คอร์ดเพลง ขอแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย แจ็ค แฟนฉัน feat. เจ๋ง บิ๊กแอส

  
Text   


INTRO | D | C#m | Bm E | A |

A 
ฉันว่ากาลเวลาพิสูจน์ 
 
ว่า
C#m 
ฉันควรพอเท่านี้
Bm 
ฉันไม่ควรจะรั้งเธอไว้ 
 
ให้เ
E 
ธอต้องเหนื่อยใจ
 
มัน
A 
ถึงเวลาที่ฉันต้องไป
 
ถึง
C#m 
แม้ว่าจะ
F#m 
รักเธอแค่ไ
Bm 
หน
 
ผิดที่
E 
ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้

Bm 
  เหลือเวลาอีกไม่นาน
C#m 
  ขอให้ฉันได้ดูกับ
D 
ตาตัวเอง
 
  ก่อนเธอจะเป็นขอ
E 
งเขาไป

 
ขอแค่ฉันได้เ
A 
ห็นหน้าเธอเป็นครั้ง
C#m 
สุดท้าย
 
ขอกอดเธออีก
F#m 
ครั้ง
 
ก่อนที่เธอจะเ
E 
ป็นของเขาตลอดก
D 
าล
 
แม้ว่ามันจะ
C#m 
เจ็บปวดใจก็
Bm 
ตาม
 
ผิดที่
E 
ฉันมันดูแลเธอไม่ไ
A 
ด้

INSTRU | D | C#m | Bm | E |

A 
เจ็บแหละใจก็ยังรู้สึก 
 
แต่
C#m 
มันต้องยอมรับ
 
ว่า
Bm 
เขาคนนั้นก็ดีกว่าฉัน 
 
ก็แ
E 
ทบทุกๆ 
 
อย่าง
A 
นับเวลาก็อีกไม่นาน
 
ก่อน
C#m 
เธอจะเป็นของ
F#m 
เขา
 
จำเป็นต้อง
Bm 
ยอมให้เธอกับเขา
D 
เพื่อให้ 
 
เธอ
C#m 
พบกับความ
Bm 
สุข
 
ที่มันม
E 
ากกว่าหั
A 
วใจ

Bm 
  เหลือเวลาอีกไม่นาน
C#m 
  ขอให้ฉันได้ดูกับ
D 
ตาตัวเอง
 
  ก่อนเธอจะเป็นขอ
E 
งเขาไป

 
ขอแค่ฉันได้เ
A 
ห็นหน้าเธอเป็นครั้ง
C#m 
สุดท้าย
 
ขอกอดเธออีก
F#m 
ครั้ง
 
ก่อนที่เธอจะเ
E 
ป็นของเขาตลอดก
D 
าล
 
แม้ว่ามันจะ
C#m 
เจ็บปวดใจก็
Bm 
ตาม
 
ผิดที่
E 
ฉันมันดูแลเธอไม่ไ
A 
ด้

 
ไม่ต้องห่วง
D 
ฉัน
 
ถ้าต้องแลกกับสิ่งที่เ
E 
ธอต้องการ
 
มันเป็นเพราะ
C#m 
ฉัน
 
นั้นไม่มีทางจะเ
F#m 
ป็นให้เธอได้
 
ขอบคุณ
Bm 
เธอ 
 
ที่ร่วมทุกข์
 
ที่ร่วมสุข
C#m 
มาด้วย
F#m 
กัน
 
ก่อนเธอ
Bm 
ลา 
 
ฉันขอกอดเธออีกสักค
E 
รั้งนึง

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | C#m F#m | Bm | E |

 
ขอแค่ฉันได้เ
A 
ห็นหน้าเธอเป็นครั้ง
C#m 
สุดท้าย
 
ขอกอดเธออีก
F#m 
ครั้ง
 
ก่อนที่เธอจะเ
E 
ป็นของเขาตลอดก
D 
าล
 
แม้ว่ามันจะ
C#m 
เจ็บปวดใจก็
Bm 
ตาม
 
ผิดที่
E 
ฉันมันดูแลเธอไม่ได้..
A 


ฉันว่ากาลเวลาพิสูจน์ ว่าฉันควรพอเท่านี้
ฉันไม่ควรจะรั้งเธอไว้ ให้เธอต้องเหนื่อยใจ
มันถึงเวลาที่ฉันต้องไป
ถึงแม้ว่าจะรักเธอแค่ไหน
ผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้

เหลือเวลาอีกไม่นาน
ขอให้ฉันได้ดูกับตาตัวเอง
ก่อนเธอจะเป็นของเขาไป

ขอแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย
ขอกอดเธออีกครั้ง
ก่อนที่เธอจะเป็นของเขาตลอดกาล
แม้ว่ามันจะเจ็บปวดใจก็ตาม
ผิดที่ฉันมันดูแลเธอไม่ได้

( ดนตรี )

เจ็บแหละใจก็ยังรู้สึก แต่มันต้องยอมรับ
ว่าเขาคนนั้นก็ดีกว่าฉัน ก็แทบทุกๆ อย่าง
นับเวลาก็อีกไม่นาน
ก่อนเธอจะเป็นของเขา
จำเป็นต้องยอมให้เธอกับเขา
เพื่อให้ เธอพบกับความสุข
ที่มันมากกว่าหัวใจ
เหลือเวลาอีกไม่นาน
ขอให้ฉันได้ดูกับตาตัวเอง
ก่อนเธอจะเป็นของเขาไป

ขอแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย
ขอกอดเธออีกครั้ง
ก่อนที่เธอจะเป็นของเขาตลอดกาล
แม้ว่ามันจะเจ็บปวดใจก็ตาม
ผิดที่ฉันมันดูแลเธอไม่ได้

ไม่ต้องห่วงฉัน
ถ้าต้องแลกกับสิ่งที่เธอต้องการ
มันเป็นเพราะฉัน
นั้นไม่มีทางจะเป็นให้เธอได้
ขอบคุณเธอ ที่ร่วมทุกข์
ที่ร่วมสุขมาด้วยกัน
ก่อนเธอลา ฉันขอกอดเธออีกสักครั้งนึง

( ดนตรี )

ขอแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย
ขอกอดเธออีกครั้ง
ก่อนที่เธอจะเป็นของเขาตลอดกาล
แม้ว่ามันจะเจ็บปวดใจก็ตาม
ผิดที่ฉันมันดูแลเธอไม่ได้..

มิวสิควิดีโอ ขอแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย

เพลง : ขอแค่ฉันได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : แจ็ค แฟนฉัน feat. เจ๋ง บิ๊กแอส
เนื้อร้อง/ทำนอง : Kanin Wattanapakasem
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend