คอร์ดเพลง กำลังตัดใจ Serious Bacon

  
Text   
คอร์ดเพลง กำลังตัดใจ Serious Bacon

คอร์ด :

ศิลปิน : Serious Bacon

Lyrics : Cake Serious Bacon

คอร์ดในเพลง : D,Bm,C#m,E,G#m,A


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G F#m | Em A |

D 
  ภาพวันที่เธอจากไป
Bm 
  สายตาที่ชินและชา
 
  ไม่เ
G 
คยลบวัน
F#m 
วาน
 
  ที่เรายัง
Em 
รักกันได้เ
A 
ลย

D 
  เสียงเพลงที่เธอชอบฟัง
F#m 
  ร้านเดิมที่ไปด้วยกัน
 
  กับเ
G 
รื่องตั้งมาก
F#m 
มาย
 
  ที่มีแค่
Em 
ฉันและเธอเข้า
A 
ใจ

F#m 
  บางทีก็ยังเผลอ
 
  คิดว่า
Bm 
เธอยังยืนอยู่ตรงนี้
 
  เมื่อไ
Em 
หร่จะทำใจได้ซัก
A 
ที

 
ตัดใจไม่
D 
ได้เลย 
 
(ให้เธอจากไป)
 
ตัดเธอไม่ไ
Bm 
หวเลย 
 
(ให้ทำอย่างไร)
 
ก็ยังไม่
G 
รู้เลย 
 
ว่า
F#m 
อีกนานแค่ไ
Em 
หนถึงจะ
A 
ลืม
 
ยังมีแค่ภ
D 
าพเธอ 
 
(ทุกที่ที่ไป)
 
ยังจำทุกเ
Bm 
รื่องราว 
 
(ที่มีแต่เรา)
 
ตัดใจไม่ไ
G 
ด้จริงๆ 
 
ก็ไ
F#m 
ม่รู้
 
ทำ
Em 
ไม 
 
ยัง
A 
คิดถึงเธออยู่เ
D 
ลย

E 
  ฉันเองก็พยายาม 
 
 
C#m 
  แต่ไม่ว่าจะทำเช่นไร
 
  เมื่อเ
A 
จอเรื่องมาก
G#m 
มาย 
 
ก็ยังอยาก
F#m 
เล่าให้เธอได้
B 
ฟัง

G#m 
  บางทีก็ยังเผลอ 
 
คิดว่า
C#m 
เธอยังยืนอยู่ตรงนี้
 
  เมื่อไ
F#m 
หร่..  
E/G# 
จะทำใ
A 
จ ได้
F#/Bb 
ซักที.. 
 
 
B 

 
ตัดใจไม่
E 
ได้เลย 
 
(ให้เธอจากไป)
 
ตัดเธอไม่ไ
C#m 
หวเลย 
 
(ให้ทำอย่างไร)
 
ก็ยังไม่
A 
รู้เลย 
 
ว่า
G#m 
อีกนาน
 
แค่ไ
F#m 
หนถึงจะ
B 
ลืม
 
ยังมีแค่ภ
E 
าพเธอ 
 
(ทุกที่ที่ไป)
 
ยังจำทุกเ
C#m 
รื่องราว 
 
(ที่มีแต่เรา)
 
ตัดใจไม่ไ
A 
ด้จริงๆ 
 
ก็ไ
G#m 
ม่รู้
 
ทำ
F#m 
ไม 
 
ยัง
B 
คิดถึงเธออยู่เ
E 
ลย

INSTRU | A | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | E F#m G#m |

 
A 
อว.. 
 
พยา
G#m 
ยามจะลืมเท่าไรก็
C#m 
ลืมไม่ไหว
 
ได้โ
F#m 
ปรดเถอะเธอกลั
F#7 
บมาหาฉันได้ไ
B 
หม..

 
ตัดใจไม่
E 
ได้เลย 
 
(ให้เธอจากไป)
 
ตัดเธอไม่ไ
C#m 
หวเลย 
 
(ให้ทำอย่างไร)
 
ก็ยังไม่
A 
รู้เลย 
 
ว่า
G#m 
อีกนาน
 
แค่ไ
F#m 
หนถึงจะ
B 
ลืม
 
ยังมีแค่ภ
E 
าพเธอ 
 
(ทุกที่ที่ไป)
 
ยังจำทุกเ
C#m 
รื่องราว 
 
(ที่มีแต่เรา)
 
ตัดใจไม่ไ
A 
ด้จริงๆ 
 
ก็ไ
G#m 
ม่รู้
 
ทำ
F#m 
ไม 
 
ยัง
B 
คิดถึงเธออยู่เลย

 
ก็พ
E 
ยายาม ที่จะตัดใจ แต่
C#m 
ทำไม่ได้เลยเธอ
 
ก็พ
A 
ยายาม 
 
แต่
G#m 
ลืมไม่ไหว
 
ก็
F#m 
ฉันมันคิดถึงเ
B 
ธอ
 
ก็พ
E 
ยายาม ที่จะตัดใจ แต่
C#m 
ทำไม่ได้เลยเธอ
 
ก็พ
A 
ยายาม 
 
แต่
G#m 
ลืมไม่ไหว
 
ก็
F#m 
ฉันมันคิดถึงเ
B 
ธอ 
 
ยังคิดถึงเธออยู่เ
E 
ลย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กำลังตัดใจ


ภาพวันที่เธอจากไป
สายตาที่ชินและชา
ไม่เคยลบวันวาน
ที่เรายังรักกันได้เลย

เสียงเพลงที่เธอชอบฟัง
ร้านเดิมที่ไปด้วยกัน
กับเรื่องตั้งมากมาย
ที่มีแค่ฉันและเธอเข้าใจ

บางทีก็ยังเผลอ
คิดว่าเธอยังยืนอยู่ตรงนี้
เมื่อไหร่จะทำใจได้ซักที

ตัดใจไม่ได้เลย (ให้เธอจากไป)
ตัดเธอไม่ไหวเลย (ให้ทำอย่างไร)
ก็ยังไม่รู้เลย ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะลืม
ยังมีแค่ภาพเธอ (ทุกที่ที่ไป)
ยังจำทุกเรื่องราว (ที่มีแต่เรา)
ตัดใจไม่ได้จริงๆ ก็ไม่รู้
ทำไม ยังคิดถึงเธออยู่เลย

ฉันเองก็พยายาม แต่ไม่ว่าจะทำเช่นไร
เมื่อเจอเรื่องมากมาย ก็ยังอยากเล่าให้เธอได้ฟัง

บางทีก็ยังเผลอ คิดว่าเธอยังยืนอยู่ตรงนี้
เมื่อไหร่..จะทำใจได้ซักที..

ตัดใจไม่ได้เลย (ให้เธอจากไป)
ตัดเธอไม่ไหวเลย (ให้ทำอย่างไร)
ก็ยังไม่รู้เลย ว่าอีกนาน
แค่ไหนถึงจะลืม
ยังมีแค่ภาพเธอ (ทุกที่ที่ไป)
ยังจำทุกเรื่องราว (ที่มีแต่เรา)
ตัดใจไม่ได้จริงๆ ก็ไม่รู้
ทำไม ยังคิดถึงเธออยู่เลย

( ดนตรี )

โอว.. พยายามจะลืมเท่าไรก็ลืมไม่ไหว
ได้โปรดเถอะเธอกลับมาหาฉันได้ไหม..

ตัดใจไม่ได้เลย (ให้เธอจากไป)
ตัดเธอไม่ไหวเลย (ให้ทำอย่างไร)
ก็ยังไม่รู้เลย ว่าอีกนาน
แค่ไหนถึงจะลืม
ยังมีแค่ภาพเธอ (ทุกที่ที่ไป)
ยังจำทุกเรื่องราว (ที่มีแต่เรา)
ตัดใจไม่ได้จริงๆ ก็ไม่รู้
ทำไม ยังคิดถึงเธออยู่เลย

ก็พยายาม ที่จะตัดใจ แต่ทำไม่ได้เลยเธอ
ก็พยายาม แต่ลืมไม่ไหว
ก็ฉันมันคิดถึงเธอ
ก็พยายาม ที่จะตัดใจ แต่ทำไม่ได้เลยเธอ
ก็พยายาม แต่ลืมไม่ไหว
ก็ฉันมันคิดถึงเธอ ยังคิดถึงเธออยู่เลย

มิวสิควิดีโอ กำลังตัดใจ Serious Bacon

เพลง : กำลังตัดใจ
ศิลปิน : Serious Bacon
Arrange : Muang Serious Bacon
ติดต่องาน : 062 4949 583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend