คอร์ดเพลง อุ๊ย คุณพระ! (OMG) LAZ1

  
Text   


 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! 
 
คุณพระ!
 
ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมดแ
D 
ล้ว

Bb 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย 
 
Yah
Am 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอย
Gm 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย
 
  นีน
C 
อยนีนอยนีน้อยนีนอย

Bb 
  อ่ะเท่งมง 
 
ผมก็งงหัวใจ
 
ถ้า
Am 
เธอไม่ว่าอะไร 
 
ฉันขอจีบได้ไหม
 
เป็น
Gm 
เธอเท่านั้น 
 
มาทำให้ใจ
 
มัน
C 
ปิดไม่มิด 
 
สนิทไม่ได้

 
ก็
Bb 
คุณน่ารักตะโกนบอก
Am 
เลยคำเดียวว่าโดน
Gm 
อุ๊ย คุณพระ! อุ๊ย คุณพระ! อุ๊ย คุณพระ! อุ๊ย คุณพระ!
C 
ใจผมมันเหลวหมดแล้วไง

Bb 
เหมือนคุณมีเวทมนตร์ที่
Am 
ทำให้ใจผม
Gm 
มันเต้นรัวทุกทีเว
Am 
ลาอยู่ใกล้คุณ
 
ยิ่ง
Bb 
ฝืนเท่าไร 
 
ผมเองก็
Am 
กลัวจะไม่ไหว
 
ยิ่ง
Gm 
เจอ (ยิ่งใช่) ยิ่งใกล้ (ยิ่งชอบ)
 
ขอม
C 
อบตัวเลยแล้วกัน

 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! 
 
คุณพระ!
 
ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมดแล้ว
 
จะเก็บ
Gm 
ทรงก็คงไม่ทันละ 
 
อีกไม่น
F 
านก็คงจะไม่แคล้ว
 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! คุณพระ! ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมดแล้ว
 
ไม่ต้อง
Gm 
มีแม่สื่อมาคอยชัก (Woo)  
C 
ใจผมก็รักแต่คุณ

Bb 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย 
 
(Aey)
Am 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอย 
 
(Oh)
Gm 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย 
 
นีน
F 
อยนีนอยนีน้อยนีนอย
Bb 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย 
 
(Aey)
Am 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอย 
 
(Oh)
Gm 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย.. 
 
 
C 

 
น่ารักขนาด
Bb 
นี้มีแฟนหรือยังคะ 
 
Why
Am 
ใจผมมันเหลวเหมือนน้ำหวาน 
 
Ah
Gm 
Oh baby you ฉันแค่อยากให้เธอรู้
F 
ว่า..
 
You got that’s all my vibe yeah
 

Bb 
  ช่างงามแล้วก็โดนใจอย่างนี้
Am 
  มองกี่ที กี่ที มันก็ ve
Gm 
ry 
 
good
 
  Baby แค่เธอเรียกฉันคุณ
C 
พี่
 
  จะอยู่ตรงนี้ ดูแลแบบว่า very good
 

Bb 
เหมือนคุณมีเวทมนตร์ที่
Am 
ทำให้ใจผม
Gm 
มันเต้นรัวทุกทีเว
Am 
ลาอยู่ใกล้คุณ
 
ยิ่ง
Bb 
ฝืนเท่าไร 
 
ผมเองก็
Am 
กลัวจะไม่ไหว
 
ยิ่ง
Gm 
เจอ (ยิ่งใช่) ยิ่งใกล้ (ยิ่งชอบ)
 
ขอม
C 
อบตัวเลยแล้วกัน

 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! 
 
คุณพระ!
 
ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมดแล้ว
 
จะเก็บ
Gm 
ทรงก็คงไม่ทันละ 
 
อีกไม่น
F 
านก็คงจะไม่แคล้ว
 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! คุณพระ! ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมดแล้ว
 
ไม่ต้อง
Gm 
มีแม่สื่อมาคอยชัก (Woo)  
C 
ใจผมก็รักแต่คุณ

Bb 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย Yah (Aey)
Am 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอย 
 
(Oh)
Gm 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย 
 
นีน
F 
อยนีนอยนีน้อยนีนอย
Bb 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย Yah (Aey)
Am 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอย 
 
(Oh)
Gm 
  ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย.. 
 
 
C 

 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! 
 
คุณพระ!
 
ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมด
Gm 
แล้ว.. 
 
 
F 

 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! 
 
คุณพระ!
 
ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมดแล้ว
 
จะเก็บ
Gm 
ทรงก็คงไม่ทันละ 
 
อีกไม่น
F 
านก็คงจะไม่แคล้ว
 
อุ๊ย คุณ
Bb 
พระ! คุณพระ! ใจผมมันโดน
Am 
ตกไปหมดแล้ว
 
ไม่ต้อง
Gm 
มีแม่สื่อมาคอยชัก 
 
(
C 
Woo) 
 
ใจผมก็รักแต่คุณ

Bb 
  มีเธอ มีฉัน เนี่ยแหละโอเค
Am 
  รับรองว่าจะไม่ทำให้ 
 
Broken
Gm 
  ในทุกวันจะยกนิ้วโป้งให้เธอเห็น
 
  แล
F 
ะพูดว่า Very good

Bb 
  มีเธอกับฉัน เนี่ยแหละ โอเค
Am 
  จะไม่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่า 
 
โดนเท
Gm 
  เธอเดินกับฉันอ่ะ 
 
คนเขามองเต็ม
 
  
C 
อุ๊ย!! 
 
ใจผมก็รักแต่
F 
คุณ


อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ!
ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว..

ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย Yah ชะเอิงเอิงเอิงเอย
ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย นีนอยนีนอยนีน้อยนีนอย

อ่ะเท่งมง ผมก็งงหัวใจ
ถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฉันขอจีบได้ไหม
เป็นเธอเท่านั้น มาทำให้ใจ
มันปิดไม่มิด สนิทไม่ได้

ก็คุณน่ารักตะโกนบอกเลยคำเดียวว่าโดน
อุ๊ย คุณพระ! อุ๊ย คุณพระ! อุ๊ย คุณพระ! อุ๊ย คุณพระ!
ใจผมมันเหลวหมดแล้วไง

เหมือนคุณมีเวทมนตร์ที่ทำให้ใจผม
มันเต้นรัวทุกทีเวลาอยู่ใกล้คุณ
ยิ่งฝืนเท่าไร ผมเองก็กลัวจะไม่ไหว
ยิ่งเจอ (ยิ่งใช่) ยิ่งใกล้ (ยิ่งชอบ)
ขอมอบตัวเลยแล้วกัน

อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ!
ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว
จะเก็บทรงก็คงไม่ทันละ อีกไม่นานก็คงจะไม่แคล้ว
อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ! ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว
ไม่ต้องมีแม่สื่อมาคอยชัก (Woo) ใจผมก็รักแต่คุณ

ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย Yah (Aey)
ชะเอิงเอิงเอิงเอย (Oh)
ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย นีนอยนีนอยนีน้อยนีนอย
ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย Yah (Aey)
ชะเอิงเอิงเอิงเอย (Oh) ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย

น่ารักขนาดนี้มีแฟนหรือยังคะ Why
ใจผมมันเหลวเหมือนน้ำหวาน Ah
Oh baby you ฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่า..
You got that’s all my vibe yeah

ช่างงามแล้วก็โดนใจอย่างนี้
มองกี่ที กี่ที มันก็ very good
Baby แค่เธอเรียกฉันคุณพี่
จะอยู่ตรงนี้ ดูแลแบบว่า very good

เหมือนคุณมีเวทมนตร์ที่ทำให้ใจผม
มันเต้นรัวทุกทีเวลาอยู่ใกล้คุณ
ยิ่งฝืนเท่าไร ผมเองก็กลัวจะไม่ไหว
ยิ่งเจอ (ยิ่งใช่) ยิ่งใกล้ (ยิ่งชอบ)
ขอมอบตัวเลยแล้วกัน

อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ!
ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว
จะเก็บทรงก็คงไม่ทันละ อีกไม่นานก็คงจะไม่แคล้ว
อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ! ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว
ไม่ต้องมีแม่สื่อมาคอยชัก (Woo) ใจผมก็รักแต่คุณ

ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย Yah (Aey)
ชะเอิงเอิงเอิงเอย (Oh)
ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย นีนอยนีนอยนีน้อยนีนอย
ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย Yah (Aey)
ชะเอิงเอิงเอิงเอย (Oh) ชะเอิงเอิงเอิงเอ่ย

อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ!
ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว..

อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ!
ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว
จะเก็บทรงก็คงไม่ทันละ อีกไม่นานก็คงจะไม่แคล้ว
อุ๊ย คุณพระ! คุณพระ! ใจผมมันโดนตกไปหมดแล้ว
ไม่ต้องมีแม่สื่อมาคอยชัก (Woo) ใจผมก็รักแต่คุณ

มีเธอ มีฉัน เนี่ยแหละโอเค
รับรองว่าจะไม่ทำให้ Broken
ในทุกวันจะยกนิ้วโป้งให้เธอเห็น
และพูดว่า Very good

มีเธอกับฉัน เนี่ยแหละ โอเค
จะไม่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่า โดนเท
เธอเดินกับฉันอ่ะ คนเขามองเต็ม
อุ๊ย!! ใจผมก็รักแต่คุณ

มิวสิควิดีโอ อุ๊ย คุณพระ! (OMG) LAZ1

เพลง : อุ๊ย คุณพระ! (OMG) (คอร์ด)
ศิลปิน : LAZ1
Lyric : กฤษติกร พรสาธิต, Pittaya Saechua
Lyric : Krittimuk Chanchuen, Narakon Nichakunthanachot
Arrangement : วรเชษฏฐ์ ฐานุพงศ์ชรัช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend