คอร์ดเพลง เกิดมาเพื่ออกหัก – แจ็ค แฟนฉัน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เกิดมาเพื่ออกหัก แจ็ค แฟนฉัน

คอร์ดเพลง เกิดมาเพื่ออกหัก - แจ็ค แฟนฉัน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แจ็ค แฟนฉัน : เกิดมาเพื่ออกหัก


Tune to Eb

 
ทำไมเธอถึ
C 
งใจร้ายกับ
Am 
ฉัน
 
ฉันไป
Dm 
ทำอะไรให้เธอปว
G 
ดใจ
 
ได้โปรดอย่า
C 
ทิ้งฉันไปหา
Am 
ใคร
 
ห้ามเท่า
Dm 
ไหร่ตัวเธอยิ่งไปจา
G 
กฉัน

 
บอกตัว
Dm 
เองให้จำ
 
ว่าเธอ
Em 
ทิ้งไปมีคน
Am 
ใหม่
 
ที่ผ่าน
Dm 
มาฉันคงไม่มีค่ามาก
G 
พอ

 
มันเจ็บตรงที่เธอเ
F 
อา 
 
หัว
G 
ใจ
 
ฉัน
Em 
ไป  
Am 
ย่ำยี
 
นี่ห
Dm 
รือคือคนที่เ
G 
รียกว่าที่
C 
รัก
 
ฉันคือรัก
F 
แท้ 
 
ที่
G 
แพ้ 
 
ที่แ
Em 
พ้คนใจ
Am 
ร้าย
 
ที่โดนเธอห
Dm 
ลอกจนแทบเจียนต
G 
าย
 
สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลา
C 
ยใจ

INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
แววตาเธอ
C 
นั้นดูเธอสุข
Am 
สม
 
ต่างจาก
Dm 
ฉันที่มีแต่ความเสีย
G 
ใจ
 
คงเป็นเพราะ
C 
ฉันไม่น่าสน
Am 
ใจ
 
ได้แต่ทำ
Dm 
ใจก็เกิดมาเ
G 
พื่ออ
C 
กหัก

 
บอกตัว
Dm 
เองให้จำ
 
ว่าเธอ
Em 
ทิ้งไปมีคน
Am 
ใหม่
 
ที่ผ่า
Dm 
นมาฉันคงไม่มีค่ามา
G 
กพอ

 
มันเจ็บตรงที่เธอเ
F 
อา 
 
หัว
G 
ใจ
 
ฉัน
Em 
ไป  
Am 
ย่ำยี
 
นี่ห
Dm 
รือคือคนที่เ
G 
รียกว่าที่
C 
รัก
 
ฉันคือรัก
F 
แท้ 
 
ที่
G 
แพ้ 
 
ที่แ
Em 
พ้คนใจ
Am 
ร้าย
 
ที่โดนเธอห
Dm 
ลอกจนแทบเจียนต
G 
าย
 
สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ
 

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm | G |

 
มันเจ็บตรงที่เธอเ
F 
อา 
 
หัว
G 
ใจ
 
ฉัน
Em 
ไป  
Am 
ย่ำยี
 
นี่ห
Dm 
รือคือคนที่เ
G 
รียกว่าที่
C 
รัก
 
ฉันคือรัก
F 
แท้ 
 
ที่
G 
แพ้ 
 
ที่แ
Em 
พ้คนใจ
Am 
ร้าย
 
ที่โดนเธอห
Dm 
ลอกจนแทบเจียนต
G 
าย

 
มันเจ็บตรงที่เธอเ
F 
อา 
 
หัว
G 
ใจ
 
ฉัน
Em 
ไป  
Am 
ย่ำยี
 
นี่ห
Dm 
รือคือคนที่เ
G 
รียกว่าที่
C 
รัก
 
ฉันคือรัก
F 
แท้ 
 
ที่
G 
แพ้ 
 
ที่แ
Em 
พ้คนใจ
Am 
ร้าย
 
ที่โดนเธอห
Dm 
ลอกจนแทบเจียนต
G 
าย

 
สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ..
 

OUTRO | F | Em | Dm G | C |


ทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉัน
ฉันไปทำอะไรให้เธอปวดใจ
ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปหาใคร
ห้ามเท่าไหร่ตัวเธอยิ่งไปจากฉัน

บอกตัวเองให้จำ
ว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่
ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอ

มันเจ็บตรงที่เธอเอา หัวใจ
ฉันไป ย่ำยี
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก
ฉันคือรักแท้ ที่แพ้ ที่แพ้คนใจร้าย
ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย
สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ

( ดนตรี )

แววตาเธอนั้นดูเธอสุขสม
ต่างจากฉันที่มีแต่ความเสียใจ
คงเป็นเพราะฉันไม่น่าสนใจ
ได้แต่ทำใจก็เกิดมาเพื่ออกหัก

บอกตัวเองให้จำ
ว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่
ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอ

มันเจ็บตรงที่เธอเอา หัวใจ
ฉันไป ย่ำยี
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก
ฉันคือรักแท้ ที่แพ้ ที่แพ้คนใจร้าย
ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย
สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ

( ดนตรี )

มันเจ็บตรงที่เธอเอา หัวใจ
ฉันไป ย่ำยี
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก
ฉันคือรักแท้ ที่แพ้ ที่แพ้คนใจร้าย
ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย

มันเจ็บตรงที่เธอเอา หัวใจ
ฉันไป ย่ำยี
นี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก
ฉันคือรักแท้ ที่แพ้ ที่แพ้คนใจร้าย
ที่โดนเธอหลอกจนแทบเจียนตาย

สุดท้ายรักแท้ก็แพ้คนหลายใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เกิดมาเพื่ออกหัก (คอร์ด)

Written : PURE KANIN
Produced : PURE KANIN,TimeTime
Co Producer : Deeno Pigcave
Arranged : TimeTime,PURE KANIN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend