คอร์ดเพลง คิดถึงอีตาย แอ๊น วัยย์ธยา

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงอีตาย แอ๊น วัยย์ธยา

คอร์ด :

ศิลปิน : แอ๊น วัยย์ธยา

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอ๊น วัยย์ธยา,บ่าว ใบตาล

คอร์ดในเพลง : D,Bm,G,A,F#m,Em


INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | D | Bm | Em | A |

 
ห่างไก
D 
ลกันมาตั้งนาน 
 
เธอจะ
Bm 
รู้บ้างไหม
 
ว่า
Em 
มีคนคอยห่วงใย 
 
และคิดถึ
A 
งเธอ
 
หลาย
G 
วันไม่ได้เจอ 
 
อยากบอก
F#m 
เธอแต่ไม่ได้
Bm 
บอก
Em 
คงไม่เป็นไรห
A 
รอกเธอคงไม่มีใ
D 
คร
A 

 
ห่างไ
D 
กลกันแค่ไ
A 
หนขอให้ใจเธอเหมือ
Bm 
นเดิม
 
อีกไม่น
G 
านจะกลับไปเ
A 
ติมความรักที่ขา
D 
ดหาย
 
อยู่ทาง
G 
นี้ 
 
ยัง
A 
คิดถึงเธอ 
 
ไม่ไหว
F#m 
เธอจะคิดถึง
Bm 
ใคร
 
ฉันไ
Em 
ม่มีใคร 
 
ในหัวใ
A 
จฉันมีแ
D 
ต่เธอ

 
คิดถึงอีต
G 
ายแต่ทำไ
A 
ด้ก็แค่คิ
D 
ดถึง
 
มันคงจะไ
G 
ม่ถึง 
 
ไม่
A 
ถึงเธอสัก
D 
ที
 
มันคงเป็นไ
G 
ปไม่ได้
 
เพราะเราห่างไ
F#m 
กลกันขนา
Bm 
ดนี้
 
โทร
Em 
หาสักที 
 
ก็
A 
ยังทำไม่ไ
D 
ด้
A 

INSTRU | D A | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D A |

 
ห่างไ
D 
กลกันแค่ไ
A 
หนขอให้ใจเธอเหมือ
Bm 
นเดิม
 
อีกไม่น
G 
านจะกลับไปเ
A 
ติมความรักที่ขา
D 
ดหาย
 
อยู่ทาง
G 
นี้ 
 
ยัง
A 
คิดถึงเธอ 
 
ไม่ไหว
F#m 
เธอจะคิดถึง
Bm 
ใคร
 
ฉันไ
Em 
ม่มีใคร 
 
ในหัวใ
A 
จฉันมีแ
D 
ต่เธอ

 
คิดถึงอีต
G 
ายแต่ทำไ
A 
ด้ก็แค่คิ
D 
ดถึง
 
มันคงจะไ
G 
ม่ถึง 
 
ไม่
A 
ถึงเธอสัก
D 
ที
 
มันคงเป็นไ
G 
ปไม่ได้
 
เพราะเราห่างไ
F#m 
กลกันขนา
Bm 
ดนี้
 
โทร
Em 
หาสักที 
 
ก็
A 
ยังทำไม่ไ
D 
ด้

 
คิดถึงอีต
G 
ายแต่ทำไ
A 
ด้ก็แค่คิ
D 
ดถึง
 
มันคงจะไ
G 
ม่ถึง 
 
ไม่
A 
ถึงเธอสัก
D 
ที
 
มันคงเป็นไ
G 
ปไม่ได้
 
เพราะเราห่างไ
F#m 
กลกันขนา
Bm 
ดนี้
 
โทร
Em 
หาสักที 
 
ก็
A 
ยังทำไม่ไ
D 
ด้

 
โทร
Em 
หาสักที 
 
ก็
A 
ยังทำไม่ไ
D 
ด้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงอีตาย


ห่างไกลกันมาตั้งนาน เธอจะรู้บ้างไหม
ว่ามีคนคอยห่วงใย และคิดถึงเธอ
หลายวันไม่ได้เจอ อยากบอกเธอแต่ไม่ได้บอก
คงไม่เป็นไรหรอกเธอคงไม่มีใคร

ห่างไกลกันแค่ไหนขอให้ใจเธอเหมือนเดิม
อีกไม่นานจะกลับไปเติมความรักที่ขาดหาย
อยู่ทางนี้ ยังคิดถึงเธอ ไม่ไหวเธอจะคิดถึงใคร
ฉันไม่มีใคร ในหัวใจฉันมีแต่เธอ

คิดถึงอีตายแต่ทำได้ก็แค่คิดถึง
มันคงจะไม่ถึง ไม่ถึงเธอสักที
มันคงเป็นไปไม่ได้
เพราะเราห่างไกลกันขนาดนี้
โทรหาสักที ก็ยังทำไม่ได้

( ดนตรี )

ห่างไกลกันแค่ไหนขอให้ใจเธอเหมือนเดิม
อีกไม่นานจะกลับไปเติมความรักที่ขาดหาย
อยู่ทางนี้ ยังคิดถึงเธอ ไม่ไหวเธอจะคิดถึงใคร
ฉันไม่มีใคร ในหัวใจฉันมีแต่เธอ

คิดถึงอีตายแต่ทำได้ก็แค่คิดถึง
มันคงจะไม่ถึง ไม่ถึงเธอสักที
มันคงเป็นไปไม่ได้
เพราะเราห่างไกลกันขนาดนี้
โทรหาสักที ก็ยังทำไม่ได้

คิดถึงอีตายแต่ทำได้ก็แค่คิดถึง
มันคงจะไม่ถึง ไม่ถึงเธอสักที
มันคงเป็นไปไม่ได้
เพราะเราห่างไกลกันขนาดนี้
โทรหาสักที ก็ยังทำไม่ได้

โทรหาสักที ก็ยังทำไม่ได้..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงอีตาย แอ๊น วัยย์ธยา

เพลง : คิดถึงอีตาย
ศิลปิน : แอ๊น วัยย์ธยา
เรียบเรียง/Mix Master : เสก ผานชื่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend