คอร์ดเพลง จะกลับไปดีกับเขาก็บอก – SERIOUS BACON

  
Text   

คอร์ดเพลง : จะกลับไปดีกับเขาก็บอก SERIOUS BACON

คอร์ดเพลง จะกลับไปดีกับเขาก็บอก - SERIOUS BACON

เพลง :

ศิลปิน : SERIOUS BACON

เนื้อร้อง/ทำนอง : Pemika Jiranaraks

คอร์ดทั้งหมด : D,Bm,G,F#m,Em,A


 
จะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอก
 
 
รู้ตัวตลอด อีกเดี๋ยวก็คงต้องไป
 

INTRO | D | Bm | G F#m | Em A |

 
อีกครั้งที่ไ
D 
ด้เป็นที่ปรึกษา
 
เวลาที่
Bm 
เธอทะเลาะกับเขา
 
คราวนี้เขา
G 
ไปมองใครหรือ
F#m 
เปล่า
 
หรือมีอะ
Em 
ไรที่คิดมาก
A 
ไป

 
ก็
D 
ฉันเป็นคนคอยถาม
 
จนมันจำ
Bm 
เรื่องของเธอกับเขา
 
ได้จนขึ้
G 
นใจ.. 
 
 
F#m 
 
แต่เธออยาก
Em 
เล่าอะไรอีกไ
A 
หม

 
คอ
F#m 
ยอยู่ข้า
Bm 
งเธอ
 
ในวันที่
Em 
เขาทำตัวไ
A 
ม่ดี
 
แล้วเธอก็
F#m 
กลับ 
 
ไปทุ
Bm 
กที
 
ครา
Em 
วนี้คงไม่ต่าง
A 
กัน

 
จะกลับไปดีกับเ
D 
ขาก็แค่บอก
F#m 
รู้ตัวตลอด 
 
อีกเ
Em 
ดี๋ยวก็คงต้อง
A 
ไป 
 
คนอย่างเราทำ
D 
ได้แค่คอยปลอบ
F#m 
รับฟังตลอด 
 
 
Em 
อย่าไปเผลอคิดไ
A 
กล 
 
เป็นคนสำ
G 
คัญเมื่อเธอไม่
Gm 
มีเขา
 
แค่เพียงชั่ว
F#m 
คราวเมื่อเธอเศร้
Bm 
าใจ
 
เธอดีกับเ
Em 
ขาเมื่อไหร่ 
 
ฉัน
A 
ก็ต้องไปอ
D 
ยู่ดี

INSTRU | Em A |

 
กี่ครั้งที่เ
D 
ขาทำตัวใจร้าย
 
แต่เธอคง
Bm 
ให้อภัยใช่ไหม
 
ต่อให้ต้องเสี
G 
ยน้ำตาเท่า
F#m 
ไหร่
 
แต่เดี๋ยว
Em 
เธอก็กลับ
A 
ไป

 
คอ
F#m 
ยอยู่ข้า
Bm 
งเธอ
 
ในวันที่
Em 
เขาทำตัวไ
A 
ม่ดี
 
แล้วเธอก็
F#m 
กลับ 
 
ไปทุ
Bm 
กที
 
ครา
Em 
วนี้คงไม่ต่าง
A 
กัน

 
จะกลับไปดีกับเ
D 
ขาก็แค่บอก
F#m 
รู้ตัวตลอด 
 
อีกเ
Em 
ดี๋ยวก็คงต้อง
A 
ไป 
 
คนอย่างเราทำ
D 
ได้แค่คอยปลอบ
F#m 
รับฟังตลอด 
 
 
Em 
อย่าไปเผลอคิดไ
A 
กล 
 
เป็นคนสำ
G 
คัญเมื่อเธอไม่
Gm 
มีเขา
 
แค่เพียงชั่ว
F#m 
คราวเมื่อเธอเศร้
Bm 
าใจ
 
เธอดีกับเ
Em 
ขาเมื่อไหร่ 
 
ฉัน
A 
ก็ต้องไปอ
D 
ยู่ดี 
 
 
A 

 
จะกลับไปดีกับเ
D 
ขาก็แค่บอก
F#m 
รู้ตัวตลอด 
 
อีกเ
Em 
ดี๋ยวก็คงต้อง
A 
ไป 
 
คนอย่างเราทำ
D 
ได้แค่คอยปลอบ
F#m 
รับฟังตลอด 
 
 
Em 
อย่าไปเผลอคิดไ
A 
กล 
 
เป็นคนสำ
G 
คัญเมื่อเธอไม่
Gm 
มีเขา
 
แค่เพียงชั่ว
F#m 
คราวเมื่อเธอเศร้
Bm 
าใจ
 
เธอดีกับเ
Em 
ขาเมื่อไหร่ 
 
ฉัน
A 
ก็ต้องไปอ
D 
ยู่ดี

 
เธอดีกับ
Em 
เขาเมื่อ
F#m 
ไหร่ 
 
ฉัน
Gm 
ก็ต้องไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จะกลับไปดีกับเขาก็บอก


จะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอก
รู้ตัวตลอด อีกเดี๋ยวก็คงต้องไป

( ดนตรี )

อีกครั้งที่ได้เป็นที่ปรึกษา
เวลาที่เธอทะเลาะกับเขา
คราวนี้เขาไปมองใครหรือเปล่า
หรือมีอะไรที่คิดมากไป

ก็ฉันเป็นคนคอยถาม
จนมันจำเรื่องของเธอกับเขา
ได้จนขึ้นใจ..
แต่เธออยากเล่าอะไรอีกไหม

คอยอยู่ข้างเธอ
ในวันที่เขาทำตัวไม่ดี
แล้วเธอก็กลับ ไปทุกที
คราวนี้คงไม่ต่างกัน

จะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอก
รู้ตัวตลอด อีกเดี๋ยวก็คงต้องไป 
คนอย่างเราทำได้แค่คอยปลอบ
รับฟังตลอด อย่าไปเผลอคิดไกล 
เป็นคนสำคัญเมื่อเธอไม่มีเขา
แค่เพียงชั่วคราวเมื่อเธอเศร้าใจ
เธอดีกับเขาเมื่อไหร่ ฉันก็ต้องไปอยู่ดี

( ดนตรี )

กี่ครั้งที่เขาทำตัวใจร้าย
แต่เธอคงให้อภัยใช่ไหม
ต่อให้ต้องเสียน้ำตาเท่าไหร่
แต่เดี๋ยวเธอก็กลับไป

คอยอยู่ข้างเธอ
ในวันที่เขาทำตัวไม่ดี
แล้วเธอก็กลับ ไปทุกที
คราวนี้คงไม่ต่างกัน

จะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอก
รู้ตัวตลอด อีกเดี๋ยวก็คงต้องไป 
คนอย่างเราทำได้แค่คอยปลอบ
รับฟังตลอด อย่าไปเผลอคิดไกล 
เป็นคนสำคัญเมื่อเธอไม่มีเขา
แค่เพียงชั่วคราวเมื่อเธอเศร้าใจ
เธอดีกับเขาเมื่อไหร่ ฉันก็ต้องไปอยู่ดี

จะกลับไปดีกับเขาก็แค่บอก
รู้ตัวตลอด อีกเดี๋ยวก็คงต้องไป 
คนอย่างเราทำได้แค่คอยปลอบ
รับฟังตลอด อย่าไปเผลอคิดไกล 
เป็นคนสำคัญเมื่อเธอไม่มีเขา
แค่เพียงชั่วคราวเมื่อเธอเศร้าใจ
เธอดีกับเขาเมื่อไหร่ ฉันก็ต้องไปอยู่ดี

เธอดีกับเขาเมื่อไหร่ ฉันก็ต้องไป..

มิวสิควิดีโอ จะกลับไปดีกับเขาก็บอก SERIOUS BACON

เพลง จะกลับไปดีกับเขาก็บอก
ศิลปิน : SERIOUS BACON
Melody : Pemika Jiranaraks
Arrange : Songmuang Chaiyariti
ติดต่องานจ้าง : 062 4949 583, 02 241 4472 ต่อ 6514
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend