คอร์ดเพลง บล็อกได้กะบ่ลืม เสือเก้า

  
Text   
คอร์ดเพลง บล็อกได้กะบ่ลืม เสือเก้า

คอร์ด :

ศิลปิน : เสือเก้า

เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดทั้งหมด : D,Em,F#m,G,A,Bm


Tune to Eb

 
ทั้ง
G 
ลบทั้งบล็อกกะแ
A 
ล้ว 
 
แต่บ่
F#m 
ซ่อยให้ลืมเข
Bm 
าได้
 
แฮ่งคิด
Em 
ฮอดคือเก่า 
 
แฮ่งอยาก
A 
ฮู้ว่าเขาเป็นจังไ
D 
ด๋

INSTRU | D F#m | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

 
D 
ากเว่าว่าพอแล้วกูสิ
F#m 
ลืมเขา
Bm 
บ่มีเขา 
 
มึงกะคง
F#m 
บ่ตาย
 
บล็อกเ
G 
ฟสบเบิ่ดซู
Gm 
ย่าง 
 
 
F#m 
เฮาต้องอยู่ใ
Bm 
ห้ได้
 
เซาติด
Em 
ต่อ 
 
บ่อยาก
A 
พ้อ 
 
บ่อยากเ
D 
ห็น

 
บ่ทัน
Em 
ดน 
 
หัวใจกะเริ่มกระวนก
F#m 
ระวาย
 
คิดฮอดเขาแ
G 
ฮงหลาย 
 
ยอมกลืนน้ำลายเจ้
A 
าของ

 
ทั้ง
G 
ลบทั้งบล็อกก็แ
A 
ล้ว 
 
แต่บ่
F#m 
ซ่อยให้ลืมเขา
Bm 
ได้
 
แฮ่งคิด
Em 
ฮอดกว่าเก่า 
 
แฮ่งอยาก
A 
ฮู้ว่าเขาเป็นจังไ
D 
ด๋ 
 
 
F# 
 
เคียดเจ้าข
G 
องที่หัวใจบ่แ
A 
ข็งพอ 
 
ยังหา
F#m 
วิธีตามส่องเขาจ
Bm 
นได้
 
จั๊กมื้อไ
Em 
ด๋สิเผลอไปกดไ
A 
ลก์ย่านอดใจบ่
D 
อยู่

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
บ่ทัน
Em 
ดน 
 
หัวใจกะเริ่มกระวนก
F#m 
ระวาย
 
คิดฮอดเขาแ
G 
ฮงหลาย 
 
ยอมกลืนน้ำลายเจ้
A 
าของ

 
ทั้ง
G 
ลบทั้งบล็อกก็แ
A 
ล้ว 
 
แต่บ่
F#m 
ซ่อยให้ลืมเขา
Bm 
ได้
 
แฮ่งคิด
Em 
ฮอดกว่าเก่า 
 
แฮ่งอยาก
A 
ฮู้ว่าเขาเป็นจังไ
D 
ด๋ 
 
 
F# 
 
เคียดเจ้าข
G 
องที่หัวใจบ่แ
A 
ข็งพอ 
 
ยังหา
F#m 
วิธีตามส่องเขาจ
Bm 
นได้
 
จั๊กมื้อไ
Em 
ด๋สิเผลอไปกดไ
A 
ลก์ย่านอดใจบ่
D 
อยู่

 
ทั้ง
G 
ลบทั้งบล็อกก็แ
A 
ล้ว 
 
แต่บ่
F#m 
ซ่อยให้ลืมเขา
Bm 
ได้
 
แฮ่งคิด
Em 
ฮอดกว่าเก่า 
 
แฮ่งอยาก
A 
ฮู้ว่าเขาเป็นจังไ
D 
ด๋ 
 
 
F# 
 
เคียดเจ้าข
G 
องที่หัวใจบ่แ
A 
ข็งพอ 
 
ยังหา
F#m 
วิธีตามส่องเขาจ
Bm 
นได้
 
จั๊กมื้อไ
Em 
ด๋สิเผลอไปกดไ
A 
ลก์ย่านอดใจบ่
D 
อยู่

 
จั๊กมื้อไ
Em 
ด๋สิเผลอไปกดไลก์..
A 
.. 
 
บล็อกได้กะบ่
G 
ลืม 
 
 
Gm 
 
D 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บล็อกได้กะบ่ลืม


ทั้งลบทั้งบล็อกกะแล้ว แต่บ่ซ่อยให้ลืมเขาได้
แฮ่งคิดฮอดคือเก่า แฮ่งอยากฮู้ว่าเขาเป็นจังได๋

( ดนตรี )

ปากเว่าว่าพอแล้วกูสิลืมเขา
บ่มีเขา มึงกะคงบ่ตาย
บล็อกเฟสบเบิ่ดซูย่าง เฮาต้องอยู่ให้ได้
เซาติดต่อ บ่อยากพ้อ บ่อยากเห็น

บ่ทันดน หัวใจกะเริ่มกระวนกระวาย
คิดฮอดเขาแฮงหลาย ยอมกลืนน้ำลายเจ้าของ

ทั้งลบทั้งบล็อกก็แล้ว แต่บ่ซ่อยให้ลืมเขาได้
แฮ่งคิดฮอดกว่าเก่า แฮ่งอยากฮู้ว่าเขาเป็นจังได๋
เคียดเจ้าของที่หัวใจบ่แข็งพอ ยังหาวิธีตามส่องเขาจนได้
จั๊กมื้อได๋สิเผลอไปกดไลก์ย่านอดใจบ่อยู่

( ดนตรี )

บ่ทันดน หัวใจกะเริ่มกระวนกระวาย
คิดฮอดเขาแฮงหลาย ยอมกลืนน้ำลายเจ้าของ

ทั้งลบทั้งบล็อกก็แล้ว แต่บ่ซ่อยให้ลืมเขาได้
แฮ่งคิดฮอดกว่าเก่า แฮ่งอยากฮู้ว่าเขาเป็นจังได๋
เคียดเจ้าของที่หัวใจบ่แข็งพอ ยังหาวิธีตามส่องเขาจนได้
จั๊กมื้อได๋สิเผลอไปกดไลก์ย่านอดใจบ่อยู่

ทั้งลบทั้งบล็อกก็แล้ว แต่บ่ซ่อยให้ลืมเขาได้
แฮ่งคิดฮอดกว่าเก่า แฮ่งอยากฮู้ว่าเขาเป็นจังได๋
เคียดเจ้าของที่หัวใจบ่แข็งพอ ยังหาวิธีตามส่องเขาจนได้
จั๊กมื้อได๋สิเผลอไปกดไลก์ย่านอดใจบ่อยู่

จั๊กมื้อได๋สิเผลอไปกดไลก์…. บล็อกได้กะบ่ลืม

มิวสิควิดีโอ บล็อกได้กะบ่ลืม เสือเก้า

เพลง บล็อกได้กะบ่ลืม
ศิลปิน : เสือเก้า
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 062- 3849355
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend