คอร์ดเพลง พี่ไม่มีรถซิ่ง เต็ม นาวา

  
Text   

คอร์ดเพลง : พี่ไม่มีรถซิ่ง เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง พี่ไม่มีรถซิ่ง เต็ม นาวา

คอร์ด :

ศิลปิน : เต็ม นาวา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา

คอร์ดในเพลง : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | A E | D | A E | D | E |

F#m 
  เขรถเครื่องร้
E 
ายบิดทีควันห
D 
ม็องใส่หน้าใครเ
A 
ขา
 
  รถมัน
Bm 
เก่ารุ่น 2 จังห
E 
วะไม่ได้ตั้งใ
A 
จผมต้องขอโ
C#m 
ทษ
F#m 
  เห็นวัยรุ่นเ
E 
ขรถซึ่ง
 
  เที่ยวทุก
C#m 
หญิงไปเหวน 
 
เห็น
F#m 
แล้วนึกโกรธ
 
  โกรธตัว
Bm 
เองที่มันไม่มี 
 
อย่างใครๆเ
E 
ขา

Bm 
  รถร้ายๆจอดใต้หนำพุก 
 
ใส่ตู
F#m 
หลุบเติมมันทีลิตร
 
  เอาไว้
D 
ทุกขี้ยาง 
 
ทุกสาวพาเหวนคงไ
E 
ม่ได้
 
  เพราะมันเหม็น
 

 
พี่ไม่มีรถ
A 
ซี่ง 
 
พี่ไม่มีรถแ
E 
ต่ง
 
มีแต่รถซื้อ
F#m 
แกงไม่หรูหรา
 
มีแต่รถเท
A 
น่าร์ 
 
ต่อพ่วงทุกเค
E 
รื่องตัดหญ้า
 
วาส
D 
นามีได้แค่
E 
นี้

 
ก็ต้น
C#m 
ทุนชีวิตไม่เหมือ
F#m 
นกัน
 
หน้า
C#m 
บ้านยังเป็นหนน
F#m 
ลูกรัง
 
ไฟ
D 
ฟ้านั้น 
 
เพิ่งเข้ามาแรกตอนต้
E 
นปี

INSTRU | A E | D | A E | D |
INSTRU | Bm | F#m | D | E |

Bm 
  รถร้ายๆจอดใต้หนำพุก 
 
ใส่ตู
F#m 
หลุบเติมมันทีลิตร
 
  เอาไว้
D 
ทุกขี้ยาง 
 
ทุกสาวพาเหวนคงไ
E 
ม่ได้
 
  เพราะมันเหม็น
 

 
พี่ไม่มีรถ
A 
ซี่ง 
 
พี่ไม่มีรถแ
E 
ต่ง
 
มีแต่รถซื้อ
F#m 
แกงไม่หรูหรา
 
มีแต่รถเท
A 
น่าร์ 
 
ต่อพ่วงทุกเค
E 
รื่องตัดหญ้า
 
วาส
D 
นามีได้แค่
E 
นี้

 
ก็ต้น
C#m 
ทุนชีวิตไม่เหมือ
F#m 
นกัน
 
หน้า
C#m 
บ้านยังเป็นหนน
F#m 
ลูกรัง
 
ไฟ
D 
ฟ้านั้น 
 
เพิ่งเข้ามาแรกตอนต้
E 
นปี
 
น้องสาวเ
A 
ห้อ

 
ตางค์
F#m 
คล่องแล้วจะถอดพ่วง
 
จัดหลิงสีท
E 
อง 
 
แล้วทำสีรถใหม่
 
กลึงโ
F#m 
ช็คใส่อาร์มชุดใหญ่
 
แล้วใส่ดุม
E 
ย่อ ปะกับ เดโทน่า
 
เปลี่ยนโ
F#m 
ฉมให้เหมือนรถเมือง
 
อย่าให้หลงเห
E 
ลือแม้รอยคราบขี้ยาง
 
แล้ว
D 
ขับไปจอดหน้าลาน 
 
เซเ
E 
ว่น 
 
ให้สาวกรี๊ด

 
พี่ไม่มีรถ
A 
ซี่ง 
 
พี่ไม่มีรถแ
E 
ต่ง
 
มีแต่รถซื้อ
F#m 
แกงไม่หรูหรา
 
มีแต่รถเท
A 
น่าร์ 
 
ต่อพ่วงทุกเค
E 
รื่องตัดหญ้า
 
วาส
D 
นามีได้แค่
E 
นี้

 
ก็ต้น
C#m 
ทุนชีวิตไม่เหมือ
F#m 
นกัน
 
หน้า
C#m 
บ้านยังเป็นหนน
F#m 
ลูกรัง
 
ไฟ
D 
ฟ้านั้น 
 
เพิ่งเข้ามาแรกตอนต้
E 
นปี
 
น้องสาวเ
A 
ห้อ 
 
 
E 

 
น้องสาวเ
A 
ห้อ 
 
 
E 
 
A 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พี่ไม่มีรถซิ่ง


เขรถเครื่องร้ายบิดทีควันหม็องใส่หน้าใครเขา
รถมันเก่ารุ่น 2 จังหวะไม่ได้ตั้งใจผมต้องขอโทษ
เห็นวัยรุ่นเขรถซึ่ง เที่ยวทุกหญิงไปเหวน เห็นแล้วนึกโกรธ
โกรธตัวเองที่มันไม่มี อย่างใครๆเขา

รถร้ายๆจอดใต้หนำพุก ใส่ตูหลุบเติมมันทีลิตร
เอาไว้ทุกขี้ยาง ทุกสาวพาเหวนคงไม่ได้
เพราะมันเหม็น

พี่ไม่มีรถซี่ง พี่ไม่มีรถแต่ง
มีแต่รถซื้อแกงไม่หรูหรา
มีแต่รถเทน่าร์ ต่อพ่วงทุกเครื่องตัดหญ้า
วาสนามีได้แค่นี้

ก็ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกัน
หน้าบ้านยังเป็นหนนลูกรัง
ไฟฟ้านั้นเพิ่งเข้ามาแรกตอนต้นปี
น้องสาวเห้อ

( ดนตรี )

รถร้ายๆจอดใต้หนำพุก ใส่ตูหลุบเติมมันทีลิตร
เอาไว้ทุกขี้ยาง ทุกสาวพาเหวนคงไม่ได้
เพราะมันเหม็น

พี่ไม่มีรถซี่ง พี่ไม่มีรถแต่ง
มีแต่รถซื้อแกงไม่หรูหรา
มีแต่รถเทน่าร์ ต่อพ่วงทุกเครื่องตัดหญ้า
วาสนามีได้แค่นี้

ก็ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกัน
หน้าบ้านยังเป็นหนนลูกรัง
ไฟฟ้านั้น เพิ่งเข้ามาแรกตอนต้นปี
น้องสาวเห้อ

ตางค์คล่องแล้วจะถอดพ่วง
จัดหลิงสีทอง แล้วทำสีรถใหม่
กลึงโช็คใส่อาร์มชุดใหญ่แล้วใส่ดุมย่อ ปะกับเดโทน่า
เปลี่ยนโฉมให้เหมือนรถเมือง
อย่าให้หลงเหลือแม้รอยคราบขี้ยาง
แล้วขับไปจอดหน้าลา เซเว่น ให้สาวกรี๊ด

พี่ไม่มีรถซี่ง พี่ไม่มีรถแต่ง
มีแต่รถซื้อแกงไม่หรูหรา
มีแต่รถเทน่าร์ ต่อพ่วงทุกเครื่องตัดหญ้า
วาสนามีได้แค่นี้

ก็ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกัน
หน้าบ้านยังเป็นหนนลูกรัง
ไฟฟ้านั้น เพิ่งเข้ามาแรกตอนต้นปี
น้องสาวเห้อ

น้องสาวเห้อ

มิวสิควิดีโอ พี่ไม่มีรถซิ่ง เต็ม นาวา

เพลง พี่ไม่มีรถซิ่ง
ศิลปิน : เต็ม นาวา
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดตรองานแสดง :
062 221 5900, 095 938 8696
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend