คอร์ดเพลง รถเครื่องร้าย วงลูกเขือ

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |

G 
  รถมันเก่าขอต
D 
างพ่อซื้อใหม่
C 
  เธอ
D 
รอไม่ไ
G 
ด้..ห
G7 
รือ
C 
  รถฉัน
D 
มันเก่า
Bm 
แล้วอิใ
Em 
ห้ทำพรือ
 
  
Am 
ขนาดเน็ตในมือ
D 
ถือ 
 
ยังขอของเ
G 
พื่อนใช้

 
  น้ำมันหมดให้เ
Bm 
พื่อนถีบใ
Em 
ห้ตลอด
C 
  เข้าห
D 
ลาดต้อง
G 
จอดแอบ
G7 
ไว้
C 
  ถ้านาย
D 
ตั้งด่าน 
 
 
Bm 
รถคงโ
Em 
ดนยึดไป
 
  
Am 
ป้ายทะเบียนหาห
D 
ม้าย 
 
 
Am 
เล่มทะเบียนหาห
D 
ม้าย

 
ไม่มีไฟห
C 
น้านำ
D 
พาเธอไ
Bm 
ปไม่ไ
Em 
กล
Am 
รถฉันคันไม่ใ
D 
หญ่ 
 
ไม่
G 
กี่ซีซี
 
ไม่ได้ทาห
C 
น้ารอง
D 
พื้น 
 
ด้วย
Bm 
ครีม
Em 
บีบี
 
เล็บ
Am 
มือฉันดำปิ๊ด
D 
ปี๋ 
 
ผม
Am 
เผ้าฉันไม่ได้
D 
หวี
 
ฉันเ
G 
ข้าใจ..

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | Am D | G |


 
  น้ำมันหมดให้เ
Bm 
พื่อนถีบใ
Em 
ห้ตลอด
C 
  เข้าห
D 
ลาดต้อง
G 
จอดแอบ
G7 
ไว้
C 
  ถ้านาย
D 
ตั้งด่าน 
 
 
Bm 
รถคงโ
Em 
ดนยึดไป
 
  
Am 
ป้ายทะเบียนหาห
D 
ม้าย 
 
 
Am 
เล่มทะเบียนหาห
D 
ม้าย

 
ไม่มีไฟห
C 
น้านำ
D 
พาเธอไ
Bm 
ปไม่ไ
Em 
กล
Am 
รถฉันคันไม่ใ
D 
หญ่ 
 
ไม่
G 
กี่ซีซี
 
ไม่ได้ทาห
C 
น้ารอง
D 
พื้น 
 
ด้วย
Bm 
ครีม
Em 
บีบี
 
เล็บ
Am 
มือฉันดำปิ๊ด
D 
ปี๋ 
 
ผม
Am 
เผ้าฉันไม่ได้
D 
หวี

 
ไม่มีไฟห
C 
น้านำ
D 
พาเธอไ
Bm 
ปไม่ไ
Em 
กล
Am 
รถฉันคันไม่ใ
D 
หญ่ 
 
ไม่
G 
กี่ซีซี
 
ไม่ได้ทาห
C 
น้ารอง
D 
พื้น 
 
ด้วย
Bm 
ครีม
Em 
บีบี
 
เล็บ
Am 
มือฉันดำปิ๊ด
D 
ปี๋ 
 
ผม
Am 
เผ้าฉันไม่ได้
D 
หวี
 
ฉันเ
G 
ข้าใจ

 
เล็บ
Am 
มือฉันดำปิ๊ด
D 
ปี๋ 
 
ผม
Am 
เผ้าฉันไม่ได้
D 
หวี
 
ฉันเ
G 
ข้าใจ..

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |


รถมันเก่าขอตางพ่อซื้อใหม่
เธอรอไม่ได้หรือ
รถฉันมันเก่าแล้วอิให้ทำพรือ
ขนาดเน็ตในมือถือ ยังขอของเพื่อนใช้

น้ำมันหมดให้เพื่อนถีบให้ตลอด
เข้าหลาดต้องจอดแอบไว้
ถ้านายตั้งด่าน รถคงโดนยึดไป
ป้ายทะเบียนหาหม้าย เล่มทะเบียนหาหม้าย

ไม่มีไฟหน้านำพาเธอไปไม่ไกล
รถฉันคันไม่ใหญ่ ไม่กี่ซีซี
ไม่ได้ทาหน้ารองพื้น ด้วยครีมบีบี
เล็บมือฉันดำปิ๊ดปี๋ ผมเผ้าฉันไม่ได้หวี
ฉันเข้าใจ

ดนตรี

น้ำมันหมดให้เพื่อนถีบให้ตลอด
เข้าหลาดต้องจอดแอบไว้
ถ้านายตั้งด่าน รถคงโดนยึดไป
ป้ายทะเบียนหาหม้าย เล่มทะเบียนหาหม้าย

ไม่มีไฟหน้านำพาเธอไปไม่ไกล
รถฉันคันไม่ใหญ่ ไม่กี่ซีซี
ไม่ได้ทาหน้ารองพื้น ด้วยครีมบีบี
เล็บมือฉันดำปิ๊ดปี๋ ผมเผ้าฉันไม่ได้หวี

ไม่มีไฟหน้านำพาเธอไปไม่ไกล
รถฉันคันไม่ใหญ่ ไม่กี่ซีซี
ไม่ได้ทาหน้ารองพื้น ด้วยครีมบีบี
เล็บมือฉันดำปิ๊ดปี๋ ผมเผ้าฉันไม่ได้หวี
ฉันเข้าใจ

เล็บมือฉันดำปิ๊ดปี๋ ผมเผ้าฉันไม่ได้หวี
ฉันเข้าใจ..

มิวสิควิดีโอ รถเครื่องร้าย วงลูกเขือ

เพลง : รถเครื่องร้าย
ศิลปิน : วงลูกเขือ
เรียบเรียง : วงลูกเขือ
ติดต่องานแสดง : 081-082-6999
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend