คอร์ดเพลง ยิ่งเหงายิ่งคิดถึงเธอ Serious Bacon

  
Text   


INTRO | A | A |
INTRO | A | A | C#m | C#m |
INTRO | D | D | E | E |

 
มองฟ้
าไร้ดาว
 
มันเหงาจนได้ยินเสี
C#m 
ยงหัวใจ
 
มันเหงาจนใจฉันท
นไม่ไหว
 
ไม่เห็นมีใครอยู่เคี
ยงข้างกัน

 
นอนฝั
นทุกคืน
 
มันเหงาจนเก็บไปฝั
C#m 
นทุกคืน
 
สุดท้ายก็ไม่เห็นใค
รตอนตื่น
 
กี่ครั้งที่ใจต้องท
น 
 
ต้องฝืน

 
ค่ำคืน
ที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะเหงาเหมือนกันหรื
F#m 
อเปล่า
 
ก็มันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเห
A7 
งา
 
ค่ำคื
นที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะคิดถึงใครหรื
F#m 
อเปล่า
 
แต่ฉันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเหงา 
 
ยิ่งเหงายิ่งคิดถึง
เธอ..

 
อยากวอน
ขอดาว
 
อยากเห็นดาวตกตรงฟ้
C#m 
าแสนไกล
 
ให้ฉันขออธิษฐา
นได้ไหม
 
อยากขอให้เรากลับม
าพบกัน

 
ทุกครั้
งที่นอนหลับฝัน 
 
อยากพบกับเธอสักครั้ง
 
หากมั
C#m 
นจะมีวันนั้นที่ฉันได้กุมมือเธออีกครั้ง
 
จะไม่ปล่อ
ยให้เธอหลุดไปที่ไหน
 
จะกอดและฉุดดึงเธอเอาไว้ แต่รู้
ดี..
 
ว่าทำได้เพียงฝัน..
 

 
ค่ำคืน
ที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะเหงาเหมือนกันหรื
F#m 
อเปล่า
 
ก็มันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเห
A7 
งา
 
ค่ำคื
นที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะคิดถึงใครหรื
F#m 
อเปล่า
 
แต่ฉันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเหงา 
 
ยิ่งเหงายิ่งคิดถึง
 
เธอ..

 
   
ใจมีเพียงเธอ 
 
แต่เธอไม่มีใจ
 
   
C#m 
ยังรอเพียงเธอ 
 
แม้เธอเริ่มต้นใหม่
 
   
ยังคิดถึงเธอ 
 
แต่เธอคิดถึงใคร
 
   
จะนานเท่าไหร่ 
 
ยังคงคิดถึงเธอ

 
   
ใจมีเพียงเธอ 
 
แต่เธอไม่มีใจ
 
   
C#m 
ยังรอเพียงเธอ 
 
แม้เธอเริ่มต้นใหม่
 
   
ยังคิดถึงเธอ 
 
แต่เธอคิดถึงใคร
 
   
จะนานเท่าไหร่ 
 
ยังคงคิดถึงเธอ


มองฟ้าไร้ดาว
มันเหงาจนได้ยินเสียงหัวใจ
มันเหงาจนใจฉันทนไม่ไหว
ไม่เห็นมีใครอยู่เคียงข้างกัน

นอนฝันทุกคืน
มันเหงาจนเก็บไปฝันทุกคืน
สุดท้ายก็ไม่เห็นใครตอนตื่น
กี่ครั้งที่ใจต้องทน ต้องฝืน

ค่ำคืนที่ฟ้าไม่มีแสงดาว
ไม่รู้เธอ..จะเหงาเหมือนกันหรือเปล่า
ก็มันคิดถึงเธอ ได้แต่คิดถึงเธอ
ยิ่งคิดมันก็ยิ่งเหงา
ค่ำคืนที่ฟ้าไม่มีแสงดาว
ไม่รู้เธอ..จะคิดถึงใครหรือเปล่า
แต่ฉันคิดถึงเธอ ได้แต่คิดถึงเธอ
ยิ่งคิดมันก็ยิ่งเหงา ยิ่งเหงายิ่งคิดถึงเธอ..

อยากวอนขอดาว
อยากเห็นดาวตกตรงฟ้าแสนไกล
ให้ฉันขออธิษฐานได้ไหม
อยากขอให้เรากลับมาพบกัน

ทุกครั้งที่นอนหลับฝัน อยากพบกับเธอสักครั้ง
หากมันจะมีวันนั้นที่ฉันได้กุมมือเธออีกครั้ง
จะไม่ปล่อยให้เธอหลุดไปที่ไหน
จะกอดและฉุดดึงเธอเอาไว้ แต่รู้ดี..
ว่าทำได้เพียงฝัน..

ค่ำคืนที่ฟ้าไม่มีแสงดาว
ไม่รู้เธอ..จะเหงาเหมือนกันหรือเปล่า
ก็มันคิดถึงเธอ ได้แต่คิดถึงเธอ
ยิ่งคิดมันก็ยิ่งเหงา
ค่ำคืนที่ฟ้าไม่มีแสงดาว
ไม่รู้เธอ..จะคิดถึงใครหรือเปล่า
แต่ฉันคิดถึงเธอ ได้แต่คิดถึงเธอ
ยิ่งคิดมันก็ยิ่งเหงา ยิ่งเหงายิ่งคิดถึงเธอ..

ใจมีเพียงเธอ แต่เธอไม่มีใจ
ยังรอเพียงเธอ แม้เธอเริ่มต้นใหม่
ยังคิดถึงเธอ แต่เธอคิดถึงใคร
จะนานเท่าไหร่ ยังคงคิดถึงเธอ

ใจมีเพียงเธอ แต่เธอไม่มีใจ
ยังรอเพียงเธอ แม้เธอเริ่มต้นใหม่
ยังคิดถึงเธอ แต่เธอคิดถึงใคร
จะนานเท่าไหร่ ยังคงคิดถึงเธอ

มิวสิควิดีโอ ยิ่งเหงายิ่งคิดถึงเธอ Serious Bacon

เพลง : ยิ่งเหงายิ่งคิดถึงเธอ
ศิลปิน : Serious Bacon
เนื้อร้อง/ทำนอง : Portrait, Serious Bacon
เรียบเรียง : Songmuang Chaiyarit
ติดต่องานแสดง : 062 4949 583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend