คอร์ดเพลง บุญเก่า ก้อง ห้วยไร่

  
Text   


INTRO | Eb Bb/D | Cm Bb |
INTRO | Ab Gm | Fm Bb | Bb |

Eb 
  ยังบ่
Bb/D 
มีไผ..เข้ามาแท
Cm 
นที่
 
ยังมิดสี่
Bb 
หลี่ 
 
ผ่านมากี่ปียังคื
Ab 
อเก่า
 
ยังมีแต่
Gm 
เจ้า 
 
เจ้าเพียงคน
Fm 
เดียว..
 
วนเวียนอยู่ในหั
Bb 
วใจ

Eb 
  อ้ายกะ
Bb/D 
ยังงึด 
 
งึดใจเจ้า
Cm 
ของ
 
มันยังบ่
Bb 
มองผู้สาวคนใหม่จัก
Ab 
เทื่อ
 
เป็นฮ้ายเอาเ
Gm 
หลือ 
 
จักว่าจัก
Fm 
เทื่อ
 
เอาแต่สิคิดฮอด
Bb 
เขา

Ab 
  บุญเก่า..ปางใ
Gm 
ด๋ที่อ้ายได้เฮ็ด
Fm 
  ส่อยให้หนุน
Bb 
นำ

 
ขอให้อ้าย
Eb 
ลืม 
 
ลืมเจ้าไ
Gm 
ด้บ่
 
อย่าให้อ้า
Cm 
ยท้อ 
 
ให้อ้ายต้องทร
Bb 
มาน
 
ขอสิ่งศักดิ์
Ab 
สิทธิ์..จงดลบัน
Gm 
ดาล..
 
ลบความทรง
Fm 
จำที่เกี่ยวกับเจ้าถิ่ม
Bb 
ไป

 
อย่าให้คึด
Eb 
ฮอด 
 
อย่าอยากกอด
Gm 
เขา
 
อย่าให้ใช้ความ
Cm 
เมาบรรเทาหั
Bb 
วใจ
 
ขอให้อ้าย
Ab 
เซา 
 
เซาฮัก
Gm 
เจ้าหลาย
 
ขอให้อ้าย
Fm 
กลับมาเป็นผู้
Bb 
ชายที่ใจแข็
Eb 
งแรง

Ab 
อยากลืมปานใด๋หัวใจกะ
Gm 
ยังฮักคือเก่า
 
ยังคงเ
Fm 
หงายังปวดร้าว ยังมีเจ้า อยู่เต็มหั
Bb 
วใจ

INSTRU | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb |

Ab 
  บุญเก่า..ปางใ
Gm 
ด๋ที่อ้ายได้เฮ็ด
Fm 
  ส่อยให้หนุน
Bb 
นำ

 
ขอให้อ้าย
Eb 
ลืม 
 
ลืมเจ้าไ
Gm 
ด้บ่
 
อย่าให้อ้า
Cm 
ยท้อ 
 
ให้อ้ายต้องทร
Bb 
มาน
 
ขอสิ่งศักดิ์
Ab 
สิทธิ์..จงดลบัน
Gm 
ดาล
 
ลบความทรง
Fm 
จำที่เกี่ยวกับเจ้าถิ่ม
Bb 
ไป

 
อย่าให้คึด
Eb 
ฮอด 
 
อย่าอยากกอด
Gm 
เขา
 
อย่าให้ใช้ความ
Cm 
เมาบรรเทาหั
Bb 
วใจ
 
ขอให้อ้าย
Ab 
เซา 
 
เซาฮัก
Gm 
เจ้าหลาย
 
ขอให้อ้าย
Fm 
กลับมาเป็นผู้
Bb 
ชายที่ใจแข็
Eb 
งแรง

 
ตอ
Ab 
นนี้..หัวใ
Bb 
จยังฮัก.. 
 
เจ้าแฮง..

OUTRO | Eb Bb/D | Cm Bb |
OUTRO | Ab Gm | Fm Bb | Bb |


ยังบ่มีไผ..เข้ามาแทนที่
ยังมิดสี่หลี่ ผ่านมากี่ปียังคือเก่า
ยังมีแต่เจ้า เจ้าเพียงคนเดียว..
วนเวียนอยู่ในหัวใจ

อ้ายกะยังงึด งึดใจเจ้าของ
มันยังบ่มองผู้สาวคนใหม่จักเทื่อ
เป็นฮ้ายเอาเหลือ จักว่าจักเทื่อ
เอาแต่สิคิดฮอดเขา

บุญเก่า..ปางใด๋ที่อ้ายได้เฮ็ด
ส่อยให้หนุนนำ..

ขอให้อ้ายลืม ลืมเจ้าได้บ่
อย่าให้อ้ายท้อ ให้อ้ายต้องทรมาน
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์..จงดลบันดาล..
ลบความทรงจำที่เกี่ยวกับเจ้าถิ่มไป

อย่าให้คึดฮอด อย่าอยากกอดเขา
อย่าให้ใช้ความเมาบรรเทาหัวใจ
ขอให้อ้ายเซา เซาฮักเจ้าหลาย
ขอให้อ้ายกลับมาเป็นผู้ชายที่ใจแข็งแรง

อยากลืมปานใด๋หัวใจกะยังฮักคือเก่า
ยังคงเหงา ยังปวดร้าว ยังมีเจ้าอยู่เต็มหัวใจ

( ดนตรี )

บุญเก่า..ปางใด๋ที่อ้ายได้เฮ็ด
ส่อยให้หนุนนำ

ขอให้อ้ายลืม ลืมเจ้าได้บ่
อย่าให้อ้ายท้อ ให้อ้ายต้องทรมาน
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์..จงดลบันดาล
ลบความทรงจำที่เกี่ยวกับเจ้าถิ่มไป

อย่าให้คึดฮอด อย่าอยากกอดเขา
อย่าให้ใช้ความเมาบรรเทาหัวใจ
ขอให้อ้ายเซา เซาฮักเจ้าหลาย
ขอให้อ้ายกลับมาเป็นผู้ชายที่ใจแข็งแรง

ตอนนี้..หัวใจยังฮัก.. เจ้าแฮง..

มิวสิควิดีโอ บุญเก่า ก้อง ห้วยไร่

เพลง : บุญเก่า
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง : เดี่ยว ธีรวุฒิ
เรียบเรียง : กั้ง ปิ่นโต
ติดต่องานแสดง : 063-368-5666
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend