คอร์ดเพลง เสียเวลาเปล่า สกายพาส x บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง เสียเวลาเปล่า สกายพาส x บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ด :

ศิลปิน : สกายพาส x บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานน

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | C | Em | F | G | G |

 
เจ็บแล้ว
C 
จำนั้นมันคือ
Em 
คน
 
แต่เจ็บยัง
Am 
ทนอย่างนั้นเขา
Em 
เรียกอะไร
 
ไอ้
F 
คนไม่สำนึก 
 
ไม่
C 
รู้สึกผิด
 
จะ
Dm 
เคยคิดบ้างไ
G 
หม

 
ว่าคนค
C 
อยมันคอยจน
Em 
ท้อ
 
บอกให้
Am 
รอรอแล้วมันไ
Em 
ด้อะไร
 
เมื่อเ
F 
ธอมาหาย 
 
ห่
C 
างหายไป
 
รอ
Dm 
จนหมดใจ.
G 
.. 
 
ตัดใจเสีย
C 
ดีกว่า

 
กินน้ำใต้
Dm 
ศอกเขาบอกมัน
Em 
ชอกช้ำ
 
ตั้งกี่ค
F 
รั้งทำไมไม่จำสั
C 
กที
 
คนขี้
Dm 
ฉ้อขี้โกง 
 
ไอ้
Em 
คนคนนี้
 
นับจา
F 
กนี้ 
 
ไม่ต้องมีแล้วคนพัน
G 
นั้น

 
เหน็ดเหนื่อยกา
C 
ยเท่าไหร่ยัง
G 
พอทน
 
เหนื่อยกับ
Am 
คนรอบกายต้อง
Em 
ทำใจ
 
เหนื่อยกับง
F 
านที่ทำยัง
C 
พอไหว
 
แต่เหนื่อยใ
Dm 
จวันนี้ต้องปล่อ
G 
ยวาง

 
ไม่ต้อง
C 
มาหวัดเหวิดไม่ต้
G 
องสน
 
ไม่ต้อง
Am 
ทนทุกข์ใจกับ
Em 
คนที่เย็น
F 
ชา
 
อายห
G 
มาเสียเวลาเปล่า 
 
วันนี้เพิ่งเ
C 
ข้าใจ
G 

INSTRU | C Em | Am Em | F C | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Em | F C | Dm G | C |

 
กินน้ำใต้
Dm 
ศอกเขาบอกมัน
Em 
ชอกช้ำ
 
ตั้งกี่ค
F 
รั้งทำไมไม่จำสั
C 
กที
 
คนขี้
Dm 
ฉ้อขี้โกง 
 
ไอ้
Em 
คนคนนี้
 
นับจา
F 
กนี้ 
 
ไม่ต้องมีแล้วคนพัน
G 
นั้น

 
เหน็ดเหนื่อยกา
C 
ยเท่าไหร่ยัง
G 
พอทน
 
เหนื่อยกับ
Am 
คนรอบกายต้อง
Em 
ทำใจ
 
เหนื่อยกับง
F 
านที่ทำยัง
C 
พอไหว
 
แต่เหนื่อยใ
Dm 
จวันนี้ต้องปล่อ
G 
ยวาง

 
ไม่ต้อง
C 
มาหวัดเหวิดไม่ต้
G 
องสน
 
ไม่ต้อง
Am 
ทนทุกข์ใจกับ
Em 
คนที่เย็น
F 
ชา
 
อายห
G 
มาเสียเวลาเปล่า..

 
เหน็ดเหนื่อยกา
C 
ยเท่าไหร่ยัง
G 
พอทน
 
เหนื่อยกับ
Am 
คนรอบกายต้อง
Em 
ทำใจ
 
เหนื่อยกับง
F 
านที่ทำยัง
C 
พอไหว
 
แต่เหนื่อยใ
Dm 
จวันนี้ต้องปล่อ
G 
ยวาง

 
ไม่ต้อง
C 
มาหวัดเหวิดไม่ต้
G 
องสน
 
ไม่ต้อง
Am 
ทนทุกข์ใจกับ
Em 
คนที่เย็น
F 
ชา
 
อายห
G 
มาเสียเวลาเปล่า 
 
วันนี้เพิ่งเ
C 
ข้าใจ

 
อาย
Dm 
หมาเสียเวลาเป
G 
ล่า.. 
 
วันนี้เพิ่งเข้าใจ

OUTRO | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสียเวลาเปล่า


เจ็บแล้วจำนั้นมันคือคน
แต่เจ็บยังทนอย่างนั้นเขาเรียกอะไร
ไอ้คนไม่สำนึก ไม่รู้สึกผิด
จะเคยคิดบ้างไหม

ว่าคนคอยมันคอยจนท้อ
บอกให้รอรอแล้วมันได้อะไร
เมื่อเธอมาหาย ห่างหายไป
รอจนหมดใจ… ตัดใจเสียดีกว่า

กินน้ำใต้ศอกเขาบอกมันชอกช้ำ
ตั้งกี่ครั้งทำไมไม่จำสักที
คนขี้ฉ้อขี้โกง ไอ้คนคนนี้
นับจากนี้ ไม่ต้องมีแล้วคนพันนั้น

เหน็ดเหนื่อยกายเท่าไหร่ยังพอทน
เหนื่อยกับคนรอบกายต้องทำใจ
เหนื่อยกับงานที่ทำยังพอไหว
แต่เหนื่อยใจวันนี้ต้องปล่อยวาง
ไม่ต้องมาหวัดเหวิดไม่ต้องสน
ไม่ต้องทนทุกข์ใจกับคนที่เย็นชา
อายหมาเสียเวลาเปล่า วันนี้เพิ่งเข้าใจ

( ดนตรี )

กินน้ำใต้ศอกเขาบอกมันชอกช้ำ
ตั้งกี่ครั้งทำไมไม่จำสักที
คนขี้ฉ้อขี้โกง ไอ้คนคนนี้
นับจากนี้ ไม่ต้องมีแล้วคนพันนั้น

เหน็ดเหนื่อยกายเท่าไหร่ยังพอทน
เหนื่อยกับคนรอบกายต้องทำใจ
เหนื่อยกับงานที่ทำยังพอไหว
แต่เหนื่อยใจวันนี้ต้องปล่อยวาง
ไม่ต้องมาหวัดเหวิดไม่ต้องสน
ไม่ต้องทนทุกข์ใจกับคนที่เย็นชา
อายหมาเสียเวลาเปล่า..

เหน็ดเหนื่อยกายเท่าไหร่ยังพอทน
เหนื่อยกับคนรอบกายต้องทำใจ
เหนื่อยกับงานที่ทำยังพอไหว
แต่เหนื่อยใจวันนี้ต้องปล่อยวาง
ไม่ต้องมาหวัดเหวิดไม่ต้องสน
ไม่ต้องทนทุกข์ใจกับคนที่เย็นชา
อายหมาเสียเวลาเปล่า วันนี้เพิ่งเข้าใจ

อายหมาเสียเวลาเปล่า.. วันนี้เพิ่งเข้าใจ..

มิวสิควิดีโอ เสียเวลาเปล่า สกายพาส x บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง เสียเวลาเปล่า
ศิลปิน : สกายพาส x บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : เปิ้ล สกายพาส

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend