คอร์ดเพลง 1001 (You’re Lovely) – Serious Bacon

  
Text   

คอร์ดเพลง : 1001 (You’re Lovely) Serious Bacon

คอร์ดเพลง 1001 (You’re Lovely) - Serious Bacon

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : 1001 (You’re Lovely)


Emaj7 
  (นอน นอมู เยปอซอ)  
B/G# 
  Lovely 
 
lovely
A 
  (นอน นอมู เยปอซอ)  
B 
  Lovely

Emaj7 
  เวลาที่เธอได้เจอ 
 
 
B/G# 
  อะไรที่เธอชอบใจ
A 
  เธอจะ
B 
ยิ้มกว้างขึ้นทุกที
Emaj7 
  เวลาที่ได้เฝ้ามอง 
 
 
B/G# 
  แววตาที่ดูสดใส
A 
  ฉันไม่อยาก
B 
ละสายตาไปไหน

F#m 
  หากใครทำให้เ
B 
ธอต้องเจ็บช้ำ
A/F# 
ใจ
 
  ฉันคง
B 
ทนไม่ได้แน่เลย
F#m 
  ให้ฉันอยู่ตร
G#m 
งนี้ 
 
ได้คอยดู
A 
แล
 
  
A#dim 
เธอไม่ไปไ
B 
หน

 
Cause you’re so  
Emaj7 
lovely
 
แค่ได้มอง
G#m 
เธอจากต
G#7 
รงนี้
 
I feel so  
C#m 
lucky 
 
แม้เราห่า
E 
งกันแสนไกล
A 
  เมื่อไรที่เธอเศร้าใจ
G#m 
  อยากทำใ
C#m 
ห้เธอยิ้
F#m 
มได้
 
Cause you’re so  
B 
lovely when you smile

Emaj7 
  (นอน นอมู เยปอซอ)  
B/G# 
  Lovely 
 
lovely
A 
  (นอน นอมู เยปอซอ)  
B 
  Lovely 
 
Lovely

Emaj7 
  ก็ทุกๆ 
 
ครั้งที่ได้เห็นเธอ
G#m 
  I feel like I’m dreaming
A 
  (เธอรู้ไหม) 
 
มีใครตรง
B 
นี้ที่เขาเฝ้าห่วงใย

Emaj7 
  ถึงแม้ว่าเราจะห่างกันแสนไกล
G#m 
  But don’t you worry เพราะไม่ว่าเมื่อไร
A 
  (ฉันก็พร้อมจะเป็น Your hero)
B 
  Just count one to ten and I’ll be there

F#m 
  หากใครทำให้เ
B 
ธอ 
 
ต้องเจ็บช้ำ
A/F# 
ใจ
 
  ฉันคง
B 
ทนไม่ได้แน่เลย
F#m 
  ให้ฉันอยู่ตร
G#m 
งนี้ 
 
ได้คอยดู
A 
แล
 
  
A#dim 
เธอไม่ไปไ
B 
หน

 
  Cause you’re so  
Emaj7 
lovely
 
  แค่เรามี
G#m 
กันอย่างตอ
G#7 
นนี้
 
 
  I feel so  
C#m 
lucky
 
  ไม่ว่าเธอ
E 
หันมาเมื่อไร
 
A 
  หากมีเรื่องราวเศร้าใจ
G#m 
  อยากทำให้เธอยิ้
F#m 
มได้ 
 
 
B 
 
C# 

 
  Cause you’re so  
F#maj7 
lovely
 
  แค่ได้มองเ
A#m 
ธอจากตร
A#7 
งนี้
 
  I feel so  
D#m 
lucky
 
  แม้เราห่าง
F# 
กันแสนไกล
B 
  เมื่อไรที่เธอเศร้าใจ
A#m 
  อยากทำให้เธอยิ้
G#m 
มได้
 
  Cause you’re so  
C# 
lovely when you smile

F#maj7 
  (นอน นอมู เยปอซอ)  
C#/A# 
  Lovely 
 
lovely
B 
  (นอน นอมู เยปอซอ)  
C# 
  Lovely 
 
lovely
F#maj7 
  (นอน นอมู เยปอซอ)  
C#/A# 
  Lovely 
 
lovely
B 
  (นอน นอมู เยปอซอ)
 
  Cause you’re  
C# 
lovely and I love  
F#maj7 
you


(นอน นอมู เยปอซอ) Lovely lovely
(นอน นอมู เยปอซอ) Lovely

เวลาที่เธอได้เจอ อะไรที่เธอชอบใจ
เธอจะยิ้มกว้างขึ้นทุกที
เวลาที่ได้เฝ้ามอง แววตาที่ดูสดใส
ฉันไม่อยากละสายตาไปไหน

หากใครทำให้เธอต้องเจ็บช้ำใจ
ฉันคงทนไม่ได้แน่เลย
ให้ฉันอยู่ตรงนี้ ได้คอยดูแล เธอไม่ไปไหน

Cause you’re so lovely
แค่ได้มองเธอจากตรงนี้
I feel so lucky
แม้เราห่างกันแสนไกล
เมื่อไรที่เธอเศร้าใจ
อยากทำให้เธอยิ้มได้
Cause you’re so lovely when you smile

(นอน นอมู เยปอซอ) Lovely lovely
(นอน นอมู เยปอซอ) Lovely lovely

ก็ทุกๆ ครั้งที่ได้เห็นเธอ
I feel like I’m dreaming
(เธอรู้ไหม) มีใครตรงนี้ที่เขาเฝ้าห่วงใย

ถึงแม้ว่าเราจะห่างกันแสนไกล
But don’t you worry เพราะไม่ว่าเมื่อไร
(ฉันก็พร้อมจะเป็น Your hero)
Just count one to ten and I’ll be there

หากใครทำให้เธอต้องเจ็บช้ำใจ
ฉันคงทนไม่ได้แน่เลย
ให้ฉันอยู่ตรงนี้ ได้คอยดูแล เธอไม่ไปไหน

Cause you’re so lovely
แค่เรามีกันอย่างตอนนี้
I feel so lucky
ไม่ว่าเธอหันมาเมื่อไร
หากมีเรื่องราวเศร้าใจ
อยากทำให้เธอยิ้มได้

Cause you’re so lovely
แค่ได้มองเธอจากตรงนี้
I feel so lucky
แม้เราห่างกันแสนไกล
เมื่อไรที่เธอเศร้าใจ
อยากทำให้เธอยิ้มได้
Cause you’re so lovely when you smile

(นอน นอมู เยปอซอ) Lovely lovely
(นอน นอมู เยปอซอ) Lovely lovely
(นอน นอมู เยปอซอ) Lovely lovely
(นอน นอมู เยปอซอ)

Cause you’re lovely and I love you

มิวสิควิดีโอ 1001 (You’re Lovely) Serious Bacon
เพลง 1001 (You’re Lovely) (คอร์ด)

Melody / Lyrics :
Pemika Jiranaraks, Songmuang Chaiyariti
Arrange : Songmuang Chaiyariti
ติดต่องานจ้าง : 062 4949 583,
02 241 4472 ต่อ 6514
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend