คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ – ตาล ลายสยาม

  
Text   

คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ
คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน ตาล ลายสยาม

คีย์คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
 
ก็แ
Bm 
ค่คนใจร้
A 
าย 
 
 
G 
คนไม่รัก
A 
ดี
 
ก็ไ
Bm 
อ้คนแบบ
A 
นี้ 
 
ให้
G 
จำเอาไ
A 
ว้
 
อย่าไ
Bm 
ปรักอย่าไปแ
A 
คร์ 
 
G 
ย่าไปสนใ
A 
 
ให้จำเอ
Bm 
าไว้
A 
 
G 
มันก็แค่แฟ
Bm 
นเก่า

INSTRU | Bm | Bm | G A | F#7 |

Bm 
ยังจดจำทุก
A 
คำที่น้องบอก
 
G 
อกว่าฮัก 
 
ว่า
A 
ฮักอ้ายหลาย
Bm 
แล้วเป็นหยังคือเ
A 
ฮ็ดกันได้
 
คือ
G 
จั่งใจร้าย 
 
แท้
F#7 
น้อผู้สาว

 
* ก็ย้
Bm 
อนว่าฮัก 
 
อ้าย
A 
ฮักน้องหล่า
 
เบิดใ
G 
จก็ยังว่า 
 
บ่
A 
คิดเปลี่ยนไป
 
Bm 
นมามื่อนี่น้อง
A 
มีคนใหม่
 
ถิ่มอ้
G 
าย 
 
ให้ช้ำใ
F#7 
จ 
 
อยู่คนเ
Bm 
ดียว

 
**  
Em 
กว่าจ
F#m 
ะรู้สึ
A 
กตัวก็
Bm 
สาย
 
ต้องก
Em 
ลายเป็น
A 
คนที่ถูก
D 
ทิ้ง
Em 
เธอมันใ
F#m 
จร้าย 
 
แม่เ
A 
สือผู้
Bm 
หญิง
(ก็ภาวนาให้เธอน่ะไม่เจอรักจริง)

 
*** ก็ขอให้เ
G 
ธออกหัก 
 
รัก
A 
คุดตุ๊ดเมิน
 
ก็ขอใ
Bm 
ห้เธอเจ็บหนัก 
 
เหมือ
F#7 
นที่ฉันเจอ
 
ก็ขอให้เ
G 
ธอปวดร้าว 
 
ทุ
A 
รนทุราย
 
ให้ผิดห
G 
วังพังเพเกเรโดนเทถูกห
A 
ลอกอยู่เรื่อยไป
 
ให้จำเอาไ
F#7 
ว้.. 
 
เนาะผู้สา
Bm 
วเก่า

INSTRU | G | A | Bm | F# |
INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | F# | F# | F#7 |

( *, ** )

 
ก็คืน
G 
นี้อกหักรักคุดตุ๊ดเมิน
 
ก็คื
Bm 
นนี้เจ็บหนัก 
 
 
F#m 
กว่าที่เคยเจอ
 
ก็คืน
G 
นี้ปวดร้าว 
 
ทุ
A 
รนทุราย
 
มันผิดห
G 
วังพังเพเกเร
 
โดนเทถูกห
A 
ลอกอยู่เรื่อยไป
 
ให้จำเอาไ
F#7 
ว้ 
 
เนาะผู้สาวเก่า

OUTRO | Bm |

เนื้อเพลง จำไว้เด้อ
ก็แค่คนใจร้าย คนไม่รักดี
ก็ไอ้คนแบบนี้ ให้จำเอาไว้
อย่าไปรักอย่าไปแคร์ อย่าไปสนใจ
ให้จำเอาไว้ มันก็แค่แฟนเก่า

( ดนตรี )

ยังจดจำทุกคำที่น้องบอก
บอกว่าฮัก ว่าฮักอ้ายหลาย
แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดกันได้
คือจั่งใจร้าย แท้น้อผู้สาว

* ก็ย้อนว่าฮัก อ้ายฮักน้องหล่า
เบิดใจก็ยังว่า บ่คิดเปลี่ยนไป
จนมามื่อนี่น้องมีคนใหม่
ถิ่มอ้าย ให้ช้ำใจ อยู่คนเดียว

** กว่าจะรู้สึกตัวก็สาย
ต้องกลายเป็นคนที่ถูกทิ้ง
เธอมันใจร้าย แม่เสือผู้หญิง
(ก็ภาวนาให้เธอน่ะไม่เจอรักจริง)

*** ก็ขอให้เธออกหัก รักคุดตุ๊ดเมิน
ก็ขอให้เธอเจ็บหนัก เหมือนที่ฉันเจอ
ก็ขอให้เธอปวดร้าว ทุรนทุราย
ให้ผิดหวังพังเพเกเรโดนเทถูกหลอกอยู่เรื่อยไป
ให้จำเอาไว้ เนาะผู้สาวเก่า

( ดนตรี )

( *, ** )

ก็คืนนี้อกหักรักคุดตุ๊ดเมิน
ก็คืนนี้เจ็บหนัก กว่าที่เคยเจอ
ก็คืนนี้ปวดร้าว ทุรนทุราย
มันผิดหวังพังเพเกเร
โดนเทถูกหลอกอยู่เรื่อยไป
ให้จำเอาไว้ เนาะผู้สาวเก่า

( ดนตรี )
เพลง : จำไว้เด้อ
ศิลปิน : วงลายสยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง :สุเทพ หะขุนทด
เรียบเรียง :สุเทพ หะขุนทด
Mixdown : kumpapan Recorder
Mastering : Stucools Mastering Studio
วงลายสยาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend