หน้าแรก » ตาล ลายสยาม » คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย – ตาล ลายสยาม feat. ท็อป มอซอ

คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย – ตาล ลายสยาม feat. ท็อป มอซอ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย- ตาล ลายสยาม Feat. ท็อป มอซอ

INTRO | Am | C | G | E | Am | C | G | E |
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | C | G | F | Am | C | G | E | E |

 
คือ
Am 
ใจสิขาด 
 
ร่างกายบ่มีเ
รี่ยวแรง
 
ถืกความหลัง
ทิ่มแทง 
 
ฮู้
บ่มันทรมานปานใด๋
 
จมปลักอยู่กับภาพ
Am 
เก่า 
 
ในตอนที่มีเฮ
าอยู่
 
แต่ตอนนี้เจ้า
บ่อยู่ 
 
บ่
ฮู้สิสู้เพื่อไผ

 
สิจดสิ
จำ 
 
เอา
ไว้
 
ว่าความจริง
Em 
ใจอ้ายบ่มี
Am 
ค่า
 
ไปนำเข
าสา 
 
อ่ายบ่เสียด
าย 
 
 

 
เป็นแค่คนอก
หักที่เจอแต่รักเฮงซ
วย
 
ถูกคน
Em 
สวยเอาใจไปลวงห
Am 
ลอก
 
ขอบคุณที่เจ้าถิ่ม
กันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้
ฮู้
 
ฮักจริง บ่มีด
อก 
 
 
 
ฮักจนเบิดห
น่วย 
 
เบิดก้อนหัว
ใจ
 
ต่อให้อ้าย
Em 
ตาย 
 
แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้
Am 
ดอก
 
ฮักจนปาน
นี้เจ้ายังมาห
ลอก
 
คนเฮงซ
วย.. 
 
ผู้หญิงหลายใจ..

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am | F | G | E | E |

 
สิจดสิ
จำ 
 
เอา
ไว้
 
ว่าความจริง
Em 
ใจอ้ายบ่มี
Am 
ค่า
 
ไปนำเข
าสา 
 
อ่ายบ่เสียด
าย 
 
 

 
เป็นแค่คนอก
หักที่เจอแต่รักเฮงซ
วย
 
ถูกคน
Em 
สวยเอาใจไปลวงห
Am 
ลอก
 
ขอบคุณที่เจ้าถิ่ม
กันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้
ฮู้
 
ฮักจริง บ่มีด
อก 
 
 
 
ฮักจนเบิดห
น่วย 
 
เบิดก้อนหัว
ใจ
 
ต่อให้อ้าย
Em 
ตาย 
 
แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้
Am 
ดอก
 
ฮักจนปาน
นี้เจ้ายังมาห
ลอก
 
คนเฮงซ
วย.. โว้…

 
เป็นแค่คนอก
หักที่เจอแต่รักเฮงซ
วย
 
ถูกคน
Em 
สวยเอาใจไปลวงห
Am 
ลอก
 
ขอบคุณที่เจ้าถิ่ม
กันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้
ฮู้
 
ฮักจริง บ่มีด
อก 
 
 
 
ฮักจนเบิดห
น่วย 
 
เบิดก้อนหัว
ใจ
 
ต่อให้อ้าย
Em 
ตาย 
 
แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้
Am 
ดอก
 
ฮักจนปาน
นี้เจ้ายังมาห
ลอก
 
คนเฮงซ
วย.. 
 
ความฮักกเฮงซวย

INSTRU | Am | Am | G | G | F | F | E | E |

 
ความรักเฮ
Am 
งซวย…


คือใจสิขาด ร่างกายบ่มีเรี่ยวแรง
ถืกความหลังทิ่มแทง ฮู้บ่มันทรมานปานใด๋
จมปลักอยู่กับภาพเก่า ในตอนที่มีเฮาอยู่
แต่ตอนนี้เจ้าบ่อยู่ บ่ฮู้สิสู้เพื่อไผ

สิจดสิจำ เอาไว้
ว่าความจริงใจอ้ายบ่มีค่า
ไปนำเขาสา อ่ายบ่เสียดาย

เป็นแค่คนอกหักที่เจอแต่รักเฮงซวย
ถูกคนสวยเอาใจไปลวงหลอก
ขอบคุณที่เจ้าถิ่มกันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้ฮู้
ฮักจริง บ่มีดอก
ฮักจนเบิดหน่วย เบิดก้อนหัวใจ
ต่อให้อ้ายตาย แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้ดอก
ฮักจนปานนี้เจ้ายังมาหลอก
คนเฮงซวย.. ผู้หญิงหลายใจ..

( ดนตรี )

สิจดสิจำ เอาไว้
ว่าความจริงใจอ้ายบ่มีค่า
ไปนำเขาสา อ่ายบ่เสียดาย

เป็นแค่คนอกหักที่เจอแต่รักเฮงซวย
ถูกคนสวยเอาใจไปลวงหลอก
ขอบคุณที่เจ้าถิ่มกันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้ฮู้
ฮักจริง บ่มีดอก
ฮักจนเบิดหน่วย เบิดก้อนหัวใจ
ต่อให้อ้ายตาย แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้ดอก
ฮักจนปานนี้เจ้ายังมาหลอก
คนเฮงซวย.. โว้…

เป็นแค่คนอกหักที่เจอแต่รักเฮงซวย
ถูกคนสวยเอาใจไปลวงหลอก
ขอบคุณที่เจ้าถิ่มกันแล้วเฮ็ดให้อ้ายได้ฮู้
ฮักจริง บ่มีดอก
ฮักจนเบิดหน่วย เบิดก้อนหัวใจ
ต่อให้อ้ายตาย แต่อ้ายเสียเจ้าบ่ได้ดอก
ฮักจนปานนี้เจ้ายังมาหลอก
คนเฮงซวย.. ความฮักกเฮงซวย

( ดนตรี )

ความรักเฮงซวย…


รูปภาพคอร์ด ฮักเฮงซวย – ตาล ลายสยาม – ท็อป มอซอ

คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย - ตาล ลายสยาม Feat. ท็อป มอซอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮักเฮงซวย (คอร์ด)


เนื้อร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
ติดต่องาน 065-095-9222,
083-351-2747, 081-975-8239
คอร์ดเพลง ฮักเฮงซวย - ตาล ลายสยาม Feat. ท็อป มอซอ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :