คอร์ดเพลง คนในใจนอกใจ สกายพาส (Sky Pass)

  
Text   
คอร์ดเพลง คนในใจนอกใจ สกายพาส (Sky Pass)

คอร์ด :

ศิลปิน : สกายพาส (Sky Pass)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยอดรัก ทับพิมพ์แสน

คอร์ดในเพลง : G,Bm,C,D,Em


INTRO | G | Bm | C | D |

 
G 
ก็บอาการปิดตาปิดหู 
 
ให้
Bm 
ดูว่าไม่รู้อะไร
C 
ทั้งที่ความจริงเจ็บเกินทนไหว
 
เมื่อเ
D 
ห็นฉันนอกใจอย่างนั้น
 
กี่ค
G 
รั้งกี่หน 
 
ต้องทนให้ไหว
 
ก็ใ
Bm 
จยังรักยังผูกพันธ์
 
ยังไม่พ
C 
ร้อมกับการจะเลิกกัน
 
ทนเ
D 
จ็บเก็บกลั้นน้ำตาเอาไว้

Bm 
เธอมีเขา 
 
ทั้งที่มี
Em 
ฉันอยู่
 
มันเจ็บที่ไ
C 
ด้รู้ 
 
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไ
D 

 
ก็คนที่นอ
G 
กใจ 
 
คือคนเดียวที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
จะให้ลืมให้เลิ
C 
กยังไง 
 
มันเก
D 
ลียดอะไรเธอไม่ลง
 
เมื่อคนในใ
G 
จ 
 
กลายเป็นคนที่นอ
Bm 
กใจ
 
เจ็บไม่ไหวต้องบอ
C 
กไหว
D 
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

INSTRU | G | Bm | Em | D |

Bm 
เธอมีเขา 
 
ทั้งที่มี
Em 
ฉันอยู่
 
มันเจ็บที่ไ
C 
ด้รู้ 
 
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไ
D 

 
ก็คนที่นอ
G 
กใจ 
 
คือคนเดียวที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
จะให้ลืมให้เลิ
C 
กยังไง 
 
มันเก
D 
ลียดอะไรเธอไม่ลง
 
เมื่อคนในใ
G 
จ 
 
กลายเป็นคนที่นอ
Bm 
กใจ
 
เจ็บไม่ไหวต้องบอ
C 
กไหว
D 
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

INSTRU | G | Bm Em | C Bm | C | D |

 
ก็คนที่นอ
G 
กใจ 
 
คือคนเดียวที่
Bm 
อยู่ในใจ
 
จะให้ลืมให้เลิ
C 
กยังไง 
 
มันเก
D 
ลียดอะไรเธอไม่ลง
 
เมื่อคนในใ
G 
จ 
 
กลายเป็นคนที่นอ
Bm 
กใจ
 
เจ็บไม่ไหวต้องบอ
C 
กไหว
D 
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

INSTRU | G | Bm Em | C Bm | C D |

 
มันก็ทำได้แ
G 
ค่ยอม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนในใจนอกใจ


เก็บอาการปิดตาปิดหู ให้ดูว่าไม่รู้อะไร
ทั้งที่ความจริงเจ็บเกินทนไหว
เมื่อเห็นฉันนอกใจอย่างนั้น
กี่ครั้งกี่หน ต้องทนให้ไหว
ก็ใจยังรักยังผูกพันธ์
ยังไม่พร้อมกับการจะเลิกกัน
ทนเจ็บเก็บกลั้นน้ำตาเอาไว้

เธอมีเขา ทั้งที่มีฉันอยู่
มันเจ็บที่ได้รู้ แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

ก็คนที่นอกใจ คือคนเดียวที่อยู่ในใจ
จะให้ลืมให้เลิกยังไง มันเกลียดอะไรเธอไม่ลง
เมื่อคนในใจ กลายเป็นคนที่นอกใจ
เจ็บไม่ไหวต้องบอกไหว
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

( ดนตรี )

เธอมีเขา ทั้งที่มีฉันอยู่
มันเจ็บที่ได้รู้ แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

ก็คนที่นอกใจ คือคนเดียวที่อยู่ในใจ
จะให้ลืมให้เลิกยังไง มันเกลียดอะไรเธอไม่ลง
เมื่อคนในใจ กลายเป็นคนที่นอกใจ
เจ็บไม่ไหวต้องบอกไหว
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

( ดนตรี )

ก็คนที่นอกใจ คือคนเดียวที่อยู่ในใจ
จะให้ลืมให้เลิกยังไง มันเกลียดอะไรเธอไม่ลง
เมื่อคนในใจ กลายเป็นคนที่นอกใจ
เจ็บไม่ไหวต้องบอกไหว
รักจนเกินตัดใจมันก็ทำได้แค่ยอม

( ดนตรี )

มันก็ทำได้แค่ยอม..

มิวสิควิดีโอ คนในใจนอกใจ สกายพาส (Sky Pass)

เพลง : คนในใจนอกใจ
ศิลปิน : สกายพาส (Sky Pass)
เรียบเรียง : เปิ้ล สกายพาส
ติดต่องานแสดง : 08-7466-0068
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend