คอร์ดเพลง สะบัดขุย แจ๊ค แฟนฉัน

  
Text   

คอร์ดเพลง สะบัดขุย แจ็ค แฟนฉัน

คอร์ดเพลง สะบัดขุย แจ็ค แฟนฉัน

คอร์ด :

ศิลปิน : แจ็ค แฟนฉัน

เนื้อร้อง : Vangoe , Jazz Jspkk

คอร์ดในเพลง : Bm,D,E,F#m,G,A


 
ตัวผมมันสก
Bm 
ปรก 
 
ตัวผมมันโสโครก
 
ตัวผมมันซก
G 
มก 
 
ผมจะมาสะบัด
A 
ขุย
 
หน้าตาก็ไม่สะอ
Em 
าด 
 
ขี้กากผมมีกระจุย
 
อยากชวนเธอเข้ามา
A 
คุย 
 
สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ

 
สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ
 
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย  
A 
คุย
 
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ
 
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย  
A 
คุย
 
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ
 

 
อ่ะมาเลี้ยง
Bm 
หมา 
 
และเลี้ยงแมว
 
เลี้ยงแต่เหาและรังแค
 
 
แคะขี้มูกออกมาปั้นเป็นกระ
Em 
ต่ายและกระแต
 
และ
Bm 
ที่คอไม่ใช่สร้อยแต่มันก็ไม่ใช่ปัด
 
แต่มันคือขี้ไคลที่ส
Em 
ะสมมานมนาน

Bm 
เอ้าเป็นสังคัง 
 
แต่อยากเข้าสังคม
 
เป็นสังกะตังอยู่ตรงเส้นผม
 
 
สกปรกและก็ดูโ
Em 
สมม
 
เธอเลยน่ะไม่ค่อยจ
Bm 
ะสน
 
และที่หัวเหมือนกับเห็ดทรัฟเฟิล
 
 
ที่มันเข้ามาหมักหมม
 
 
ไว้วันไหนที่เธอมารัก
Em 
กัน
 
วันนั้นน่ะผมจะไปสระผม
 

 
พี่
G 
ขี้ไคลเต็มคอถ้ายังไม่
A 
ดำก็ยังไม่
Bm 
ขัด
 
เพื่อนๆ ก็
D 
ล้อว่าจะอาบน้ำตอนไห
G 
 
ไม่รู้ว่าเหม็นชาตินี้แล้วชาติห
A 
น้าจะเป็นยัง
Bm 
ไง
 
อยากให้น้องเข้า
F#7 
ใจ 
 
ว่าพี่จะมาสะบัดขุย

 
ตัวผมมันสก
Bm 
ปรก 
 
ตัวผมมันโสโครก
 
ตัวผมมันซก
A 
มก 
 
ผมจะมาสะบัด
Bm 
ขุย
 
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
 
 
อยากชวนเธอเข้ามาคุ
A 
ย 
 
สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ

 
ตัวผมมันสก
Bm 
ปรก 
 
ตัวผมมันโสโครก
 
ตัวผมมันซก
A 
มก 
 
ผมจะมาสะ
Bm 
บัดขุย
 
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
 
 
อยากชวนเธอเข้ามาคุ
A 
ย 
 
สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ

Bm 
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย  
A 
คุย
 
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ
 
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย  
A 
คุย
 
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ
 

 
ถาม
Bm 
จริงตัวเหม็นขนาดนี้
 
ที่บ้านคงไม่ใช้แฟ๊บซักผ้า
 
 
เหม็นวัวตายควายสิ้นชีวี
 
 
เหมือนมึงใช้
Em 
ขี้ซักผ้า
 
แถมกลิ่น
Bm 
ปากเหมือนส้วมแตก
 
สงสัยชอบแดกรถเทศบาล
 
 
ยาสีฟันหลอดเดียวไม่อยู่
 
 
อย่างมึงต้อง
Em 
ทั้งโรงงาน

 
ไอ้แจ็คสก
Em 
ปรกโสมมหมักหมมยืนหนึ่ง
 
จั๊กกะแร้อับๆ ยกให้ที่หนึ่ง
 
 
เห็นสองแก้มตูด กูแทบหงายผึ่ง
 
 
คุณ
Em 
พระกูนึกว่ารังผึ้ง

 
ไอ้
Bm 
โก๊ะชันนะตุมาหนัก
 
เยอะแยะมากมายทั่วหนังศีรษะ
 
 
โอ้โหนี่รังแคหรือรัง
Em 
สิตนี่ไอ้สาส

 
พี่
G 
ขี้ไคลเต็มคอถ้ายังไม่
A 
ดำก็ยังไม่
Bm 
ขัด
 
เพื่อนๆ ก็
D 
ล้อว่าจะอาบน้ำตอนไห
G 
 
ไม่รู้ว่าเหม็นชาตินี้แล้วชาติห
A 
น้าจะเป็นยัง
Bm 
ไง
 
อยากให้น้องเข้า
F#7 
ใจ 
 
ว่าพี่จะมาสะบัดขุย

 
ตัวผมมันสก
Bm 
ปรก 
 
ตัวผมมันโสโครก
 
ตัวผมมันซก
A 
มก 
 
ผมจะมาสะบัด
Bm 
ขุย
 
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
 
 
อยากชวนเธอเข้ามา
A 
คุย 
 
สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ

 
ตัวผมมันสก
Bm 
ปรก 
 
ตัวผมมันโสโครก
 
ตัวผมมันซก
A 
มก 
 
ผมจะมาสะบัด
Bm 
ขุย
 
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
 
 
อยากชวนเธอเข้ามา
A 
คุย 
 
สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ

Bm 
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย  
A 
คุย
 
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ
 
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย  
A 
คุย..
 
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้า
Bm 
เธอ..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สะบัดขุย


ตัวผมมันสกปรก ตัวผมมันโสโครก
ตัวผมมันซกมก ผมจะมาสะบัดขุย
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
อยากชวนเธอเข้ามาคุย สะบัดขุยใส่หน้าเธอ

สะบัดขุยใส่หน้าเธอ
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย คุย
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย คุย
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ

อ่ะมาเลี้ยงหมา และเลี้ยงแมว
เลี้ยงแต่เหาและรังแค
แคะขี้มูกออกมาปั้นเป็นกระต่ายและกระแต
และที่คอไม่ใช่สร้อยแต่มันก็ไม่ใช่ปัด
แต่มันคือขี้ไคลที่สะสมมานมนาน

เอ้าเป็นสังคัง แต่อยากเข้าสังคม
เป็นสังกะตังอยู่ตรงเส้นผม
สกปรกและก็ดูโสมม
เธอเลยน่ะไม่ค่อยจะสน
และที่หัวเหมือนกับเห็ดทรัฟเฟิล
ที่มันเข้ามาหมักหมม
ไว้วันไหนที่เธอมารักกัน
วันนั้นน่ะผมจะไปสระผม

พี่ขี้ไคลเต็มคอถ้ายังไม่ดำก็ยังไม่ขัด
เพื่อนๆ ก็ล้อว่าจะอาบน้ำตอนไหน
ไม่รู้ว่าเหม็นชาตินี้แล้วชาติหน้าจะเป็นยังไง
อยากให้น้องเข้าใจ ว่าพี่จะมาสะบัดขุย

ตัวผมมันสกปรก ตัวผมมันโสโครก
ตัวผมมันซกมก ผมจะมาสะบัดขุย
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
อยากชวนเธอเข้ามาคุย สะบัดขุยใส่หน้าเธอ

ตัวผมมันสกปรก ตัวผมมันโสโครก
ตัวผมมันซกมก ผมจะมาสะบัดขุย
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
อยากชวนเธอเข้ามาคุย สะบัดขุยใส่หน้าเธอ

ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย คุย
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย คุย
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ

ถามจริงตัวเหม็นขนาดนี้
ที่บ้านคงไม่ใช้แฟ๊บซักผ้า
เหม็นวัวตายควายสิ้นชีวี
เหมือนมึงใช้ขี้ซักผ้า
แถมกลิ่นปากเหมือนส้วมแตก
สงสัยชอบแดกรถเทศบาล
ยาสีฟันหลอดเดียวไม่อยู่
อย่างมึงต้องทั้งโรงงาน

ไอ้แจ็คสกปรกโสมมหมักหมมยืนหนึ่ง
จั๊กกะแร้อับๆ ยกให้ที่หนึ่ง
เห็นสองแก้มตูด กูแทบหงายผึ่ง
คุณพระกูนึกว่ารังผึ้ง

ไอ้โก๊ะชันนะตุมาหนัก
เยอะแยะมากมายทั่วหนังศีรษะ
โอ้โหนี่รังแคหรือรังสิตนี่ไอ้สาส

พี่ขี้ไคลเต็มคอถ้ายังไม่ดำก็ยังไม่ขัด
เพื่อนๆ ก็ล้อว่าจะอาบน้ำตอนไหน
ไม่รู้ว่าเหม็นชาตินี้แล้วชาติหน้าจะเป็นยังไง
อยากให้น้องเข้าใจ ว่าพี่จะมาสะบัดขุย

ตัวผมมันสกปรก ตัวผมมันโสโครก
ตัวผมมันซกมก ผมจะมาสะบัดขุย
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
อยากชวนเธอเข้ามาคุย สะบัดขุยใส่หน้าเธอ

ตัวผมมันสกปรก ตัวผมมันโสโครก
ตัวผมมันซกมก ผมจะมาสะบัดขุย
หน้าตาก็ไม่สะอาด ขี้กากผมมีกระจุย
อยากชวนเธอเข้ามาคุย สะบัดขุยใส่หน้าเธอ

ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย คุย
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ
ขุย ขุย ขุย.. ขุย ขุย คุย..
ขุย ขุย ขุย.. สะบัดขุยใส่หน้าเธอ..

มิวสิควิดีโอ สะบัดขุย แจ็ค แฟนฉัน

เพลง สะบัดขุย
ศิลปิน : แจ็ค แฟนฉัน
ศิลปิน : Jazz Jspkk x Vangoe
ทำนอง : Vangoe, Jazz Jspkk, BOTCASH
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend