คอร์ดเพลง มีปัญหาปรึกษาดาว – SERIOUS BACON

  
Text   

G 
  ไม่รู้เลยว่า
Bm 
เธอ 
 
ป่านนี้เป็นอย่างไร
C 
  ในวัน
Cm 
ที่เราต้องไกล
G 
  อยากรู้เธอเจอ
Bm 
ใคร 
 
คนนั้นแล้วใช่ไหม
C 
  แต่
Cm 
ฉันคงไม่มี
D 
สิทธิ์จะโทร

 
ไปถ
C 
ามจะฝากข้อ
Bm 
ความ
 
เป็นห่วงว่า
Am 
เธออยู่ไหน 
 
เป็นเช่
G 
นไร
 
ในค่ำคืนเงียบเห
C 
งาที่มีแค่
Bm 
ดาว
 
เธอรู้หรือเ
Am 
ปล่า 
 
ว่ามีใครคิดถึงเ
D 
ธอ

 
ฝากให้ดาวบน
G 
ฟ้า 
 
โปรดช่วยฉันหน่อ
Bm 
ยนะ
 
ฝากถามว่าตอ
Am 
นนี้เธอเป็นอย่า
D 
งไร
 
คิดถึงกันบ้างไ
G 
หม 
 
ส่วนฉันทำอ
Bm 
ะไร 
 
ไม่ไ
Em 
ด้เลย
Am 
ทำได้แค่ฝากให้ด
D 
าว 
 
ไปบอกเ
G 
ธอ

G 
  ไม่รู้เลยว่า
Bm 
เธอ 
 
ป่านนี้เป็นอย่างไร
C 
  ส่วน
Cm 
ฉันยังไม่ไปไหน
G 
  บางครั้งเมื่อหลั
Bm 
บตา 
 
ในใจก็เผลอคิดไป
C 
  ว่า
Cm 
เธอยังอยู่ข้างกัน

 
ฝากให้ดาวบน
G 
ฟ้า 
 
โปรดช่วยฉันหน่อ
Bm 
ยนะ
 
ฝากถามว่าตอ
Am 
นนี้เธอเป็นอย่า
D 
งไร
 
คิดถึงกันบ้างไ
G 
หม 
 
ส่วนฉันทำอ
Bm 
ะไร 
 
ไม่ไ
Em 
ด้เลย
Am 
ทำได้แค่ฝากให้ด
D 
าว 
 
ไปบอกเ
 
ธอ

INSTRU | G | Bm | C | Cm |
INSTRU | Em EmM7 | Em7 Em6 | C | D E |

 
ฝากให้ดาวบน
A 
ฟ้า 
 
โปรดช่วยฉันหน่อ
C#m 
ยนะ
 
ฝากถามว่าตอ
Bm 
นนี้เธอเป็นอย่า
E 
งไร
 
คิดถึงกันบ้างไ
A 
หม 
 
ส่วนฉันทำอ
C#m 
ะไร 
 
ไม่ไ
F#m 
ด้เลย
Bm 
ทำได้แค่ฝากให้ด
E 
าว

 
อยู่ข้างเธอได้ไ
A 
หม 
 
อย่าให้เธอต้อง
C#m 
เหงา
 
เพราะฉันกลัวว่า
Bm 
เขาทำเธอเสี
E 
ยใจ
 
อยากพบเธออีกค
A 
รั้ง 
 
แต่ฉันทำอ
C#m 
ะไร 
 
ไม่ไ
F#m 
ด้เลย
Bm 
ทำได้แค่ฝากให้ด
E 
าวไปบอกเ
A 
ธอ

C#m 
อยากพบเธออี
Bm 
กครั้ง
 
จะไม่ย
E 
อมให้เธอไปไหน
A 
ฉันคิดถึงจ
C#m 
นแทบ.. 
 
ทนไ
F#m 
ม่ไหว
 
แต่
Bm 
ฉันได้แค่ฝากให้ด
E 
าว 
 
ไปกอดเ
A 
ธอ..


ไม่รู้เลยว่าเธอ ป่านนี้เป็นอย่างไร
ในวันที่เราต้องไกล
อยากรู้เธอเจอใคร คนนั้นแล้วใช่ไหม
แต่ฉันคงไม่มีสิทธิ์จะโทร

ไปถามจะฝากข้อความ
เป็นห่วงว่าเธออยู่ไหน เป็นเช่นไร
ในค่ำคืนเงียบเหงาที่มีแค่ดาว
เธอรู้หรือเปล่า ว่ามีใครคิดถึงเธอ

ฝากให้ดาวบนฟ้า โปรดช่วยฉันหน่อยนะ
ฝากถามว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
คิดถึงกันบ้างไหม ส่วนฉันทำอะไร ไม่ได้เลย
ทำได้แค่ฝากให้ดาว ไปบอกเธอ

ไม่รู้เลยว่าเธอ ป่านนี้เป็นอย่างไร
ส่วนฉันยังไม่ไปไหน
บางครั้งเมื่อหลับตา ในใจก็เผลอคิดไป
ว่าเธอยังอยู่ข้างกัน

ฝากให้ดาวบนฟ้า โปรดช่วยฉันหน่อยนะ
ฝากถามว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
คิดถึงกันบ้างไหม ส่วนฉันทำอะไร ไม่ได้เลย
ทำได้แค่ฝากให้ดาว ไปบอกเธอ

( ดนตรี )

ฝากให้ดาวบนฟ้า โปรดช่วยฉันหน่อยนะ
ฝากถามว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไร
คิดถึงกันบ้างไหม ส่วนฉันทำอะไร ไม่ได้เลย
ทำได้แค่ฝากให้ดาว

อยู่ข้างเธอได้ไหม อย่าให้เธอต้องเหงา
เพราะฉันกลัวว่าเขาทำเธอเสียใจ
อยากพบเธออีกครั้ง แต่ฉันทำอะไร ไม่ได้เลย
ทำได้แค่ฝากให้ดาวไปบอกเธอ

อยากพบเธออีกครั้ง
จะไม่ยอมให้เธอไปไหน
ฉันคิดถึงจนแทบ.. ทนไม่ไหว
แต่ฉันได้แค่ฝากให้ดาว ไปกอดเธอ..

มิวสิควิดีโอเพลง มีปัญหาปรึกษาดาว SERIOUS BACON

เพลง มีปัญหาปรึกษาดาว (คอร์ด)

Lyrics / Melody
Pemika Jiranaraks, Songmuang Chaiyariti
Arrange : Songmuang Chaiyariti
ติดต่องานจ้าง : 062 4949 583, 02 241 4472 ต่อ 6514
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend