คอร์ดเพลง ฮักคนที่ฮักบ่ได้ ภาพวิว สิริกัลยา

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮักคนที่ฮักบ่ได้ ภาพวิว สิริกัลยา

คอร์ดเพลง ฮักคนที่ฮักบ่ได้ ภาพวิว สิริกัลยา

คอร์ด :

ศิลปิน : ภาพวิว สิริกัลยา

เนื้อร้อง/ทำนอง : สะเลเต

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | C Em | Am Dm | G |

 
เหลือใจเจ้าข
C 
องแฮ
Em 
งๆ 
 
ยามใ
Dm 
ด๋ที่คิดเห็นอ้
F 
าย
 
เคียดให้สาย
C 
ตาหลา
Em 
ยๆ 
 
 
Dm 
ที่มันหาอ้ายเ
G 
จอ
 
ชาติก่
F 
อนจักเฮ็ดบุญแบบ
Fm 
ใด๋ 
 
ชาติ
G 
นี้จึงได้มาเพ้อ
 
เผลอฮัก
Dm 
คนที่ได้หาเ
G 
จอ 
 
แต่ผิ
C 
ดเวลา

 
บ่
Dm 
แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา 
 
ที่เ
F 
ฮ็ดให้น้ำตาไ
Em 
หล
 
แต่ความ
Dm 
ฮักแล่นตำหัวใจ 
 
น้ำตา
Em 
พัง..ไ
F 
ด้..
 
ถ้าไ
Bb 
ผต้องเป็นแบบ
G 
นี้

C 
ฮัก.. 
 
 
G/B 
คนที่ฮักบ่
Am 
ได้
F 
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊
G 
กที
F 
คิด.. 
 
 
Em 
ฮอดไปหาบ่
Am 
ฮอด
F 
จอบ.. 
 
ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่
G 
ดปี

 
เกิดชาติ
C 
นี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
Em 
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊.
Am 
..
 
มี
G 
บ่คนแม่นกว่า
F 
นี้ 
 
กะคือ
Bb 
บ่ลองฮักผู้ใ
G 
หม่
 
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเ
C 
ฮาขี้ดื้อ..

INSTRU | C | Am | F | G |

 
จักสิจบแบบใ
C 
ด๋น้อ
Em 
ฮึ 
 
อยาก
Dm 
หนีอยากไกลอยากเ
F 
ว้น
 
คิดมาบาดใ
C 
ด๋ไปบ่
Em 
เป็น 
 
เป็น
Dm 
เวรกรรมหยังล่
G 
ะหือ
 
คงเ
F 
คยลักปลามา
Fm 
ปล่อย 
 
ชาติที่แ
G 
ล้วเฮาคงเคยขี้ดื้อ
 
คิดฮอด
Dm 
แฟนคนอื่นสุ
G 
มื้อ 
 
ชดใช้กรร
C 
มเก่า

 
กะมันบ่
Dm 
แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา 
 
ที่เ
F 
ฮ็ดให้น้ำตาไ
Em 
หล
 
แต่ความ
Dm 
ฮักแล่นตำหัวใจ 
 
น้ำตา
Em 
พัง..ไ
F 
ด้..
 
ถ้าไ
Bb 
ผต้องเป็นแบบ
G 
นี้

C 
ฮัก.. 
 
 
G/B 
คนที่ฮักบ่
Am 
ได้
F 
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊
G 
กที
F 
คิด.. 
 
 
Em 
ฮอดไปหาบ่
Am 
ฮอด
F 
จอบ.. 
 
ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่
G 
ดปี

 
เกิดชาติ
C 
นี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
Em 
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊.
Am 
..
 
มี
G 
บ่คนแม่นกว่า
F 
นี้ 
 
กะคือ
Bิb 
บ่ลองฮักผู้ใ
G 
หม่
 
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเ
C 
ฮาขี้ดื้อ..

C 
ฮัก.. 
 
 
G/B 
คนที่ฮักบ่
Am 
ได้
F 
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊
G 
กที
F 
คิด.. 
 
 
Em 
ฮอดไปหาบ่
Am 
ฮอด
F 
จอบ.. 
 
ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่
G 
ดปี

 
เกิดชาติ
C 
นี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
Em 
มักคนอื่นบ่เป็นซั่
Am 
นติ๊
 
มี
G 
บ่คนแม่นกว่า
F 
นี้ 
 
กะคือ
Bb 
บ่ลองฮักผู้ใ
G 
หม่
 
เป็นนำเฮาขี้ฮ้าย.. หรือเ
 
ฮาขี้ดื้อ..

OUTRO | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักคนที่ฮักบ่ได้


เหลือใจเจ้าของแฮงๆ ยามใด๋ที่คิดเห็นอ้าย
เคียดให้สายตาหลายๆ ที่มันหาอ้ายเจอ
ชาติก่อนจักเฮ็ดบุญแบบใด๋ ชาตินี้จึงได้มาเพ้อ
เผลอฮักคนที่ได้หาเจอ แต่ผิดเวลา

บ่แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา ที่เฮ็ดให้น้ำตาไหล
แต่ความฮักแล่นตำหัวใจ น้ำตาพังได้..
ถ้าไผต้องเป็นแบบนี้

ฮัก.. คนที่ฮักบ่ได้
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊กที
คิด.. ฮอดไปหาบ่ฮอด
จอบ.. ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่ดปี

เกิดชาตินี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊
มีบ่คนแม่นกว่านี้ กะคือบ่ลองฮักผู้ใหม่
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเฮาขี้ดื้อ..

( ดนตรี )

จักสิจบแบบใด๋น้อฮึ อยากหนีอยากไกลอยากเว้น
คิดมาบาดใด๋ไปบ่เป็น เป็นเวรกรรมหยังล่ะหือ
คงเคยลักปลามาปล่อย ชาติที่แล้วเฮาคงเคยขี้ดื้อ
คิดฮอดแฟนคนอื่นสุมื้อ ชดใช้กรรมเก่า

กะมันบ่แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา ที่เฮ็ดให้น้ำตาไหล
แต่ความฮักแล่นตำหัวใจ น้ำตาพังได้..
ถ้าไผต้องเป็นแบบนี้

ฮัก.. คนที่ฮักบ่ได้
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊กที
คิด.. ฮอดไปหาบ่ฮอด
จอบ.. ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่ดปี

เกิดชาตินี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊
มีบ่คนแม่นกว่านี้ กะคือิบ่ลองฮักผู้ใหม่
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเฮาขี้ดื้อ..

ฮัก.. คนที่ฮักบ่ได้
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊กที
คิด.. ฮอดไปหาบ่ฮอด
จอบ.. ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่ดปี

เกิดชาตินี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊
มีบ่คนแม่นกว่านี้ กะคือบ่ลองฮักผู้ใหม่
เป็นนำเฮาขี้ฮ้าย.. หรือเฮาขี้ดื้อ..

มิวสิควิดีโอ ฮักคนที่ฮักบ่ได้ ภาพวิว สิริกัลยา

เพลง ฮักคนที่ฮักบ่ได้
ศิลปิน : ภาพวิว สิริกัลยา
เรียบเรียง : สมพงษ์ สมรัก
ติดต่องานแสดง : โทร 06 2632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend