คอร์ดเพลง ปลอดภัย The White Hair Cut

  
Text   
คอร์ดเพลง ปลอดภัย The White Hair Cut

คอร์ด :

ศิลปิน : The White Hair Cut

เนื้อร้อง/ทำนอง : พัชรพล วงศาโรจน์

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G,G/B,Am


Tune to Eb

C 
  เธอช่างดูสด
G/B 
ใส
 
  และสวยงามเกินใ
Am 
คร
 
  ในช่วงเว
F 
ลาที่เธอนั้นอยู่กับเขา

C 
  ยิ้มที่มอบให้
G/B 
เขา
 
  ยิ้มที่ดูจริง
Am 
ใจ
 
  ไม่ต่างกับ
F 
วันที่เธอเคย
G 
อยู่ตรง
C 
นี้

 
รู้
Em 
ดี 
 
มันไม่อาจย้อนช่วงเว
Dm 
ลานั้นคืน
 
จะเก็บไ
C 
ว้เรื่องราวที่
F 
ดี
 
ฉัน
Em 
เอง 
 
ทำได้แค่ยิ้มให้ทั้ง
Dm 
เขาและเธอ
 
ในวั
G 
นนี้

 
ฉันนั้นก็ยิน
C 
ดีที่
 
ได้เห็นเธอปลอ
G/B 
ดภัยนะ
 
เดินไปกับ
Am 
เขา
 
ลบคำว่าเราให้มันจ
Gm 
างหายไป
C 
 
และไม่ต้องกัง
F 
วลใจ 
 
ฉันยอมและไ
Em 
ม่เป็นไร
 
แค่มีเขา
Dm 
อยู่ตรงนั้นข้างเธอฉันก็พ
G 
อใจ

 
และสายตาคู่เ
C 
ดิมที่
 
คนเคยมองมัน
G/B 
เป็นฉัน
 
มันกลับเปลี่ยน
Am 
ผัน
 
ฉันเป็นผู้แพ้และก็ไ
Gm 
ม่เหลือใคร
C 

 
และไม่ต้องกังว
F 
ลใจ
 
ฉันยอมและไ
Em 
ม่เป็นไร
 
แค่มีเขา
Dm 
อยู่ตรงนั้นข้าง ๆ เ
G 
ธอ
 
ให้เธอมีวันที่สวยงาม
 

INSTRU | C | G/B | Am | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G |

F 
โอ้ยย..รู้
Em 
ดีมันไม่อาจย้อนช่วงเว
Dm 
ลานั้นคืน
 
จะเก็บไ
C 
ว้เรื่องราวที่
F 
ดี 
 
ฉัน
Em 
เอง
 
ทำได้แค่ยิ้มให้ทั้ง
Dm 
เขาและเธอ 
 
ในวั
G 
นนี้

 
ฉันนั้นก็ยิน
C 
ดีที่
 
ได้เห็นเธอปลอ
G/B 
ดภัยนะ
 
เดินไปกับ
Am 
เขา
 
ลบคำว่าเราให้มันจ
Gm 
างหายไป
C 
 
และไม่ต้องกัง
F 
วลใจ 
 
ฉันยอมและไ
Em 
ม่เป็นไร
 
แค่มีเขา
Dm 
อยู่ตรงนั้นข้างเธอฉันก็พ
G 
อใจ

 
และสายตาคู่เ
C 
ดิมที่
 
คนเคยมองมัน
G/B 
เป็นฉัน
 
มันกลับเปลี่ยน
Am 
ผัน
 
ฉันเป็นผู้แพ้และก็ไ
Gm 
ม่เหลือใคร
C 

 
และไม่ต้องกังว
F 
ลใจ
 
ฉันยอมและไ
Em 
ม่เป็นไร
 
แค่มีเขา
Dm 
อยู่ตรงนั้นข้าง ๆ เ
G 
ธอ
 
ให้เธอมีวันที่สวยงาม
 

INSTRU | C | G/B | Am | G |

 
และไม่ต้องกังว
F 
ลใจ
 
ฉันยอมและไ
Em 
ม่เป็นไร
 
จะเจ็บเท่าไ
Dm 
รเพียงไหน 
 
ฉันก็ย
G 
อม
 
ให้เธอมีวันที่สว
C 
ยงาม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ปลอดภัย


เธอช่างดูสดใส
และสวยงามเกินใคร
ในช่วงเวลาที่เธอนั้นอยู่กับเขา

ยิ้มที่มอบให้เขา
ยิ้มที่ดูจริงใจ
ไม่ต่างกับวันที่เธอเคยอยู่ตรงนี้

รู้ดี มันไม่อาจย้อนช่วงเวลานั้นคืน
จะเก็บไว้เรื่องราวที่ดี
ฉันเอง ทำได้แค่ยิ้มให้ทั้งเขาและเธอ
ในวันนี้

ฉันนั้นก็ยินดีที่
ได้เห็นเธอปลอดภัยนะ
เดินไปกับเขา
ลบคำว่าเราให้มันจางหายไป
และไม่ต้องกังวลใจ ฉันยอมและไม่เป็นไร
แค่มีเขาอยู่ตรงนั้นข้างเธอฉันก็พอใจ

และสายตาคู่เดิมที่
คนเคยมองมันเป็นฉัน
มันกลับเปลี่ยนผัน
ฉันเป็นผู้แพ้และก็ไม่เหลือใคร
และไม่ต้องกังวลใจ
ฉันยอมและไม่เป็นไร
แค่มีเขาอยู่ตรงนั้นข้าง ๆ เธอ
ให้เธอมีวันที่สวยงาม

( ดนตรี )

รู้ดี มันไม่อาจย้อนช่วงเวลานั้นคืน
จะเก็บไว้เรื่องราวที่ดี
ฉันเอง ทำได้แค่ยิ้มให้ทั้งเขาและเธอ
ในวันนี้

ฉันนั้นก็ยินดีที่
ได้เห็นเธอปลอดภัยนะ
เดินไปกับเขา
ลบคำว่าเราให้มันจางหายไป
และไม่ต้องกังวลใจ ฉันยอมและไม่เป็นไร
แค่มีเขาอยู่ตรงนั้นข้างเธอฉันก็พอใจ

และสายตาคู่เดิมที่
คนเคยมองมันเป็นฉัน
มันกลับเปลี่ยนผัน
ฉันเป็นผู้แพ้และก็ไม่เหลือใคร
และไม่ต้องกังวลใจ
ฉันยอมและไม่เป็นไร
แค่มีเขาอยู่ตรงนั้นข้าง ๆ เธอ
ให้เธอมีวันที่สวยงาม

( ดนตรี )

และไม่ต้องกังวลใจ
ฉันยอมและไม่เป็นไร
จะเจ็บเท่าไรเพียงไหนฉันก็ยอม
ให้เธอมีวันที่สวยงาม..

มิวสิควิดีโอ ปลอดภัย The White Hair Cut

เพลง : ปลอดภัย
ศิลปิน : The White Hair Cut
เรียบเรียง : พัชรพล วงศาโรจน์
Twitter / IG : @thewhitehaircut
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend