คอร์ดเพลง ไม่พิเศษ Serious Bacon

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่พิเศษ SERIOUS BACON

คอร์ด :

ศิลปิน : Serious Bacon

เนื้อร้อง/ทำนอง : Serious Bacon

คอร์ดในเพลง : A,Am,B,E,C#m,F#m


INTRO | A | Am | F#m | B |

 
บาง
ทีเธออาจไม่ได้คิด 
 
ทำ
G#m 
ลงไปไม่รู้ซักนิด
 
ว่ามี
F#m 
ใคร..พร่ำเพ้อไปไก
ล..

 
บา
งทีเธอพูดจาหวาน ๆ บา
G#m 
งทีเราสบตานาน 
 
 
และบา
F#m 
งที..ก็เหมือนว่าเธอมี
ใจ

 
แต่ขอ
เถอะ 
 
ช่วยฉันได้ไห
G#m 
 
ถ้าเธอไม่คิ
F#m 
ดอะไร 
 
อย่าทำให้ฉันคิ
ดมากไป

 
อย่ามาใช้
ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศ
C#m 
 
ถ้าฉันไม่
Bm 
พิเศษ
..
 
อย่าเลยอย่าพู
F#m 
ดมันออกม
 
อย่ามาทำ
อะไรให้คิดว่าพิเศษ
C#m 
 
หากไม่เห็นฉันใ
Bm 
นสาย
ตา
 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กกันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย

 
ที่เธอ
ยิ้มมา 
 
ที่เธอซบไหล่
 
เธอเค
C#m 
ยใส่ใจอะไรบ้างไหม
 
เดี๋ยวเธ
F#m 
อก็มา 
 
เดี๋ยวเธอก็ไป
 
ไม่รู้ว่าฉัน
นั้นต้องทำตัวแบบไหน

 
เธอเข้
ามาทำให้เพ้อ 
 
นอนละเมอ
 
คิดถึงเธอ อยากพบเจ
C#m 
 
ไม่รู้ต้องเป็นแบบนี้อีกนานสักแค่ไหน
 
 
ถ้าไม่
F#m 
ได้คิดอะไรอย่ามาทำให้ฉันหวั่นไหว
 
 
ถ้าไม่มีใจก็ไปให้ไกลเถอะ

 
แต่ขอ
เถอะ 
 
ช่วยฉันได้ไห
G#m 
 
ถ้าเธอไม่คิ
F#m 
ดอะไร 
 
อย่าทำให้ฉันคิ
ดมากไป

 
อย่ามาใช้
ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศ
C#m 
 
ถ้าฉันไม่
Bm 
พิเศษ
.. 
 
อย่าเลยอย่าพู
F#m 
ดมันออกม
 
อย่ามาทำ
อะไรให้คิดว่าพิเศษ
C#m 
 
หากไม่เห็นฉันใ
Bm 
นสาย
ตา
 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กกันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย

INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | A A#dim | B | B |

 
อย่ามาใช้
ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศ
C#m 
 
ถ้าฉันไม่
Bm 
พิเศษ
..
 
อย่าเลยอย่าพู
F#m 
ดมันออกม
 
อย่ามาทำ
อะไรให้คิดว่าพิเศษ
C#m 
 
หากไม่เห็นฉันใ
Bm 
นสาย
ตา
 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กกันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย

INSTRU | E | C#m Bm | A |

 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กฉันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่พิเศษ


บางทีเธออาจไม่ได้คิด ทำลงไปไม่รู้ซักนิด
ว่ามีใคร..พร่ำเพ้อไปไกล..

บางทีเธอพูดจาหวาน ๆ บางทีเราสบตานาน ๆ
และบางที..ก็เหมือนว่าเธอมีใจ

แต่ขอเถอะ ช่วยฉันได้ไหม
ถ้าเธอไม่คิดอะไร อย่าทำให้ฉันคิดมากไป

อย่ามาใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศษ
ถ้าฉันไม่พิเศษ..
อย่าเลยอย่าพูดมันออกมา
อย่ามาทำอะไรให้คิดว่าพิเศษ
หากไม่เห็นฉันในสายตา
ถ้าจะไม่รักกันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย

ที่เธอยิ้มมา ที่เธอซบไหล่
เธอเคยใส่ใจอะไรบ้างไหม
เดี๋ยวเธอก็มา เดี๋ยวเธอก็ไป
ไม่รู้ว่าฉันนั้นต้องทำตัวแบบไหน

เธอเข้ามาทำให้เพ้อ นอนละเมอ
คิดถึงเธอ อยากพบเจอ
ไม่รู้ต้องเป็นแบบนี้อีกนานสักแค่ไหน
ถ้าไม่ได้คิดอะไรอย่ามาทำให้ฉันหวั่นไหว
ถ้าไม่มีใจก็ไปให้ไกลเถอะ

แต่ขอเถอะ ช่วยฉันได้ไหม
ถ้าเธอไม่คิดอะไร อย่าทำให้ฉันคิดมากไป

อย่ามาใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศษ
ถ้าฉันไม่พิเศษ.. อย่าเลยอย่าพูดมันออกมา
อย่ามาทำอะไรให้คิดว่าพิเศษ
หากไม่เห็นฉันในสายตา
ถ้าจะไม่รักกันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย

( ดนตรี )

อย่ามาใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศษ
ถ้าฉันไม่พิเศษ..
อย่าเลยอย่าพูดมันออกมา
อย่ามาทำอะไรให้คิดว่าพิเศษ
หากไม่เห็นฉันในสายตา
ถ้าจะไม่รักกันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย

( ดนตรี )

ถ้าจะไม่รักฉันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย..

มิวสิควิดีโอ ไม่พิเศษ Serious Bacon

เพลง : ไม่พิเศษ
ศิลปิน : Serious Bacon
เรียบเรียง : Serious Bacon
ติดต่องาน : 062 4949 583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend