คอร์ดเพลง ความฮู้สึกตัดต่อบ่ได้ เบลล์ นิภาดา

  
Text   


INTRO | Em D | C | Em D | C |

G 
  แก้วที่มัน
D/F# 
ร้าว..
Em 
  ขวดที่มันแ
D 
ตกใจที่มั
C 
นแหลก
 
  คือ
Bm 
ฮักของเฮาคง
Am 
ต่อคือเก่าบ่
D 
ได้

G 
  อ้ายบ่แม่
D/F# 
นคน..
Em 
  อ้ายมันปิศ
D 
าจ 
 
โหดเหี้ยมข
C 
นาด
 
  เฮ็ด
Bm 
กันได้คัก 
 
กับ
Am 
คนฮักอ้ายเบิ
D 
ดใจ

 
กลับคืนมา
Em 
หยัง.. 
 
คือบ่ไป
Bm 
หย่าง
 
กับ
C 
คนที่อ้
D 
ายเลือก
G 
ไว้
 
มันตายไป
Em 
แล้ว.. 
 
คนที่
Bm 
ฮักอ้ายหลาย
C 
มีตั้งแต่คนใหม่ 
 
ที่อ้ายบ่สมค
D 
วรฮู้จัก

 
ความฮู้
G 
สึกมันตัดต่อบ่ได้
 
สิเว้าจั่งใ
Bm 
ด๋มันกะบ่คือเก่า
 
มาทางใ
Am 
ด๋กะกลับไปให้ฟ้าว
 
ไผกะเ
D 
ว้าได้ดอกคำว่าฮัก

 
น้องบ่ไ
Em 
ด้ฮู้สึกหยัง
Bm 
แล้ว
 
มันจบแ
C 
ล้วมื้อน้องเจ็
G 
บคัก
Am 
กว่าชีวิตหนึ่งสิใ
Bm 
ช้คำว่าฮัก
 
คนๆ
C 
นั้นต้องสำคัญส่ำ
D 
ใด๋
 
แต่อ้ายกะบ่เห็น
G 
ค่ามัน.. 
 
 
Em 

 
สิเ
D 
ว้าให้
C 
ฟัง 
 
เป็นห
D 
ยังจั่งคืนไป
Em 
บ่ได้
 
ย้อ
D 
นว่าเกือบต
C 
าย 
 
 
D 
มื้อที่อ้ายถิ่ม
Em 
กัน
 
กะเลยเ
D 
ว้ากับใ
C 
จ 
 
โสต
D 
ายตั้งแต่มื้
Em 
อนั่น
 
ว่า
D 
สิบ่
C 
หัน 
 
คืนไปพ้อคนหลา
D 
ยใจ
F# 
ฮือ.. 
 
 
Em 
 
D 

INSTRU | Em Bm | C G |
INSTRU | Am Bm | C D |
INSTRU | Em Bm | C G |
INSTRU | Am Bm | C D | D |

 
ความฮู้
G 
สึกมันตัดต่อบ่ได้
 
สิเว้าจั่งใ
Bm 
ด๋มันกะบ่คือเก่า
 
มาทางใ
Am 
ด๋กะกลับไปให้ฟ้าว
 
ไผกะเ
D 
ว้าได้ดอกคำว่าฮัก

 
น้องบ่ไ
Em 
ด้ฮู้สึกหยัง
Bm 
แล้ว
 
มันจบแ
C 
ล้วมื้อน้องเจ็
G 
บคัก
Am 
กว่าชีวิตหนึ่งสิใ
Bm 
ช้คำว่าฮัก
 
คนๆ
C 
นั้นต้องสำคัญส่ำ
D 
ใด๋..

 
ความฮู้
G 
สึกมันตัดต่อบ่ได้
 
สิเว้าจั่งใ
Bm 
ด๋มันกะบ่คือเก่า
 
มาทางใ
Am 
ด๋กะกลับไปให้ฟ้าว
 
ไผกะเ
D 
ว้าได้ดอกคำว่าฮัก

 
น้องบ่ไ
Em 
ด้ฮู้สึกหยัง
Bm 
แล้ว
 
มันจบแ
C 
ล้วมื้อน้องเจ็
G 
บคัก
Am 
กว่าชีวิตหนึ่งสิใ
Bm 
ช้คำว่าฮัก
 
คนๆ
C 
นั้นต้องสำคัญส่ำ
D 
ใด๋..
 
แต่อ้ายกะบ่เห็น
 
ค่ามัน…

OUTRO | Em D | C | Em D | C |


แก้วที่มันร้าว..
ขวดที่มันแตกใจที่มันแหลก
คือฮักของเฮาคงต่อคือเก่าบ่ได้

อ้ายบ่แม่นคน..
อ้ายมันปิศาจ โหดเหี้ยมขนาด
เฮ็ดกันได้คัก กับคนฮักอ้ายเบิดใจ
กลับคืนมาหยัง
คือบ่ไปหย่าง กับคนที่อ้ายเลือกไว้
มันตายไปแล้ว คนที่ฮักอ้ายหลาย
มีตั้งแต่คนใหม่ ที่อ้ายบ่สมควรฮู้จัก

ความฮู้สึกมันตัดต่อบ่ได้
สิเว้าจั่งใด๋มันกะบ่คือเก่า
มาทางใด๋กะกลับไปให้ฟ้าว
ไผกะเว้าได้ดอกคำว่าฮัก

น้องบ่ได้ฮู้สึกหยังแล้ว
มันจบแล้วมื้อน้องเจ็บคัก
กว่าชีวิตหนึ่งสิใช้คำว่าฮัก
คนๆนั้นต้องสำคัญส่ำใด๋
แต่อ้ายกะบ่เห็นค่ามัน

สิเว้าให้ฟัง เป็นหยังจั่งคืนไปบ่ได้
ย้อนว่าเกือบตาย มื้อที่อ้ายถิ่มกัน
กะเลยเว้ากับใจ โสตายตั้งแต่มื้อนั่น
ว่าสิบ่หัน คืนไปพ้อคนหลายใจ ฮือ…

ดนตรี

ความฮู้สึกมันตัดต่อบ่ได้
สิเว้าจั่งใด๋มันกะบ่คือเก่า
มาทางใด๋กะกลับไปให้ฟ้าว
ไผกะเว้าได้ดอกคำว่าฮัก

น้องบ่ได้ฮู้สึกหยังแล้ว
มันจบแล้วมื้อน้องเจ็บคัก
กว่าชีวิตหนึ่งสิใช้คำว่าฮัก
คนๆนั้นต้องสำคัญส่ำใด๋

ความฮู้สึกมันตัดต่อบ่ได้
สิเว้าจั่งใด๋มันกะบ่คือเก่า
มาทางใด๋กะกลับไปให้ฟ้าว
ไผกะเว้าได้ดอกคำว่าฮัก

น้องบ่ได้ฮู้สึกหยังแล้ว
มันจบแล้วมื้อน้องเจ็บคัก
กว่าชีวิตหนึ่งสิใช้คำว่าฮัก
คนๆนั้นต้องสำคัญส่ำใด๋
แต่อ้ายกะบ่เห็นค่ามัน

มิวสิควิดีโอ ความฮู้สึกตัดต่อบ่ได้ เบลล์ นิภาดา

เพลง : ความฮู้สึกตัดต่อบ่ได้
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend