คอร์ดเพลง ต้องขอโทษ ONE NIGHT

  
Text   


INTRO | Fmaj7 | F7 | Bb | Bbm |
INTRO | Fmaj7 | F7 | Bb | Bbm |

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอเสี
F7 
ยใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

Fmaj7 
  อาจจะทำให้เธอน้อ
F7 
ยใจ
 
  โปรดรับรู้ว่าฉันรั
Bb 
กเธอ
 
  รักเธอมา
Bbm 
กเกิน 
 
อธิบายให้เธอเข้าใจ

Fmaj7 
  แต่เวลาไม่ได้เปลี่ยนอะ
F7 
ไรเลย
 
  ไม่ได้ทำให้รักเธอน้อ
Bb 
ยลง
 
  มันตรงกัน
Bbm 
ข้าม 
 
ขอบคุณที่เราได้เจอกัน

Fmaj7 
  ไม่ได้คิดว่ามันน่
F7 
ะดีเลย
 
  วันใดที่เราไม่พ
Bb 
บเจอ
 
  มันคิดถึง
Bbm 
เธอ That we are not together

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอ
F7 
เสียใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

Fmaj7 
  I’m Feel so  
F7 
bad
 
  just time that made you  
Bb 
sad
 
  You  
Bbm 
are my love and I want know you

Fmaj7 
  Sorry to make  
F7 
you are cry
 
  It because i’m to  
Bb 
bad 
 
night
 
  You really  
Bbm 
mine that I love you

Fmaj7 
  ไม่ได้คิดว่ามันน่
F7 
ะดีเลย
 
  วันใดที่เราไม่พ
Bb 
บเจอ
 
  มันคิดถึง
Bbm 
เธอ That we are not together

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอ
F7 
เสียใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอ
F7 
เสียใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ


ต้องขอโทษชอบทำเธอเสียใจ
แค่ไม่อยากให้เธอเสียไป
จากใจผู้ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
พยายามจะทำทุกทาง กีดกันให้เธอเสียไป
ทุกนาทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

อาจจะทำให้เธอน้อยใจ
โปรดรับรู้ว่าฉันรักเธอ
รักเธอมากเกิน อธิบายให้เธอเข้าใจ

แต่เวลาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย
ไม่ได้ทำให้รักเธอน้อยลง
มันตรงกันข้าม ขอบคุณที่เราได้เจอกัน

ไม่ได้คิดว่ามันน่ะดีเลย
วันใดที่เราไม่พบเจอ
มันคิดถึงเธอ That we are not together

ต้องขอโทษชอบทำเธอเสียใจ
แค่ไม่อยากให้เธอเสียไป
จากใจผู้ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
พยายามจะทำทุกทาง กีดกันให้เธอเสียไป
ทุกนาทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

I’m Feel so bad
just time that made you sad
You are my love and I want know you

Sorry to make you are cry
It because i’m to bad night
You really mine that I love you

ไม่ได้คิดว่ามันน่ะดีเลย
วันใดที่เราไม่พบเจอ
มันคิดถึงเธอ That we are not together

ต้องขอโทษชอบทำเธอเสียใจ
แค่ไม่อยากให้เธอเสียไป
จากใจผู้ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
พยายามจะทำทุกทาง กีดกันให้เธอเสียไป
ทุกนาทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

ต้องขอโทษชอบทำเธอเสียใจ
แค่ไม่อยากให้เธอเสียไป
จากใจผู้ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
พยายามจะทำทุกทาง กีดกันให้เธอเสียไป
ทุกนาทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

มิวสิควิดีโอ ต้องขอโทษ ONE NIGHT

เพลง : ต้องขอโทษ
ศิลปิน : ONE NIGHT
เนื้อร้อง : ONENIGHT
Beat : Shineboys
IG. : @ter_onenight/
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend