m 
ลังเลให้เสียเวลา
 
ชีวิต
G 
ฉันนั้นมีคุณค่า 
 
มากกว่
A 
านี้

INSTRU | G | F#m | Em | A |

 
จะต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
อีกนานแค่ไ
A 
หน
 
บ้างก็ทำ
Bm 
ร้าย 
 
บ้างก็ยังทำว่ายัง
G 
รัก
 
ช่วยปลดปล่อยใจ
D 
ฉัน
 
ให้หลุดจากลูปเ
A 
ดิม 
 
ที่เธอได้สร้าง
G 
ขึ้นมา 
 
 
A 
 
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว  
 

 
จะต้องเป็นแบบ
D 
นี้ 
 
อีกนานแค่ไ
A 
หน
 
บ้างก็ทำ
Bm 
ร้าย 
 
บ้างก็ยังทำว่ายัง
G 
รัก
 
ช่วยปลดปล่อยใจ
D 
ฉัน
 
ให้หลุดจากลูปเ
A 
ดิม 
 
ที่เธอได้สร้าง
G 
ขึ้นมา 
 
 
A 
 
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว  
 

OUTRO | D |


ไม่เคยจะยอมให้ใครเข้ามา ทำร้ายถ้าไม่ใช่เธอ
ที่ยังทนเสมอ เพราะเธอคือใจของฉัน

อีกกี่ครั้งที่เธอ คิดได้ก็วนเข้ามา
อีกกี่ครั้งที่เธอคิดอยากจะลาก็ไป
จะให้ฉันต้องทนแบบนี้อีกนานเท่าไหร่
หรือเห็นฉันรักใช่ไหม เลยคิดว่าฉันเป็นของตาย

ไม่เคยจะยอมให้ใครเข้ามา ทำร้ายถ้าไม่ใช่เธอ
ที่ยังทนเสมอ เพราะเธอคือใจของฉัน และมัน

จะต้องเป็นแบบนี้ อีกนานแค่ไหน
บ้างก็ทำร้าย บ้างก็ยังทำว่ายังรัก
ช่วยปลดปล่อยใจฉัน
ให้หลุดจากลูปเดิม ที่เธอได้สร้างขึ้นมา
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว

ดนตรี

ถ้าไม่รักไม่ต้อง แกล้งทำว่าเธอยังรักกัน
โปรดอย่าคิดว่าฉัน เป็นคนไม่มีที่ไป
จะเจ็บช้ำปางตาย ไม่นานก็คงหายไป
จบฉากนี้เลยได้ไหม บอกตอนต่อไปให้รู้ที

ไม่เคยจะยอมให้ใครเข้ามา ทำร้ายถ้าไม่ใช่เธอ
ที่ยังทนเสมอ เพราะเธอคือใจของฉัน และมัน

จะต้องเป็นแบบนี้ อีกนานแค่ไหน
บ้างก็ทำร้าย บ้างก็ยังทำว่ายังรัก
ช่วยปลดปล่อยใจฉัน
ให้หลุดจากลูปเดิม ที่เธอได้สร้างขึ้นมา
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว

หรือมีใครก็บอกกันมา อย่าลังเลให้เสียเวลา
ชีวิตฉันนั้นมีคุณค่า มากกว่านี้

ดนตรี

จะต้องเป็นแบบนี้ อีกนานแค่ไหน
บ้างก็ทำร้าย บ้างก็ยังทำว่ายังรัก
ช่วยปลดปล่อยใจฉัน
ให้หลุดจากลูปเดิม ที่เธอได้สร้างขึ้นมา
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว

จะต้องเป็นแบบนี้ อีกนานแค่ไหน
บ้างก็ทำร้าย บ้างก็ยังทำว่ายังรัก
ช่วยปลดปล่อยใจฉัน
ให้หลุดจากลูปเดิม ที่เธอได้สร้างขึ้นมา
ไม่อยากเสียน้ำตาอีกแล้ว

มิวสิควิดีโอ วนลูป (Loop) 7Days Crazy

เพลง : วนลูป (Loop) (คอร์ด)
ศิลปิน : 7Days Crazy
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศรายุทธ พรหมประสาท
เรียบเรียง : ศรายุทธ พรหมประสาท,7Days Crazy
ติดต่องาน : 089-016-6653,098-331-9881
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend