คอร์ดเพลง ช่วยด้วย แจ็ค แฟนฉัน

  
Text   


 
จะได้ไห
Bm 
มถ้าช่วยดูแล 
 
รับ
ฉันไว้ในใจของเธอ

INSTRU | A | F#m | E | E |
INSTRU | Dmaj7 | C#m | Bm | E |

 
ได้แต่ยิ้ม
Amaj7 
ให้เธอจากตรง
F#m 
นั้น
 
ได้แต่มอง
Amaj7 
ดูเธอจากตร
C#m 
งนี้
 
ก็มันไม่กล้
Bm 
าจะเข้าไปใกล้เธอสัก
ที
 
อยากบอกเธอไว้
Bm 
ว่าใจของฉันนะของดี

 
ฉันก็เป็
Dmaj7 
นคนธรรมดาทั่วไ
C#m 
 
ที่ข้างกา
Bm 
ยไม่เคยมีใครสัก
Amaj7 
คน
 
ทุ่มเทใจ
Dmaj7 
ให้ไปเท่าไร 
 
ก็โด
C#m 
นเทไปห
F#m 
มด
 
จะมีไห
Bm 
มสักคนที่จะรักกั

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉันไว้ในใจของ
Amaj7 
เธอ

 
บอกตัวเอ
Amaj7 
งว่ายังมีความ
F#m 
หวัง
 
บอกกับ
Amaj7 
ใจ ต้องลองให้มั
C#m 
นรู้
 
พูดในใจ
Bm 
ตลอดว่า I miss yo
u
 
แต่ก็ทำ
Bm 
ได้แค่ Say hi to Yo
u

 
ฉันก็เป็
Dmaj7 
นคนธรรมดาทั่วไ
C#m 
 
ที่ข้างกา
Bm 
ยไม่เคยมีใครสัก
Amaj7 
คน
 
ทุ่มเทใจ
Dmaj7 
ให้ไปเท่าไร 
 
ก็โด
C#m 
นเทไปห
F#m 
มด
 
จะมีไห
Bm 
มสักคนที่จะรักกั

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉันไว้ในใจของ
Amaj7 
เธอ

INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm | Cmaj7 |
INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm | E | E |

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉัน..

 
ช่วยฉันหน่อยได้ไห
ม 
 
ดูแลคนอย่างฉั
C#m 
นที
 
ไม่อยากเหง
F#m 
าคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้
C#m 
 
อยากมีสักคนข้างๆ
ฉัน 
 
กุมมือฉันในคื
C#m 
นที่หน
F#m 
าว
 
จะได้ไห
Bm 
ม ถ้าช่วยดูแล รั
บฉันไว้ในใจของเธอ

OUTRO | Dm7 E | A |


จะได้ไหมถ้าช่วยดูแล รับฉันไว้ในใจของเธอ

ดนตรี

ได้แต่ยิ้มให้เธอจากตรงนั้น
ได้แต่มองดูเธอจากตรงนี้
ก็มันไม่กล้าจะเข้าไปใกล้เธอสักที
อยากบอกเธอไว้ว่าใจของฉันนะของดี

ฉันก็เป็นคนธรรมดาทั่วไป
ที่ข้างกายไม่เคยมีใครสักคน
ทุ่มเทใจให้ไปเท่าไร ก็โดนเทไปหมด
จะมีไหมสักคนที่จะรักกัน

ช่วยฉันหน่อยได้ไหม ดูแลคนอย่างฉันที
ไม่อยากเหงาคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้า
อยากมีสักคนข้างๆ ฉัน กุมมือฉันในคืนที่หนาว
จะได้ไหม ถ้าช่วยดูแล รับฉันไว้ในใจของเธอ

บอกตัวเองว่ายังมีความหวัง
บอกกับใจ ต้องลองให้มันรู้
พูดในใจตลอดว่า I miss you
แต่ก็ทำได้แค่ Say hi to You

ฉันก็เป็นคนธรรมดาทั่วไป
ที่ข้างกายไม่เคยมีใครสักคน
ทุ่มเทใจให้ไปเท่าไร ก็โดนเทไปหมด
จะมีไหมสักคนที่จะรักกัน

ช่วยฉันหน่อยได้ไหม ดูแลคนอย่างฉันที
ไม่อยากเหงาคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้า
อยากมีสักคนข้างๆฉัน กุมมือฉันในคืนที่หนาว
จะได้ไหม ถ้าช่วยดูแล รับฉันไว้ในใจของเธอ

ดนตรี

ช่วยฉันหน่อยได้ไหม ดูแลคนอย่างฉันที
ไม่อยากเหงาคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้า
อยากมีสักคนข้างๆฉัน กุมมือฉันในคืนที่หนาว
จะได้ไหม ถ้าช่วยดูแล รับฉัน..

ช่วยฉันหน่อยได้ไหม ดูแลคนอย่างฉันที
ไม่อยากเหงาคนเดียวทุกวันตั้งแต่เช้า
อยากมีสักคนข้างๆฉัน กุมมือฉันในคืนที่หนาว
จะได้ไหม ถ้าช่วยดูแล รับฉันไว้ในใจของเธอ

มิวสิควิดีโอ ช่วยด้วย (Help Me) แจ็ค แฟนฉัน

เพลง : ช่วยด้วย (Help Me)
ศิลปิน : แจ็ค แฟนฉัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : BEMINOR
เรียบเรียง : Mr.Holme
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend