คอร์ดเพลง รู้กันแค่นี้ (mint) Bowkylion

  
Text   


INTRO | Dmaj7 | F#m7 | Em7 | A7 |
INTRO | Dmaj7 | F#m7 | Em7 | A7 |

Dmaj7 
  ไม่รู้ว่าทำไ
F#m7 
มแต่ในใจสั่น
Em7 
  เริ่มจริงจังกับ
A7 
ฝันที่ไม่ชัดเจน
Dmaj7 
  ยอมแลกคำว่าเ
F#m7 
รากับทุกกฏเกณฑ์
Em7 
  เรื่องเขาจะไม่เ
A7 
ค้นสักคำ

 
ถ่าย
Gmaj7 
รูปไว้เท่าไ
D/F# 
หร่ 
 
คงไม่
Em7 
มีใครได้เห็น
Gmaj7 
สิทธิ์เทียบเท่าแ
D/F# 
ฟน 
 
แต่ไม่ไ
Em7 
ด้เป็น..
A 

 
เรื่องที่เราน่
Dmaj7 
ะรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอแต่มีเขา
Em7 
อยู่ 
 
แค่เฝ้าดูแต่พู
A7 
ดไม่ได้
 
ความสัมพันธ์แบ
Dmaj7 
บรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอทั้งที่มันส
Em7 
าย 
 
และเรา
A7 
คงต้องทำใจ
Gmaj7 
เธอมี 
 
เข
D/F# 
าอยู่ 
 
ก็รู้
Em7 
ดี 
 
น้อมรับแม้
Gmaj7 
เศษใจ 
 
ที่
D/F# 
มี 
 
ฉันอ
Em7 
ยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ..

INSTRU | Damj7 | F#m7 | Em7 | A7 |
INSTRU | Damj7 | F#m7 | Em7 | A7 |

Dmaj7 
  รู้ว่าไม่ใช่แ
F#m7 
ฟนอยู่เพื่อแทนเหงา
Em7 
  แค่เวลาที่เ
A7 
ค้าไกลห่างเธอ
Dmaj7 
  รู้ว่า ไม่มี
F#m7 
วันแต่ก็ยังเพ้อ
Em7 
  เป็นความรู้สึก
A7 
ที่พิเศษ

 
ที่
Gmaj7 
อยากเจอเท่า
D/F# 
ไหร่ 
 
คงต้องห่
Em7 
างและละเว้น
Gmaj7 
สิทธิ์เทียบเท่า
D/F# 
แฟน 
 
แต่ไม่ไ
Em7 
ด้เป็น.
A 
.

 
เรื่องที่เราน่
Dmaj7 
ะรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอแต่มีเขา
Em7 
อยู่ 
 
แค่เฝ้าดูแต่พู
A7 
ดไม่ได้
 
ความสัมพันธ์แบ
Dmaj7 
บรู้กันแค่นี้
F#m7 
รักเธอทั้งที่มันส
Em7 
าย 
 
และเรา
A7 
คงต้องทำใจ
Gmaj7 
เธอมี 
 
เข
D/F# 
าอยู่ก็รู้
Em7 
ดี 
 
น้อมรับแม้
Gmaj7 
เศษใจ 
 
ที่
D/F# 
มี 
 
ฉันอ
Em7 
ยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ..

Dmaj7 
  สบตาทุก
F#m7 
ครั้ง
 
ต้องบอกใจให้ห
Em7 
ยุดหวัง
 
เป็นแค่เ
A7 
บื้องหลังข้างในใจ
Dmaj7 
  จะยินดีทุก
F#m7 
ครั้ง
 
คอยเติมเต็ม
Em7 
สุขที่เธอฝัน
 
A7 
ม้ไม่มีฉันไม่เป็นไร

G 
อาจไม่ได้
D/F# 
ยืนเคียงข้าง
Em7 
กัน
G 
ไม่อาจครอบค
D/F# 
รองเธอเอา
Em7 
ไว้
 
หมด
G 
ทั้งใจที่
D/F# 
มี ฉันอ
A7 
ยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ..


ไม่รู้ว่าทำไมแต่ในใจสั่น
เริ่มจริงจังกับฝันที่ไม่ชัดเจน
ยอมแลกคำว่าเรากับทุกกฏเกณฑ์
เรื่องเขาจะไม่เค้นสักคำ

ถ่ายรูปไว้เท่าไหร่คงไม่มีใครได้เห็น
สิทธิ์เทียบเท่าแฟน แต่ไม่ได้เป็น

เรื่องที่เราน่ะรู้กันแค่นี้
รักเธอแต่มีเขาอยู่
แค่เฝ้าดูแต่พูดไม่ได้

ความสัมพันธ์แบบรู้กันแค่นี้
รักเธอทั้งที่มันสาย และเราคงต้องทำใจ
เธอมีเขาอยู่ก็รู้ดี น้อมรับแม้เศษใจที่มี
ฉันอยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ

ดนตรี

รู้ว่าไม่ใช่แฟน อยู่เพื่อแทนเหงา
แค่เวลาที่เค้าไกลห่างเธอ
รู้ว่าไม่มีวันแต่ก็ยังเพ้อ เป็นความรู้สึกที่พิเศษ

ที่อยากเจอเท่าไหร่คงต้องห่างและละเว้น
สิทธิ์เทียบเท่าแฟนแต่ไม่ได้เป็น

เรื่องที่เราน่ะรู้กันแค่นี้ (ที่รู้สึกดี)
รักเธอแต่มีเขาอยู่ แค่เฝ้าดูแต่พูดไม่ได้

ความสัมพันธ์แบบรู้กันแค่นี้ (รักได้เท่านี้)
รักเธอทั้งที่มันสาย
และเราคงต้องทำใจ (คงตัองรับไว้)
เธอมีเขาอยู่ก็รู้ดี น้อมรับแม้เศษใจที่มี
ฉันอยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ

สบตาทุกครั้ง
ต้องบอกใจให้หยุดหวัง
เป็นแค่เบื้องหลังข้างในใจ

จะยินดีทุกครั้ง
คอยเติมเต็มสุขที่เธอฝัน
แม้ไม่มีฉันไม่เป็นไร

อาจไม่ได้ยืนเคียงข้างกัน
ไม่อาจครอบครองเธอเอาไว้
หมดทั้งใจที่มี ฉันอยู่ได้ทุกที่ที่มีเธอ

มิวสิควิดีโอ รู้กันแค่นี้ (mint) Bowkylion

เพลง : รู้กันแค่นี้ (mint) (คอร์ด)
ศิลปิน : Bowkylion
เนื้อร้อง/ทำนอง : Bowkylion
เรียบเรียง : Yoryeeyee, bowkylion
ติดต่องานศิลปิน : 081- 857-0572, 063-192-6456
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend