คอร์ดเพลง ตกลงเธอเลือกใคร แจ็ค แฟนฉัน x กลัฟ คณาวุฒิ x ลุค อิชิคาว่า

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ตกลงเธอเลือกใคร แจ็ค แฟนฉัน x กลัฟ คณาวุฒิ x ลุค อิชิคาว่า

คอร์ดเพลง ตกลงเธอเลือกใคร แจ็ค แฟนฉัน x กลัฟ คณาวุฒิ x ลุค อิชิคาว่า

เพลง :

ศิลปิน : แจ็ค แฟนฉัน x กลัฟ คณาวุฒิ x ลุค อิชิคาว่า

อัลบั้ม : ตกลงเธอเลือกใคร

คอร์ดทั้งหมด : C,Bm,Am,D,G


INTRO | C | Bm | Am | D | D |

 
ในวัน
G 
นี้..เธอต้องตัดสินใ
Bm 
 
ว่าจะเลือกใ
Am 
คร ระหว่าง
Cm 
ฉันและเ
D 
ขา
 
บอกมาเ
G 
ลย 
 
ไม่ต้องเห็นใ
Bm 
 
เพราะฉันก็เข้าใ
Am 
จ 
 
ว่าคำตอ
Cm 
บมีเพียงคนเ
D 
ดียว

Am 
ฉันก็มีเพียงแค่หัวใ
Bm 
 
แต่ว่าเ
C 
ขามีให้เธอแทบทุกอ
D 
ย่าง

 
ตกลงเธอเลือกใ
C 
คร 
 
ฉันพร้อมยอ
Bm 
มรับ
 
บอกมาเ
Am 
ลยว่าฉันค
D 
วรอยู่จุดไ
G 
หน
 
จะได้
C 
รู้ว่าสำคัญ 
 
แค่ไ
Bm 
หน
 
ว่าควร
Am 
หยุด 
 
อยู่ตร
D 
งนี้ 
 
หรือไป
G 
ต่อ

INSTRU | Cm | D |

G 
ฉันไม่เคยให้เธอต้อง Make me cry
 
มันคิดไป
Bm 
แล้วว่าเธอนั้น Make it mine
 
ยังคง
Am 
นั่งคิดถึงตอนที่เธอได้สอน
 
ให้ฉัน P
D 
lay game FreeFire

 
Just spen
G 
ding on my time กับคุณให้ดู
 
และสิ่งสุด
Bm 
ท้ายที่อยากจะรู้ว่าเธอจะเลือกใ
Am 
คร..
 
(จะเลือกใคร) และฉันพ
D 
ร้อมจะฟัง

Am 
ฉันก็มีเพียงแค่หัวใ
Bm 
 
แต่ว่าเ
C 
ขามีให้เธอแทบทุกอ
D 
ย่าง

 
ตกลงเธอเลือกใ
C 
คร 
 
ฉันพร้อมยอ
Bm 
มรับ
 
บอกมาเ
Am 
ลยว่าฉันค
D 
วรอยู่จุดไ
G 
หน
 
จะได้
C 
รู้ว่าสำคัญ 
 
แค่ไ
Bm 
หน
 
ว่าควร
Am 
หยุด 
 
อยู่ตร
D 
งนี้ 
 
หรือไป
G 
ต่อ

 
เธอไม่ต้องกัง
C 
วล 
 
ไม่ต้องห่วง
Bm 
กัน
 
ก็แค่เธอ
Am 
บอก 
 
ความจ
D 
ริงมาให้
G 
ฉัน
 
และฉันจะไม่โกร
Am 
ธเธอ 
 
ไม่เกลียดเธอ
 
ถ้า
Bm 
ฉันไม่ได้ไป
Em 
ต่อ
 
ไม่มีสิทธิ์อะไ
Am 
ร 
 
ฉันก็มีแต่ใจที่มีใ
D 
ห้เธอ..

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am D | D |

 
ตกลงเธอเลือกใ
C 
คร 
 
ฉันพร้อมยอ
Bm 
มรับ
 
บอกมาเ
Am 
ลยว่าฉันค
D 
วรอยู่จุดไ
G 
หน
 
จะได้
C 
รู้ว่าสำคัญแค่ไ
Bm 
หน
 
ว่าควร
Am 
หยุด 
 
อยู่ตร
D 
งนี้ 
 
หรือไป
G 
ต่อ

 
ตกลงเธอเลือกใ
C 
คร 
 
ฉันพร้อมยอ
Bm 
มรับ
 
บอกมาเ
Am 
ลยว่าฉันค
D 
วรอยู่จุดไ
G 
หน
 
จะได้
C 
รู้ว่าสำคัญ 
 
แค่ไ
Bm 
หน
 
ว่าควร
Am 
หยุด 
 
อยู่ตร
D 
งนี้ 
 
หรือไป
G 
ต่อ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตกลงเธอเลือกใคร


ในวันนี้..เธอต้องตัดสินใจ
ว่าจะเลือกใคร ระหว่างฉันและเขา
บอกมาเลย ไม่ต้องเห็นใจ
เพราะฉันก็เข้าใจ ว่าคำตอบมีเพียงคนเดียว

ฉันก็มีเพียงแค่หัวใจ
แต่ว่าเขามีให้เธอแทบทุกอย่าง

ตกลงเธอเลือกใคร ฉันพร้อมยอมรับ
บอกมาเลยว่าฉันควรอยู่จุดไหน
จะได้รู้ว่าสำคัญ แค่ไหน
ว่าควรหยุด อยู่ตรงนี้ หรือไปต่อ

( ดนตรี )

ฉันไม่เคยให้เธอต้อง Make me cry
มันคิดไปแล้วว่าเธอนั้น Make it mine
ยังคงนั่งคิดถึงตอนที่เธอได้สอน
ให้ฉัน Play game FreeFire

Just spending on my time กับคุณให้ดู
และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะรู้ว่าเธอจะเลือกใคร..
(จะเลือกใคร) และฉันพร้อมจะฟัง

ฉันก็มีเพียงแค่หัวใจ
แต่ว่าเขามีให้เธอแทบทุกอย่าง

ตกลงเธอเลือกใคร ฉันพร้อมยอมรับ
บอกมาเลยว่าฉันควรอยู่จุดไหน
จะได้รู้ว่าสำคัญ แค่ไหน
ว่าควรหยุด อยู่ตรงนี้ หรือไปต่อ

เธอไม่ต้องกังวล ไม่ต้องห่วงกัน
ก็แค่เธอบอก ความจริงมาให้ฉัน
และฉันจะไม่โกรธเธอ ไม่เกลียดเธอ
ถ้าฉันไม่ได้ไปEmต่อ
ไม่มีสิทธิ์อะไร ฉันก็มีแต่ใจที่มีให้เธอ..

( ดนตรี )

ตกลงเธอเลือกใคร ฉันพร้อมยอมรับ
บอกมาเลยว่าฉันควรอยู่จุดไหน
จะได้รู้ว่าสำคัญแค่ไหน
ว่าควรหยุด อยู่ตรงนี้ หรือไปต่อ

ตกลงเธอเลือกใคร ฉันพร้อมยอมรับ
บอกมาเลยว่าฉันควรอยู่จุดไหน
จะได้รู้ว่าสำคัญ แค่ไหน
ว่าควรหยุด อยู่ตรงนี้ หรือไปต่อ

มิวสิควิดีโอ ตกลงเธอเลือกใคร แจ็ค แฟนฉัน x กลัฟ คณาวุฒิ x ลุค อิชิคาว่า

เพลง ตกลงเธอเลือกใคร
ศิลปิน : แจ็ค แฟนฉัน
กลัฟ คณาวุฒิ x ลุค อิชิคาว่า
Produced : PURE KANIN , TimeTime
Arranged : TimeTime , PURE KANIN
Written : PURE KANIN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend