คอร์ดเพลง รักร้ายๆ วงเบลาน

  
Text   
คอร์ดเพลง รักร้ายๆ วงเบลาน

คอร์ด :

ศิลปิน : วงเบลาน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิ๊ก ขจรจารุกุล

คอร์ดในเพลง : A,E,F#m,D


INTRO | A | E | F#m | D E |

 
แค่ลม
A 
พัดผ่านก็แค่เท่า
E 
นั้น
 
เรื่องราว
F#m 
ความรักไม่นานนัก
 
D 
ธอคงหาย
E 
ดี
 
ปล่อยความ
A 
ช้ำผ่านเรื่องราวความห
E 
ลัง
 
เจ็บสัก
F#m 
เท่าไรให้เวลา 
 
ช่
D 
วยรักษาเ
E 
ธอ

F#m 
เขานั้นไม่ใช้คนที่ฟ้า
E 
นั้นส่งมาเป็นของเธอ
 
ผ่าน
D 
วันนี้ยังมีอีกมา
A 
กมาย
F#m 
เธอยังมีชีวิตและเธอจำเป็
E 
นต้องเดินต่อไป
 
สัก
D 
คนหนึ่ง 
 
ที่ดีกว่าที่แ
E 
ล้วมา

 
คนเก่าก็แค่
A 
รักร้าย
E 
ๆ 
 
เอา
F#m 
ไปทิ้ง
E 
ยังมีรักจ
D 
ริงที่
C#m 
ดีกว่า 
 
ที่
Bm 
ฟ้าให้มาเ
E 
จอ
 
ก็แค่
A 
รักร้าย
E 
ๆ 
 
ที่
F#m 
ผ่านมาให้เ
E 
จอ
 
ก่อนจะ
D 
พบคน 
 
ที่เ
E 
กิดมาเพื่อเธอจริงๆ

F#m 
และต่อจากนี้ชีวิตของเ
E 
ธอต้องเดินต่อไป
 
ไม่มี
D 
ใครหรอกไม่เคยเ
A 
จ็บช้ำ
F#m 
เขาก็แค่ส่วนเกินในชีวิตเ
E 
ธอที่ต้องตัดมัน
 
ปล่อยเ
D 
ขาไป 
 
คนที่ไม่เคยรั
E 
กกัน

INSTRU | A | E | F#m | E |
INSTRU | A E | F#m | D | E |

F#m 
เขานั้นไม่ใช้คนที่ฟ้า
E 
นั้นส่งมาเป็นของเธอ
 
ผ่าน
D 
วันนี้ยังมีอีกมา
A 
กมาย
F#m 
เธอยังมีชีวิตและเธอจำเป็
E 
นต้องเดินต่อไป
 
สัก
D 
คนหนึ่ง 
 
ที่ดีกว่าที่แ
E 
ล้วมา

 
คนเก่าก็แค่
A 
รักร้าย
E 
ๆ 
 
เอา
F#m 
ไปทิ้ง
E 
ยังมีรักจ
D 
ริงที่
C#m 
ดีกว่า 
 
ที่
Bm 
ฟ้าให้มาเ
E 
จอ
 
ก็แค่
A 
รักร้าย
E 
ๆ 
 
ที่
F#m 
ผ่านมาให้เ
E 
จอ
 
ก่อนจะ
D 
พบคน 
 
ที่เ
E 
กิดมาเพื่อเธอ

 
แค่
A 
รักร้าย
E 
ๆ 
 
เอา
F#m 
ไปทิ้ง
E 
ยังมีรัก
D 
จริงที่
C#m 
ดีกว่า 
 
ที่
Bm 
ฟ้าให้มาเ
E 
จอ
 
ก็แค่
A 
รักร้าย
E 
ๆ 
 
ที่
F#m 
ผ่านมาให้เ
E 
จอ
 
ก่อนจะ
D 
พบคน 
 
ที่
E 
เกิดมาเพื่อเธอจริงๆ

INSTRU | A E | F#m E | D |

 
ที่เ
E 
กิดมารักเธอจ
A 
ริงๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักร้ายๆ


แค่ลมพัดผ่านก็แค่เท่านั้น
เรื่องราวความรักไม่นานนัก
เธอคงหายดี
ปล่อยความช้ำผ่านเรื่องราวความหลัง
เจ็บสักเท่าไรให้เวลา ช่วยรักษาเธอ

เขานั้นไม่ใช้คนที่ฟ้านั้นส่งมาเป็นของเธอ
ผ่านวันนี้ยังมีอีกมากมาย
เธอยังมีชีวิตและเธอจำเป็นต้องเดินต่อไป
สักคนหนึ่ง ที่ดีกว่าที่แล้วมา

คนเก่าก็แค่รักร้ายๆ เอาไปทิ้ง
ยังมีรักจริงที่ดีกว่า ที่ฟ้าให้มาเจอ
ก็แค่รักร้ายๆ ที่ผ่านมาให้เจอ
ก่อนจะพบคน ที่เกิดมาเพื่อเธอจริงๆ

และต่อจากนี้ชีวิตของเธอต้องเดินต่อไป
ไม่มีใครหรอกไม่เคยเจ็บช้ำ
เขาก็แค่ส่วนเกินในชีวิตเธอที่ต้องตัดมัน
ปล่อยเขาไป คนที่ไม่เคยรักกัน

( ดนตรี )

เขานั้นไม่ใช้คนที่ฟ้านั้นส่งมาเป็นของเธอ
ผ่านวันนี้ยังมีอีกมากมาย
เธอยังมีชีวิตและเธอจำเป็นต้องเดินต่อไป
สักคนหนึ่ง ที่ดีกว่าที่แล้วมา

คนเก่าก็แค่รักร้ายๆ เอาไปทิ้ง
ยังมีรักจริงที่ดีกว่า ที่ฟ้าให้มาเจอ
ก็แค่รักร้ายๆ ที่ผ่านมาให้เจอ
ก่อนจะพบคน ที่เกิดมาเพื่อเธอ

แค่รักร้ายๆ เอาไปทิ้ง
ยังมีรักจริงที่ดีกว่า ที่ฟ้าให้มาเจอ
ก็แค่รักร้ายๆ ที่ผ่านมาให้เจอ
ก่อนจะพบคน ที่เกิดมาเพื่อเธอจริงๆ

( ดนตรี )

ที่เกิดมารักเธอจริงๆ

มิวสิควิดีโอ รักร้ายๆ วงเบลาน

เพลง : รักร้ายๆ
ศิลปิน : วงเบลาน
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องาน : 089-2948450
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend