คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย – ตาล ลายสยาม feat. ท็อป มอซอ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย- ตาล ลายสยาม Feat. ท็อป มอซอ

INTRO | Am | C | G | E | Am | C | G | E |
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | C | G | F | Am | C | G | E | E |

 
คือ
Am 
ใจสิขาด 
 
ร่างกายบ่มีเ
G 
รี่ยวแรง
 
ถืกความหลัง
F 
ทิ่มแทง 
 
ฮู้
E 
บ่มันทรมานปานใด๋
 
จมปลักอยู่กับภาพ
Am 
เก่า 
 
ในตอนที่มีเฮ
G 
าอยู่
 
แต่ตอนนี้เจ้า
F 
บ่อยู่ 
 
บ่
G 
ฮู้สิสู้เพื่อไผ

 
สิจดสิ
F 
จำ 
 
เอา
G 
ไว้
 
ว่าความจริง
Em 
ใจอ้ายบ่มี
Am 
ค่า
 
ไปนำเข
F 
าสา 
 
อ่ายบ่เสียด
G 
าย 
 
 
E 

 
เป็นแค่คนอก
F 
หักที่เจอแต่รักเฮงซ
G 
วย
 
ถูกคน
Em 
สวยเอาใจไปลวงห
Am 
ลอก
 
ขอบคุณที่เจ้าถิ่ม
F 
กันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้
G 
ฮู้
 
ฮักจริง บ่มีด
C 
อก 
 
 
E 
 
ฮักจนเบิดห
F 
น่วย 
 
เบิดก้อนหัว
G 
ใจ
 
ต่อให้อ้าย
Em 
ตาย 
 
แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้
Am 
ดอก
 
ฮักจนปาน
F 
นี้เจ้ายังมาห
G 
ลอก
 
คนเฮงซ
E 
วย.. 
 
ผู้หญิงหลายใจ..

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am | F | G | E | E |

 
สิจดสิ
F 
จำ 
 
เอา
G 
ไว้
 
ว่าความจริง
Em 
ใจอ้ายบ่มี
Am 
ค่า
 
ไปนำเข
F 
าสา 
 
อ่ายบ่เสียด
G 
าย 
 
 
E 

 
เป็นแค่คนอก
F 
หักที่เจอแต่รักเฮงซ
G 
วย
 
ถูกคน
Em 
สวยเอาใจไปลวงห
Am 
ลอก
 
ขอบคุณที่เจ้าถิ่ม
F 
กันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้
G 
ฮู้
 
ฮักจริง บ่มีด
C 
อก 
 
 
E 
 
ฮักจนเบิดห
F 
น่วย 
 
เบิดก้อนหัว
G 
ใจ
 
ต่อให้อ้าย
Em 
ตาย 
 
แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้
Am 
ดอก
 
ฮักจนปาน
F 
นี้เจ้ายังมาห
G 
ลอก
 
คนเฮงซ
E 
วย.. โว้…

 
เป็นแค่คนอก
F 
หักที่เจอแต่รักเฮงซ
G 
วย
 
ถูกคน
Em 
สวยเอาใจไปลวงห
Am 
ลอก
 
ขอบคุณที่เจ้าถิ่ม
F 
กันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้
G 
ฮู้
 
ฮักจริง บ่มีด
C 
อก 
 
 
E 
 
ฮักจนเบิดห
F 
น่วย 
 
เบิดก้อนหัว
G 
ใจ
 
ต่อให้อ้าย
Em 
ตาย 
 
แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้
Am 
ดอก
 
ฮักจนปาน
F 
นี้เจ้ายังมาห
G 
ลอก
 
คนเฮงซ
E 
วย.. 
 
ความฮักกเฮงซวย

INSTRU | Am | Am | G | G | F | F | E | E |

 
ความรักเฮ
Am 
งซวย…


คือใจสิขาด ร่างกายบ่มีเรี่ยวแรง
ถืกความหลังทิ่มแทง ฮู้บ่มันทรมานปานใด๋
จมปลักอยู่กับภาพเก่า ในตอนที่มีเฮาอยู่
แต่ตอนนี้เจ้าบ่อยู่ บ่ฮู้สิสู้เพื่อไผ

สิจดสิจำ เอาไว้
ว่าความจริงใจอ้ายบ่มีค่า
ไปนำเขาสา อ่ายบ่เสียดาย

เป็นแค่คนอกหักที่เจอแต่รักเฮงซวย
ถูกคนสวยเอาใจไปลวงหลอก
ขอบคุณที่เจ้าถิ่มกันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้ฮู้
ฮักจริง บ่มีดอก
ฮักจนเบิดหน่วย เบิดก้อนหัวใจ
ต่อให้อ้ายตาย แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้ดอก
ฮักจนปานนี้เจ้ายังมาหลอก
คนเฮงซวย.. ผู้หญิงหลายใจ..

( ดนตรี )

สิจดสิจำ เอาไว้
ว่าความจริงใจอ้ายบ่มีค่า
ไปนำเขาสา อ่ายบ่เสียดาย

เป็นแค่คนอกหักที่เจอแต่รักเฮงซวย
ถูกคนสวยเอาใจไปลวงหลอก
ขอบคุณที่เจ้าถิ่มกันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้ฮู้
ฮักจริง บ่มีดอก
ฮักจนเบิดหน่วย เบิดก้อนหัวใจ
ต่อให้อ้ายตาย แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้ดอก
ฮักจนปานนี้เจ้ายังมาหลอก
คนเฮงซวย.. โว้…

เป็นแค่คนอกหักที่เจอแต่รักเฮงซวย
ถูกคนสวยเอาใจไปลวงหลอก
ขอบคุณที่เจ้าถิ่มกันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้ฮู้
ฮักจริง บ่มีดอก
ฮักจนเบิดหน่วย เบิดก้อนหัวใจ
ต่อให้อ้ายตาย แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้ดอก
ฮักจนปานนี้เจ้ายังมาหลอก
คนเฮงซวย.. ความฮักกเฮงซวย

( ดนตรี )

ความรักเฮงซวย…


รูปภาพคอร์ด ฮักเฮงซวย – ตาล ลายสยาม – ท็อป มอซอ

คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย - ตาล ลายสยาม Feat. ท็อป มอซอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮักเฮงซวย (คอร์ด)


เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
ติดต่องาน 065-095-9222,
083-351-2747, 081-975-8239
คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย - ตาล ลายสยาม Feat. ท็อป มอซอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend